Hóa chất: Nông nghiệp (Công nghiệp)

15
Cổ phiếu
20806.785B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.752M
Khối lượng
−0.18%
Thay đổi
+0.45%
Hiệu suất Tháng
−15.54%
Hiệu suất Năm
−3.04%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BFCCÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
18900 VND0.53%57.7K1.08T VND20.01944.62 VND−74.68%10.58%Công nghiệp Chế biến
Mua
CPCCANTHO PESTICIDES JSC
16100 VND−3.01%1K65.711B VND6.992302.23 VND6.84%9.32%Công nghiệp Chế biến
DPMTỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN
36900 VND−0.27%2.484M14.438T VND5.766402.99 VND−55.69%18.97%Công nghiệp Chế biến
Mua
HSIGENERAL MATERIALS BIOCHEMIST
1500 VND0.00%5.941K14.828B VND0.00%Công nghiệp Chế biến
LASLAM THAO FERTILIZERS AND CHEMICALS
12800 VND0.00%236.202K1.445T VND15.08848.94 VND34.51%4.69%Công nghiệp Chế biến
PCECENTRAL PETROVN FERT & CHEM JSC
19900 VND0.00%2K199B VND13.751447.30 VND−80.76%15.08%Công nghiệp Chế biến
PSESOUTH-EAST PETROVIETNAM FERTILIZER
10700 VND−2.73%1.901K133.75B VND23.36%Công nghiệp Chế biến
PSWSOUTH W PETRO VN FERT & CHEM JSC
10700 VND−2.73%47.787K181.9B VND−381.09 VND−111.26%15.89%Công nghiệp Chế biến
QBSCÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH
2680 VND3.88%449.2K185.804B VND−1826.96 VND−7052.81%0.00%Công nghiệp Chế biến
SFGCÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
9290 VND−0.11%6.6K444.966B VND21.39434.31 VND−71.18%4.31%Công nghiệp Chế biến
SJFCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG
3560 VND0.28%147.7K281.952B VND87.9040.50 VND−88.87%0.00%Công nghiệp Chế biến
SPCSAI GON PLANT PROTECTION JSC
15600 VND6.12%900164.268B VND−1472.91 VND−181.11%10.90%Công nghiệp Chế biến
VAFCÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN
11400 VND0.00%1.3K429.385B VND11.001036.21 VND−2.39%7.89%Công nghiệp Chế biến
VFGCÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
36200 VND−0.28%25.4K1.51T VND6.355703.48 VND18.81%9.67%Công nghiệp Chế biến
VPSCÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
9500 VND−3.36%600232.378B VND14.58651.76 VND26.81%5.26%Công nghiệp Chế biến