Hóa chất: Đa dạng hóa (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
707.997B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.069M
Khối lượng
−2.26%
Thay đổi
+13.82%
Hiệu suất Tháng
+118.71%
Hiệu suất Năm
+77.80%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
PLP PHA LE PLASTICS MANUFACTURING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
17300.00-2.26%-400.00Mua1.069M18498890000.00707.997B16.801053.56
Tải thêm