Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

140
Cổ phiếu
94991.070B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.047M
Khối lượng
+0.83%
Thay đổi
−6.94%
Hiệu suất Tháng
+22.80%
Hiệu suất Năm
−25.42%
Hiệu suất YTD
           
ACC BECAMEX ASPHALT AND CONCRETE JOINT STOCK COMPANY
13400.003.08%400.00Bán52.900K708860000.001407.000B21.94592.58265.00
ALV ALV INFRASTRUCTURE DEV INV JSC
5300.00-13.11%-800.00Bán22.700K120310000.006.632B20.00
B82 JSC NO 482
1100.00-8.33%-100.00Bán Mạnh57.505K63255500.00
BHT BACH DANG TMC CONSTRUCTION INVEST
11500.0011.65%1200.00Mua2.500K28750000.0022.080B9.00
C21 CENTURY 21 JSC
14000.000.72%100.00Bán80011200000.00253.941B246.00
C47 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 47
12300.001.65%200.00Bán40.000K492000000.00338.613B2084.08
C4G CIENC04 GROUP JSC
10000.001.01%100.00Bán1.432M14320830000.00
C69 1369 CONSTRUCTION
10000.000.00%0.00Bán99.200K992000000.00600.000B26.29380.39104.00
C92 CONST & INV JSC492
4100.007.89%300.00Bán9.320K38212000.0021.783B194.47
CEE CII ENGINEERING AND CONSTRUCTION JSC
12100.00-5.84%-750.00Bán Mạnh90010890000.00477.950B-86.15
CID CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE DEV
7800.0011.43%800.00Bán2.100K16380000.002.043B
CKG CTCP TD TVDTXD KIEN GIANG
13050.00-1.14%-150.00Bán1.084M14143590000.001130.127B1942.10
CMS CMH VIETNAM GROUP
10800.000.93%100.00Bán6.300K68040000.00185.760B749.39
CSC COTANA GROUP JSC
60100.001.35%800.00Bán56.816K3414641600.001371.250B4010.05
CT6 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.6
6900.006.15%400.00Mua100690000.0020.141B1528.39115.00
CTD COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
52000.000.39%200.00Bán144.300K7503600000.003840.693B-17.771796.00
CTI CUONGTHUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
13000.004.84%600.00Bán169.400K2202200000.00712.400B-128.73518.00
CTN UNDERGROUND WORKS CONSTRUCTION JSC
2000.00-4.76%-100.00Bán3.200K6400000.003.618B
CTR TONG CTCP CONG TRINH VIET
63100.00-1.41%-900.00Bán648.800K40939280000.005863.500B
CTX VIET NAM INVEST CO
7300.00-7.59%-600.00Bán Mạnh25.600K186880000.00576.023B2.40
CVN VINAM JSC
6200.001.64%100.00Bán43.500K269700000.00122.760B5.931028.4511.00
CVT CMC JOINT STOCK COMPANY
40000.002.56%1000.00Bán2.000K80000000.001467.635B15.102582.58988.00
CX8 CONSTREXIM NO 8 IN
11300.007.62%800.00Mua1001130000.0024.955B164.42
D2D INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2
43200.00-0.23%-100.00Bán58.200K2514240000.001307.221B5.408021.0486.00
DC2 DEVELOPMENT INVE 2
8400.000.00%0.00Bán4.000K33600000.0060.453B1974.98
DC4 CTCP XD DIC HOLDINGS
8620.000.35%30.00Bán117.000K1008540000.00452.550B7.481147.94
DIH DEVELOPMENT INV CO
29000.00-3.33%-1000.00Bán5.900K171100000.00168.941B214.82
DPG DAT PHUONG JOINT STOCK COMPANY
48700.00-2.60%-1300.00Bán501.000K24398700000.003068.078B8.495886.17595.00
FCN FECON CORPORATION
12800.00-1.16%-150.00Bán2.381M30478080000.002015.219B19.41667.141357.00
GTH THUA THIEN HUE CONSTRUCTION TRANSP
4800.00-2.04%-100.00Bán5.800K27840000.00
H11 HUD101 CONSTRUCTION JSC
7800.0013.04%900.00Mua2001560000.00
HAS HACISCO JOINT STOCK COMPANY
11600.00-2.11%-250.00Bán8009280000.0090.480B379.02
HBC HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY
17350.00-0.57%-100.00Bán6.467M112209390000.004262.103B37.97459.615040.00
HC3 HAIPHONG CONSTRUCTION NO3 JSC
34500.001.17%400.00Bán1.800K62100000.00
HEJ VIETNAM HYDRAULIC ENGINEERING CONSU
24300.00-0.82%-200.00Bán17.000K413100000.00
HMR HOANG MAI STONE JS
9800.006.52%600.00Mua3.300K32340000.00
HU3 HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
7550.00-5.62%-450.00Bán Mạnh1.400K10570000.0075.500B37.35
HUB CTCP XAY LAP TTHUE
24200.000.83%200.00Bán29.700K718740000.00461.187B3011.94
HVH CTCP DT & CONG NGHE HVC
6200.000.00%0.00Bán126.700K785540000.00229.090B19.01326.18
ICT CTCP VT - TH BUU DIEN
16450.00-0.30%-50.00Bán25.300K416185000.00529.443B1812.28462.00
INC IDICO INVESTMENT
15200.004.83%700.00Mua2003040000.0030.400B1308.54
KDM KDM HOLDINGS CORP
13800.00-9.80%-1500.00Bán Mạnh10.900K150420000.0097.980B96.76158.12
KTT KTT INVESTMENT GRO
9400.004.44%400.00Bán2.400K22560000.0027.777B16.19556.00
L10 LILAMA 10 JOINT STOCK COMPANY
28500.00-6.40%-1950.00Mua9.400K267900000.00279.015B1496.91
L18 INV & CONST JSC 18
27000.001.89%500.00Bán42.730K1153710000.001029.146B852.63
L40 40 INVESTMENT AND
21500.009.69%1900.00Bán1002150000.0076.905B-321.86
L43 LILAMA 45.3 JSC
4900.008.89%400.00Bán6.300K30870000.0017.150B-2838.10
L44 LILAMA 45.4 JSC
1200.009.09%100.00Bán85.400K102480000.005.544B
L61 LILAMA 69.1 JSC
8000.009.59%700.00Bán100800000.0060.610B47.09
L62 LILAMA 69-2 JSC
3800.00-7.32%-300.00Bán Mạnh13.700K52060000.0031.533B-371.38
LCS LICOGI 166 JSC
2300.004.55%100.00Bán14.100K32430000.0017.480B-62.8819.00
LGL LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
5180.00-1.15%-60.00Bán94.400K488992000.00266.605B49.39106.1046.00
LHC LAM DONG INV&HYDR
129400.002.29%2900.00Bán12.400K1604560000.00931.680B14.888499.09
LIG LICOGI 13 JSC
5500.003.77%200.00Bán363.295K1998122500.00513.226B778.34
LM7 LILAMA 7 JSC
3800.000.00%0.00Bán4.100K15580000.0019.000B-3105.69
LM8 LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY
11500.000.00%0.00Bán3003450000.00107.970B8.211401.49
LO5 LILAMA 5 JSC
1200.000.00%0.00Bán1.300K1560000.008.755B
LTC LOW CURRENT - TELECOM JSC
2400.0026.32%500.00Bán7.900K18960000.009.172B
LUT LUONG TAI CONSTRUC
4600.004.55%200.00Bán10.200K46920000.0068.632B63.5169.2820.00
MCO BDC VN INV & CON
4100.00-4.65%-200.00Bán Mạnh1.400K5740000.0016.826B33.54
MDG MIEN DONG JOINT - STOCK COMPANY
17400.00-5.69%-1050.00Bán60010440000.00169.833B1525.46
MEC SONG DA MECHANICAL - ASSEMBLING JSC
6300.00-3.08%-200.00Bán9.500K59850000.004.177B207.00
MST MST INVESTMENT JSC
9000.000.00%0.00Bán528.100K4752900000.00613.266B1418.36
NDX DANANG HOUSING DEV
7400.002.78%200.00Bán13.700K101380000.0070.948B12.18591.06
NHA TCT DTPT N&DT NAM HA NOI
20000.00-5.44%-1150.00Bán284.000K5680000000.00843.490B347.4460.8737.00
PC1 POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
38100.00-2.81%-1100.00Bán1.424M54262020000.008959.583B15.832475.931497.00
PCC PETROLIMEX CONSTRUCTION JSC
18500.0014.20%2300.00Sức mua mạnh60011100000.00
PEN PETROLIMEX INSTALL
9300.000.00%0.00Bán2001860000.0046.500B-1449.00
PFL PETROLEUM DONG DO JOINT STOCK COMPA
4300.000.00%0.00Bán99.300K426990000.00215.000B35.00
PHC CTCP XD PHUC HUNG HOLDING
7460.00-0.13%-10.00Bán239.000K1782940000.00378.087B1761.71
PPE PP ENTERPRISE INV
14200.009.23%1200.00Sức mua mạnh1001420000.0028.400B337.97
PPS PETROVIETNAM POW S
13000.000.00%0.00Sức mua mạnh2002600000.00195.000B11.701110.83483.00
PTC POST AND TELECOMMUNICATIONS INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
10250.000.99%100.00Bán192.700K1975175000.00329.964B517.05
PVA PETROVIETNAM NGHE AN CONSTRUCTION
1200.00-14.29%-200.00Bán10.400K12480000.0026.215B
PVE PETROVIETNAM ENGINEERING CONSULTANC
4200.0010.53%400.00Mua89.000K373800000.00
PVV VINACONEX 39 JSC
3400.000.00%0.00Bán266.400K905760000.0015.000B-778.30
PXM MIEN TRUNG PETROL CONS JSC
1100.00-8.33%-100.00Bán63.100K69410000.0016.500B-1231.2120.00
QTC QUANG NAM TRANSPOR
15000.000.00%0.00Bán2003000000.0040.500B1466.60
ROS FLC FAROS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
2630.006.91%170.00Bán7.103M18681416000.001492.783B167.30
S12 SONG DA 12 JSC
2000.005.26%100.00Bán2.600K5200000.0023.000B22.00
S55 SONG DA 5.05 JSC
57000.00-3.88%-2300.00Bán1.200K68400000.00570.000B4166.75
S96 SONG DA NO 9.06 JSC
1000.000.00%0.00Bán113.100K113100000.00
S99 SCI JSC
9200.000.00%0.00Bán214.200K1970640000.00482.326B3999.74
SC5 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 5
17950.000.84%150.00Bán1.400K25130000.00268.935B7.862266.07
SCG SCG CONSTRUCTION J
68400.000.74%500.00Bán531.400K36347760000.005814.000B637.00
SCI SCI E&C JSC
11000.005.77%600.00Bán38.942K428362000.00279.508B1.955323.80
SD1 SONG DA 1 JSC
1400.000.00%0.00Bán300420000.00
SD2 SONG DA 2 JSC
6800.000.00%0.00Bán6.000K40800000.0098.080B834.76220.00
SD3 SONG DA NO 3 JSC
4700.00-2.08%-100.00Bán4001880000.00
SD4 SONG DA 4 JSC
4000.002.56%100.00Bán6.900K27600000.0041.200B-676.88
SD5 SONG DA NO 5 JSC
8900.002.30%200.00Bán65.500K582950000.00231.399B10.49829.43985.00
SD6 SONG DA NO 6 JSC
4100.000.00%0.00Bán24.400K100040000.00142.564B59.8768.48748.00
SD7 SONG DA NO 7 JSC
5000.000.00%0.00Bán8004000000.0031.800B18.00
SD8 SONG DA NO 8 JSC
1800.005.88%100.00Bán1.000K1800000.00
SD9 SONG DA NO 9 JSC
7900.000.00%0.00Bán22.900K180910000.00270.449B234.65
SDB SONG DA 207 JSC
1200.00-7.69%-100.00Bán300360000.00
SDC SONG DA CONSULTING
9000.000.00%0.00Bán Mạnh100900000.0023.486B10.02898.50164.00
SDH SONG DA INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION
1800.0012.50%200.00Bán32.900K59220000.00
SDJ SONG DA 25 JSC
3900.00-13.33%-600.00Bán3.400K13260000.0016.940B121.00
SDP SDP JSC
1800.000.00%0.00Bán85.818K154472400.0017.783B-850.2116.00
SDT SONG DA JSC NO 10
4700.000.00%0.00Bán24.900K117030000.00200.842B-269.78
SIC ANI JSC
22400.000.00%0.00Mua2004480000.00537.584B234.83
SJC SONG DA 1.01 JSC
1400.00-6.67%-100.00Bán Mạnh19.700K27580000.009.709B4.37343.21
SJE SONG DA JSC NO 11
27000.000.00%0.00Bán50013500000.00593.239B14.351881.16
SJG SONG DA CORP
25900.006.58%1600.00Mua16.400K424760000.0011643.000B5584.00
SJS SONG DA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
71900.000.56%400.00Bán457.900K32923010000.008120.344B165.39432.30393.00
SWC SOWATCO CORPORATION
25900.00-1.15%-300.00Bán Mạnh28.004K725303600.00
TA6 THANH AN 665 INV INST & CONS JSC
14000.000.72%100.00Mua1001400000.00
TDC BINH DUONG TRADE AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
11600.003.11%350.00Bán165.400K1918640000.001160.000B-194.84528.00
TGG TRUONG GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
5250.00-1.32%-70.00Bán674.200K3539550000.00143.325B3315.91
THG TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
47400.001.28%600.00Bán67.900K3218460000.00946.300B7.496251.03680.00
TKC TAN KY CONST & RE
6700.00-2.90%-200.00Bán156.000K1045200000.0071.906B287.02
TTL THANG LONG JSC
14600.006.57%900.00Bán16.800K245280000.00611.064B44.14310.37
TV1 POWER ENGINEERING CONSLTNG CO NO 1
10400.001.96%200.00Mua1001040000.00368.340B747.00
TV4 POWER ENGIN CONS 4
17800.00-8.72%-1700.00Bán90016020000.00314.390B9.771996.91451.00
UDC URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION
8760.004.29%360.00Bán67.200K588672000.00301.449B-652.93
UNI SAO MAI VIET INV
15500.000.65%100.00Bán3.800K58900000.00242.073B1.12
V11 CONSTRUCTION JSC NO 11
1000.00-9.09%-100.00Bán57.900K57900000.008.400B
V12 VIETNAM CONST JS12
15500.000.00%0.00Bán1001550000.0090.179B1058.98
V15 VIETNAM CONSTRUCTION JSC NO.15
1000.0011.11%100.00Bán131.650K131650000.00
VAT VAN XUAN VT JOINT STOCK COMPANY
1600.00-11.11%-200.00Bán Mạnh420.900K673440000.00
VC1 CONSTRUCTION JSC 1
10100.00-8.18%-900.00Bán2.300K23230000.00121.200B13.50815.03131.00
VC2 VINA2 INV AND CONS
23500.002.17%500.00Bán74.320K1746520000.001109.200B1828.47
VC6 VISICONS CON & INV
11800.00-0.84%-100.00Bán8.400K99120000.0094.400B1107.67
VC7 BGI GROUP JSC
9600.001.05%100.00Bán166.400K1597440000.00461.235B285.10
VC9 VC9-NO 9 CONSTRUCT
9000.00-4.26%-400.00Bán51.800K466200000.00105.257B761.81
VCC VINACONEX NO25 JSC
15000.00-3.85%-600.00Bán1.500K22500000.00180.000B477.65
VCG TONG CTCP XNK VA XD VN
19300.001.05%200.00Bán3.161M61007300000.008525.016B19.62973.263154.00
VE1 VNECO 1 ELECTRICIT
4000.002.56%100.00Bán4001600000.0023.725B231.74
VE2 VIETNAM ELECT 2
8300.00-8.79%-800.00Bán Mạnh2001660000.0016.909B1406.33
VE3 VNECO 3 ELECTRICIT
10600.00-7.83%-900.00Bán4.200K44520000.0013.989B12.02956.96
VE8 VNECO 8 ELECTRICIT
7800.004.00%300.00Bán3002340000.0014.040B12.90581.37
VE9 VNECO 9 INVESTMENT & CONSTRUCTION
2600.000.00%0.00Bán23.000K59800000.0015.028B12.00
VMC VIMECO JSC
12500.000.81%100.00Bán7.000K87500000.00250.000B33.64368.59548.00
VNE VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
12150.002.97%350.00Bán170.900K2076435000.00995.498B163.5572.15
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
6660.001.68%110.00Bán240.900K1604394000.00635.083B7.78842.44
VSI WATER SUPPLY SEWERAGE CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
23500.000.86%200.00Mua90021150000.00310.200B2330.25
VTV VICEM ENERGY & ENV
4900.00-2.00%-100.00Bán33.400K163660000.00152.879B11.12449.82167.00
VXB BEN TRE CONSTRUCTI
15800.005.33%800.00Mua2.000K31600000.0063.974B2069.84
XMC VINACONEX XUAN MAI CONCRETE
8900.002.30%200.00Bán10.800K96120000.00
Tải thêm