Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

141
Cổ phiếu
69789.992B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.173M
Khối lượng
+0.76%
Thay đổi
−5.98%
Hiệu suất Tháng
+64.17%
Hiệu suất Năm
+22.02%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
ALV ALV INFRASTRUCTURE DEV INV JSC
2600.000.00%0.00Bán4.400K20.00
B82 JSC NO 482
1000.000.00%0.00Bán5.500K
BHT BACH DANG TMC CONSTRUCTION INVEST
13500.0014.41%1700.00Sức mua mạnh25.500K9.00
BII LOUIS LAND JSC
8700.002.35%200.00Mua868.542K490.280B3.452466.4924.00
C21 CENTURY 21 JSC
13500.000.75%100.00Bán16.400K43.80305.93246.00
C47 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 47
10500.00-0.47%-50.00Bán61.600K197.519B7.741362.39
C69 1369 CONSTRUCTION
10000.004.17%400.00Bán44.800K288.000B11.96802.87107.00
C92 CONST & INV JSC492
4200.002.44%100.00Bán3.200K21.783B13.24309.73134.00
CDC CHUONG DUONG CORPORATION
13400.002.68%350.00Bán12.200K286.953B13.051000.32
CEE CII ENGINEERING AND CONSTRUCTION JSC
12550.000.40%50.00Bán1.400K493.750B11.001136.83
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY
6690.002.92%190.00Mua3.100K205.010B-896.87
CKG CTCP TD TVDTXD KIEN GIANG
17000.00-0.58%-100.00Mua1.689M1410.746B1910.65
CMS CMVIETNAM JSC
4200.000.00%0.00Bán21.200K72.240B-245.13
CSC COTANA GROUP JSC
62100.00-0.48%-300.00Mua63.940K1423.741B2269.38
CT6 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.6
3800.00-13.64%-600.00Sức bán mạnh100-552.83115.00
CTD COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
59600.000.17%100.00Bán115.600K4394.639B11.725078.911659.00
CTI CUONGTHUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
14200.000.71%100.00Bán436.500K775.420B7.661841.19533.00
CTX VIET NAM INVEST CO
7000.000.00%0.00Bán400552.351B-244.05
CVN VINAM JSC
7600.001.33%100.00Bán23.320K148.500B2.912575.76
CVT CMC JOINT STOCK COMPANY
40100.00-0.12%-50.00Bán4.600K1473.139B12.563196.46
D2D INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2
50600.000.00%0.00Bán105.300K1531.143B6.767485.1185.00
DC2 DEVELOPMENT INVE 2
11900.00-1.65%-200.00Bán10046.585B4765.69
DC4 CTCP XD DIC HOLDINGS
13500.00-0.74%-100.00Bán10.900K456.957B16.69890.70
DIH DEVELOPMENT INV CO
21700.000.00%0.00Bán1.100K126.415B161.7665.00
DLR DALAT REAL ESTATE JSC
11000.000.00%0.00Sức mua mạnh102-1192.3927.00
DPG DAT PHUONG JOINT STOCK COMPANY
33500.001.67%550.00Mua1.162M2075.841B8.084076.17504.00
FCN FECON CORPORATION
10850.000.46%50.00Bán826.700K1354.741B11.13970.10
GTH THUA THIEN HUE CONSTRUCTION TRANSP
5500.007.84%400.00Sức mua mạnh3.000K
H11 HUD101 CONSTRUCTION JSC
5800.00-1.69%-100.00Sức bán mạnh2.800K
HAS HACISCO JOINT STOCK COMPANY
12200.001.67%200.00Bán2.100K93.600B29.76403.21
HBC HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY
12900.000.78%100.00Bán2.946M2955.205B41.67307.205257.00
HC3 HAIPHONG CONSTRUCTION NO3 JSC
27000.000.00%0.00Bán565
HEJ VIETNAM HYDRAULIC ENGINEERING CONSU
22000.000.00%0.00Bán2.100K
HIZ HO NAI INDUSTRIAL ZONE JSC
49900.00-14.99%-8800.00Bán600
HTI IDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
15200.00-0.33%-50.00Bán105.300K380.475B6.362399.12
HU1 HUD1 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
8500.000.00%0.00Bán6.400K85.000B16.45516.59
HUB CTCP XAY LAP TTHUE
23700.000.00%0.00Bán13.400K451.658B7.733066.181545.00
HVH CTCP DT & CONG NGHE HVC
8630.00-1.93%-170.00Bán320.900K325.160B
ICT CTCP VT - TH BUU DIEN
17350.002.97%500.00Bán72.400K
KDM KDM HOLDINGS CORP
6800.00-1.45%-100.00Bán126.921K48.990B41.17
KTT THIEN TRUONG POWER
7700.006.94%500.00Mua2.900K21.276B-741.7111.00
L10 LILAMA 10 JOINT STOCK COMPANY
15400.007.32%1050.00Bán1.900K141.465B7.551901.421485.00
L18 INV & CONST JSC 18
16500.000.00%0.00Mua23.600K628.923B23.53701.15515.00
L35 LILAMA ERECTION ME
4700.00-9.62%-500.00Sức bán mạnh6.500K15.346B-2738.41
L40 40 INVESTMENT AND
36000.00-2.17%-800.00Mua500129.600B
L43 LILAMA 45.3 JSC
6000.007.14%400.00Sức mua mạnh51021.000B41.06
L44 LILAMA 45.4 JSC
600.00-14.29%-100.00Sức bán mạnh600
L61 LILAMA 69.1 JSC
6600.00-8.33%-600.00Sức bán mạnh30050.003B-80.431879.00
L62 LILAMA 69-2 JSC
5200.004.00%200.00Bán10043.151B258.0419.38
LCS LICOGI 166 JSC
2800.003.70%100.00Bán17.400K20.520B305.318.84
LGL LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
6110.001.83%110.00Bán24.900K306.482B5.321127.68
LHC LAM DONG INV&HYDR
81400.00-0.61%-500.00Mua2.100K589.680B7.6210741.82709.00
LIG LICOGI 13 JSC
6900.00-1.43%-100.00Bán412.500K448.239B18.53377.76113.00
LM3 LILAMA 3 JSC
1200.000.00%0.00Bán400
LM7 LILAMA 7 JSC
4800.009.09%400.00Mua10022.000B-1556.39
LM8 LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY
10000.002.04%200.00Bán20092.009B11.67839.573310.00
LMH LANDMARK HOLDING JSC
8000.00-13.04%-1200.00Mua984.370K
LO5 LILAMA 5 JSC
1400.000.00%0.00Theo dõi100-11236.36
LUT LUONG TAI CONSTRUC
3800.000.00%0.00Bán10.800K56.696B609.436.2420.00
MCO BDC VN INV & CON
3200.000.00%0.00Bán1.100K13.133B39.84
MDG MIEN DONG JOINT - STOCK COMPANY
12950.00-1.15%-150.00Mua500127.863B15.55842.2363.00
MEC SONG DA MECHANICAL - ASSEMBLING JSC
2500.0013.64%300.00Mua64.600K-3824.85207.00
MST MST INVESTMENT JSC
14900.009.56%1300.00Sức mua mạnh3.112M891.072B14.11964.08
NDX DANANG HOUSING DEV
7700.00-1.28%-100.00Bán9.800K74.783B935.1995.00
NHA TCT DTPT N&DT NAM HA NOI
25400.00-0.97%-250.00Mua228.400K721.190B17.081501.34
NMK CIVIL ENGINEERING CONST JSC NO510
7900.00-1.25%-100.00Bán200
PC1 POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
26250.004.17%1050.00Mua1.202M4817.931B9.782576.96
PCC PETROLIMEX CONSTRUCTION JSC
13200.00-9.59%-1400.00Sức bán mạnh300
PEN PETROLIMEX INSTALL
7300.002.82%200.00Bán20036.500B3.072311.23197.00
PHC CTCP XD PHUC HUNG HOLDING
17700.00-2.75%-500.00Bán1.053M467.331B48.01379.07
PJS PHU HOA TAN WATER SUPPLY JSC
28300.0014.11%3500.00Sức mua mạnh4.800K
PPE PETROVIETNAM POWER
10900.00-9.17%-1100.00Bán2.200K24.000B653.20
PPS PETROVIETNAM POW S
9600.000.00%0.00Bán6.400K144.000B6.991373.15473.00
PTC POST AND TELECOMMUNICATIONS INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
9800.000.00%0.00Bán500158.606B3.282990.076.00
PVA PETROVIETNAM NGHE AN CONSTRUCTION
800.000.00%0.00Mua263.200K
PVE PETROVIETNAM ENGINEERING CONSULTANC
2200.0010.00%200.00Mua27.070K
PVV VINACONEX 39 JSC
2100.005.00%100.00Bán242.200K-1263.98
PXI PETROLEUM INDUSTRIAL & CIVIL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
2950.00-1.67%-50.00Bán14.400K90.000B-1279.19
QTC QUANG NAM TRANSPOR
14200.000.00%0.00Sức bán mạnh50038.340B1255.6588.00
ROS FLC FAROS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
4980.002.47%120.00Bán9.612M4199.175B139.5934.82
S12 SONG DA 12 JSC
800.0014.29%100.00Sức mua mạnh40022.00
S27 SONG DA 27 JSC
1600.006.67%100.00Bán1.000K
S55 SONG DA 5.05 JSC
33000.00-2.37%-800.00Bán550338.000B11.233011.11
S96 SONG DA NO 9.06 JSC
700.000.00%0.00Bán19.000K
S99 SCI JSC
16600.000.61%100.00Bán330.221K865.041B3.115298.23
SC5 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 5
20650.003.25%650.00Bán3.200K309.388B7.082825.31
SCI SCI E&C JSC
30900.003.69%1100.00Bán143.628K757.213B2.1513835.11
SD2 SONG DA 2 JSC
6200.000.00%0.00Mua10.701K89.426B-1926.04254.00
SD3 SONG DA NO 3 JSC
3800.000.00%0.00Bán1.100K
SD4 SONG DA 4 JSC
4300.000.00%0.00Bán20144.290B258.4316.64
SD5 SONG DA NO 5 JSC
8700.001.16%100.00Bán37.100K223.599B6.101409.14980.00
SD6 SONG DA NO 6 JSC
3900.000.00%0.00Bán17.317K135.609B54.921100.00
SD7 SONG DA NO 7 JSC
3700.000.00%0.00Bán1.000K18.00
SD8 SONG DA NO 8 JSC
1700.00-10.53%-200.00Mua2.000K
SD9 SONG DA NO 9 JSC
7300.002.82%200.00Bán57.926K243.061B311.16463.00
SDB SONG DA 207 JSC
1300.000.00%0.00Bán3.000K
SDC SONG DA CONSULTING
8000.000.00%0.00Bán10020.877B843.69203.00
SDH SONG DA INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION
600.00-14.29%-100.00Bán40.300K
SDJ SONG DA 25 JSC
3500.0012.90%400.00Mua900121.00
SDP SDP JSC
2000.000.00%0.00Bán36.400K-642.1816.00
SDT SONG DA JSC NO 10
5200.000.00%0.00Sức bán mạnh29.808K222.208B11.71443.95
SIC ANI JSC
18600.00-9.71%-2000.00Mua800446.386B544.8525.00
SJC SONG DA 1.01 JSC
2200.00-8.33%-200.0021.002K-76.41
SJE SONG DA JSC NO 11
17200.00-4.44%-800.00Bán12.700K395.493B10.741676.11
SJG SONG DA CORP
13000.00-2.26%-300.00Mua13.400K
SJM SONG DA 19 JSC
3900.0011.43%400.00Mua55.900K4.00
SVN VEXILLA VIETNAM GR
3900.002.63%100.00Bán30.500K79.800B465.528.16
SWC SOWATCO CORPORATION
28200.000.71%200.00Mua121.052K
TA6 THANH AN 665 INV INST & CONS JSC
6900.000.00%0.00Bán5.300K
TDC BINH DUONG TRADE AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
17500.00-0.28%-50.00Bán156.300K1765.000B10.881613.26553.00
TGG TRUONG GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
12150.00-2.02%-250.00Mua173.800K338.520B-175.47
THG TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
69100.000.14%100.00Bán28.300K1102.035B6.3510863.53659.00
TKC TAN KY CONST & RE
8400.00-3.45%-300.00Bán7.600K90.151B1712.52134.00
TTH TIEN THANH SERVICE
3000.003.45%100.00Bán195.520K108.387B-178.45
TTL THANG LONG JSC
7300.008.96%600.00Mua700305.532B30.29221.19
TV1 POWER ENGINEERING CONSLTNG CO NO 1
7500.002.74%200.00Bán2.110K164.6244.35747.00
TV2 CTCP TV XD DIEN 2
43600.00-2.35%-1050.00Bán467.000K2014.586B8.525242.67
TV4 POWER ENGIN CONS 4
14300.000.00%0.00Bán1.500K225.525B1867.27426.00
TVM VINACOMIN INDUSTRY INVESTMENT CONSU
7200.000.00%0.00Bán400
UDC URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION
5640.00-6.00%-360.00Sức bán mạnh14.000K206.472B-315.06249.00
V11 CONSTRUCTION JSC NO 11
700.000.00%0.00Mua5.900K
V12 VIETNAM CONST JS12
13000.00-0.76%-100.00Mua3.400K76.216B1826.53
V15 VIETNAM CONSTRUCTION JSC NO.15
600.000.00%0.00Mua8.600K
V21 VINACONEX 21 JSC
5300.001.92%100.00Bán1.200K62.399B507.43
VC1 CONSTRUCTION JSC 1
10300.003.00%300.00Bán19.797K120.000B563.43151.00
VC2 VINA2 INV AND CONS
22900.006.51%1400.00Mua59.970K322.500B17.441232.58354.00
VC6 VISICONS CON & INV
8400.009.09%700.00Mua10061.600B597.60292.00
VC7 BGI GROUP JSC
12000.00-0.83%-100.00Bán11.000K290.674B163.37
VC9 CONSTRUCTION JSC 9
9200.006.98%600.00Mua1.893M100.579B-598.05
VCC VINACONEX NO25 JSC
13300.00-2.92%-400.00Sức bán mạnh4.300K164.400B530.27
VCG TONG CTCP XNK VA XD VN
44750.000.34%150.00Mua648.700K19902.571B11.193983.982978.00
VE1 VNECO 1 ELECTRICIT
4000.000.00%0.00Bán9.400K23.725B102.38
VE3 VNECO 3 ELECTRICIT
8000.00-1.23%-100.00Mua2.200K10.690B691.3851.00
VE8 VNECO 8 ELECTRICIT
7000.000.00%0.00Bán1.200K12.600B1.863756.9771.00
VE9 VNECO 9 INVESTMENT & CONSTRUCTION
1800.00-5.26%-100.00Bán326.500K-2229.2512.00
VMC VIMECO JSC
9600.002.13%200.00Bán6.810K188.000B43.10218.10537.00
VNE VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
7850.00-0.76%-60.00Mua1.183M648.098B29.68266.49168.00
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
5130.002.60%130.00Bán96.100K476.789B36.06138.64
VSI WATER SUPPLY SEWERAGE CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
19400.006.30%1150.00Mua500256.080B12.881416.68
VTV VICEM ENERGY & ENV
6100.000.00%0.00Bán3.900K190.319B42.62
XMC VINACONEX XUAN MAI CONCRETE
10600.000.00%0.00Bán200
Tải thêm