Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa (Công nghiệp)

22
Cổ phiếu
210403.127B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.859M
Khối lượng
−0.27%
Thay đổi
+5.12%
Hiệu suất Tháng
−9.87%
Hiệu suất Năm
−12.63%
Hiệu suất YTD
          
AAM MEKONG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY
10800.00-0.92%-100.00Mua7.700K112.873B-1555.05329.00
ABT BENTRE AQUAPRODUCT IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
27900.00-0.36%-100.00Bán100320.773B14.711903.22
AGF AN GIANG FISHERIES
4100.00-6.82%-300.00Mua65.039K1906.00
ANV NAM VIET CORPORATION
29250.00-2.17%-650.00Bán436.700K3706.447B17.761683.17
ATA NTACO CO
2900.0011.54%300.00Sức mua mạnh36.971K
BLF BAC LIEU FISHERIES
3300.00-2.94%-100.00Mua96.400K37.950B-1095.05
CAD CADOVIMEX SEAFOOD IMP-EXP PROC JSC
1300.008.33%100.00Sức mua mạnh136.601K
CAN HALONG CANNED FOOD
37500.00-0.27%-100.00Mua1.275K187.500B17.282175.80
CMX CA MAU GROUP JOINT STOCK COMPANY
13800.00-0.36%-50.00Bán186.800K839.282B9.191506.73918.00
FDC FOREIGN TRADE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
14450.006.64%900.00Sức mua mạnh2.366M558.109B23.46577.61224.00
FMC SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY
47400.00-1.25%-600.00Mua136.300K2789.490B9.774913.154036.00
HNM HANOIMILK JSC
12900.0012.17%1400.00Sức mua mạnh407.135K
ICF INVESTMENT COMMERCE FISHERIE
2800.0012.00%300.00Bán92.717K
IDI I.D.I INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
7380.00-1.34%-100.00Mua2.743M1680.017B16.73447.19
KHS KIEN HUNG JSC
25900.00-6.83%-1900.00Mua5.320K313.156B7.683617.88
MPC MINH PHU SEAFOOD CORP
38700.00-0.26%-100.00Bán66.900K11.513371.0013038.00
SGC SA GIANG IMPORT
79000.00-0.50%-400.00Theo dõi100564.659B23.843330.34521.00
SJF SUNSTAR INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
7440.00-7.00%-560.00Mua8.471M589.248B3882.742.06
SSN SAIGON SEAPRODUCTS IMPORT EXPORT JS
6200.0012.73%700.00Mua884.501K3763.771.4612.00
TFC TRANG CORPORATION
9300.000.00%0.00Mua1.200K156.519B10.15916.62
VHC VINH HOAN CORPORATION
49400.00-2.18%-1100.00Bán2.429M8988.134B12.763958.80
VNM VIET NAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
90700.00-0.11%-100.00Mua2.989M189558.970B19.864571.989361.00
Tải thêm