Xây dựng nhà (Công nghiệp)

22
Cổ phiếu
116573.922B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.979M
Khối lượng
−0.56%
Thay đổi
+2.98%
Hiệu suất Tháng
+91.33%
Hiệu suất Năm
+44.97%
Hiệu suất YTD
          
BCM TCT DT VA PT CN - CTCP
45250.00-1.42%-650.00Bán83.000K46833.750B20.762211.44
CCI CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
21750.000.23%50.00Mua1.100K381.519B12.561727.7891.00
D11 REAL ESTATE 11 JSC
33100.009.97%3000.00Mua98.646K216.870B3.538527.33209.00
HU3 HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
7980.000.00%0.00Sức mua mạnh6.400K79.800B53.12150.23
ICG SONG HONG CONSTRUC
9100.009.64%800.00Sức mua mạnh64.030K159.905B15.06550.9830.00
IJC BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
30800.001.32%400.00Mua9.299M6686.597B8.683502.96742.00
KBC KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION
45200.00-1.09%-500.00Mua21.144M25484.176B27.201679.89531.00
KDH KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
43850.000.11%50.00Mua3.288M27322.340B22.241969.79322.00
KHA KHANH HOI INVESTMENT & SERVICES COR
30000.0026.58%6300.00Sức mua mạnh12.000K
L14 LICOGI 14 JSC
123000.004.24%5000.00Mua158.411K3300.661B61.711912.14
LBM LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
62900.00-0.16%-100.00Bán1.100K629.000B7.927954.48603.00
LEC CENTRAL POWER REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
13000.00-0.76%-100.00Bán200339.300B47.94273.26
NVT NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
9850.001.55%150.00Mua16.100K891.425B-96.88366.00
PHH HONGHA VIETNAM JSC
12400.00-0.80%-100.00Mua23.524K
PVR PETROVIETNAM PREMIER RECREATION JSC
2800.0012.00%300.00Sức mua mạnh60.161K
PXM MIEN TRUNG PETROL CONS JSC
1200.009.09%100.00Sức mua mạnh343.700K-1112.5020.00
QCG QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
7590.00-1.43%-110.00Mua601.700K2088.229B37.87203.30108.00
RCL CHOLON REAL ESTATE
16400.00-0.61%-100.00Mua4.000K206.622B13.741200.53
STL SONG DA THANG LONG JSC
1600.0014.29%200.00Mua80.500K
TA9 THANH AN 96 INSTAL
12600.00-0.79%-100.00Bán20.203K156.489B6.951826.521896.00
VC3 NAM MEKONG GROUP J
26900.000.75%200.00Sức mua mạnh245.443K1797.239B77.32345.32129.00
VC5 VINACONEX 5 JSC
1800.0012.50%200.00Sức mua mạnh99.820K
Tải thêm