Quản lý Bệnh viện (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
1747.150B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.193M
Khối lượng
−4.32%
Thay đổi
+8.93%
Hiệu suất Tháng
+40.33%
Hiệu suất Năm
          
TNH CTCP BVQT THAI NGUYEN
41000.000.00%0.00Bán1.411M1747.150B15.132710.35719.00
Tải thêm