Dịch vụ nhân sự (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
193.254B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.034K
Khối lượng
+1.71%
Thay đổi
+3.19%
Hiệu suất Tháng
−25.20%
Hiệu suất Năm
−13.66%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SDASONG DA SIMCO JSC
5600 VND0.00%22.4K0.37146.754B VND0.00%Dịch vụ Thương mại
VCMVINACONEX TRD & MA
16600 VND+7.10%1000.1646.5B VND373.5044.44 VND+27.20%6.45%Dịch vụ Thương mại