Xuất bản: Sách / Tạp chí (Công nghiệp)

12
Cổ phiếu
3093.728B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.446K
Khối lượng
+0.05%
Thay đổi
−5.90%
Hiệu suất Tháng
−27.07%
Hiệu suất Năm
−23.09%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADCART DESIGN AND COMMUNICATION JSC
18000 VND0.00%4001.2571.603B VND4.513992.05 VND+46.58%8.33%Dịch vụ Khách hàng
BSTBINH THUAN BOOK & EQUIPMENT JSC
18000 VND−2.70%1490.2120.35B VND9.501895.29 VND+13.89%5.95%Dịch vụ Khách hàng
DADDANANG EDUCATION INVESTMENT AND DEV
20400 VND−2.39%3000.6390.255B VND8.402427.18 VND−9.93%7.18%Dịch vụ Khách hàng
DAEEDUCATIONAL BOOK JSC IN DA NANG
14600 VND−6.41%6000.1628.115B VND15.44945.90 VND−49.09%0.00%Dịch vụ Khách hàng
DSTSAO THANG LONG INVESTMENT JSC
3900 VND+2.63%33.601K0.46125.654B VND−46.17 VND−102.64%0.00%Dịch vụ Khách hàng
EBSEDUCATIONAL BOOK JSC IN HANOI CITY
12500 VND0.00%2.7K2.19124.57B VND7.621640.14 VND+14.49%6.80%Dịch vụ Khách hàng
EIDHANOI EDUCATION INV & DEV JSC
20500 VND0.00%7.31K2.00307.5B VND3.985151.96 VND+28.35%6.83%Dịch vụ Khách hàng
HTPHOA PHAT TEXTBOOK PRINTING JSC
22500 VND0.00%5.505K0.021.974T VND786.8428.60 VND+48.51%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LBELONG AN SCHOOLBOOK & EQUIPME
13300 VND−8.90%1000.2028.999B VND16.49806.69 VND−40.43%0.00%Dịch vụ Khách hàng
PNCCÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
8650 VND0.00%5000.2891.331B VND7.521151.03 VND−45.96%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SEDPHUONG NAM EDUCATION INV & DEV JSC
19000 VND0.00%7000.13175.237B VND4.074669.44 VND−19.80%7.94%Dịch vụ Khách hàng
SMNSOUTH BOOKS & EDUCATIONAL EQUIP JSC
12800 VND−1.54%7000.3356.308B VND7.281758.32 VND+49.96%8.53%Dịch vụ Khách hàng