Vật liệu cơ bản (Khu vực)

67
Cổ phiếu
121436.238B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.948M
Khối lượng
+3.29%
Tỷ suất Cổ tức
−1.19%
Thay đổi
−8.16%
Hiệu suất Tháng
−14.70%
Hiệu suất Năm
−0.20%
Hiệu suất YTD
           
AAA AN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
18300.00-0.27%-50.00Mua975.080K3141.520B6.812692.892593.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
ACC BECAMEX ASPHALT AND CONCRETE JOINT STOCK COMPANY
19900.001.02%200.00Bán2.390K197.000B7.392665.52439.00Vật liệu Xây dựng
ATG AN TRUONG AN JOINT STOCK COMPANY
1150.00-0.86%-10.00Sức bán mạnh104.100K17.655B-792.9216.00Thép
BFC BINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
19000.00-2.56%-500.00Bán54.310K1114.776B7.702532.011161.00Hóa chất Nông nghiệp
BMC BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY
15000.002.04%300.00Bán25.810K182.172B12.451180.26171.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
C32 CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2
27200.00-0.73%-200.00Bán5.220K411.826B4.715817.34409.00Vật liệu Xây dựng
CRC CTCP CREATE CAPITAL VN
14600.00-0.68%-100.00Bán43.880K220.500B14.89986.9740.00Vật liệu Xây dựng
CSV SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY
27900.000.00%0.00Bán2301233.180B5.285283.13Các loại hóa chất
CTI CUONGTHUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
23200.00-0.64%-150.00Bán126.520K1471.050B13.281758.86570.00Vật liệu Xây dựng
DCM PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
8040.00-0.62%-50.00Bán171.580K4282.846B8.27978.431150.00Hóa chất Nông nghiệp
DHA HOA AN JOINT STOCK COMPANY
36700.000.27%100.00Sức mua mạnh40538.974B8.704204.71127.00Vật liệu Xây dựng
DHC DONGHAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE
43150.00-0.46%-200.00Mua237.240K1941.973B13.913117.35419.00Bao bì Giấy
DHM DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY
4500.00-6.83%-330.00Bán1.503M151.644B23.87202.3272.00Khai thác hợp nhất
DIC DIC INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
3100.00-1.59%-50.00Mua120.580K82.166B20.28155.31342.00Vật liệu Xây dựng
DPM PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS CORPORATION
15150.00-3.19%-500.00Bán932.310K6124.381B12.801222.611826.00Hóa chất Nông nghiệp
DTL DAI THIEN LOC CORPORATION.
27600.00-4.83%-1400.00Bán5201673.415B-1156.70316.00Thép
DTT DO THANH TECHNOLOGY CORPORATION
12400.00-0.80%-100.00Mua40101.083B19.28643.15157.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
DXV DA NANG CONSTRUCTION BUILDING MATERIALS VICEM JOINT STOCK COMPANY
3020.006.71%190.00Bán1029.898B-104.07300.00Vật liệu Xây dựng
EVG EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
2750.00-1.08%-30.00Bán71.660K166.800B4.78582.0932.00Vật liệu Xây dựng
FCM FECON MINING JOINT STOCK COMPANY
6900.001.32%90.00Bán38.120K279.210B7.59897.03289.00Vật liệu Xây dựng
GTN GTNFOODS JOINT STOCK COMPANY
18050.000.84%150.00Bán280.620K4475.000B-18.03Hóa chất Nông nghiệp
HAI HAI AGROCHEM JOINT STOCK COMPANY
1730.00-0.57%-10.00Bán94.530K317.868B-333.20246.00Hóa chất Nông nghiệp
HAP HAPACO GROUP JOINT STOCK COMPANY
3500.00-0.85%-30.00Bán58.340K195.813B5.86602.041551.00Sản phẩm Giấy
HCD HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
3600.000.00%0.00Bán30097.200B2.431482.16Hóa chất thông dụng
HII AN PHAT - YEN BAI MINERAL & PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
12200.00-0.81%-100.00Sức bán mạnh68.980K342.555B5.832109.99852.00Hóa chất thông dụng
HMC VNSTEEL - HO CHI MINH CITY METAL CORPORATION
15400.000.00%0.00Mua18.460K323.400B3.444474.94188.00Thép
HPG HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
22700.00-0.87%-200.00Bán2.106M63228.716B7.752956.2719914.00Thép
HSG HOA SEN GROUP
7370.00-1.86%-140.00Bán1.262M3178.731B61.85121.426416.00Thép
HT1 HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY
16200.000.93%150.00Mua66.940K6123.748B9.211743.592513.00Vật liệu Xây dựng
HVX VICEM HAI VAN CEMENT JOINT STOCK COMPANY
3280.006.84%210.00Mua100136.203B13.82237.39505.00Vật liệu Xây dựng
KPF HOANG MINH FINANCE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
29950.001.53%450.00Mua5.240K506.220B87.82335.91Vật liệu Xây dựng
KSB BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
23050.000.88%200.00Mua578.200K1228.870B4.775029.08515.00Vật liệu Xây dựng
KSH KSH INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
680.00-6.85%-50.00Bán2.885M39.107B-41.4123.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
LBM LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
28000.000.18%50.00Bán570238.000B4.146761.35686.00Vật liệu Xây dựng
LCM LAO CAI MINERAL EXPLOITATION AND PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
660.003.12%20.00Bán11015.765B497.091.29250.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
LMH CTCP LANDMARK HOLDING
16050.000.00%0.00Mua77.350K373.965B23.39686.25Hóa chất thông dụng
MCP MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION
24000.004.80%1100.00Mua10344.705B26.10877.46308.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
NKG NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY
6330.00-1.09%-70.00Theo dõi6.590K1164.799B-751.281422.00Thép
NNC NUI NHO STONE CO-OPERATION
53100.000.00%0.00Sức mua mạnh29.160K1163.952B7.147434.59132.00Vật liệu Xây dựng
PLP PHA LE PLASTICS MANUFACTURING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
11300.00-0.88%-100.00Bán410285.000B4.473133.12Hóa chất thông dụng
POM POMINA STEEL CORPORATION
6000.003.45%200.00Bán5.310K1453.273B8.92672.861385.00Thép
QBS QUANG BINH IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
2730.001.11%30.00Bán25.560K187.191B3.48775.64Hóa chất Nông nghiệp
RDP RANG DONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
8500.00-5.56%-500.00Sức bán mạnh500305.486B14.06640.27491.00Hóa chất thông dụng
SBV SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
11900.000.00%0.00Bán50324.947B7.241642.85568.00Hóa chất Chuyên biệt
SFG THE SOUTHERN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
13150.00-2.95%-400.00Bán194.660K649.009B14.40941.03Hóa chất Nông nghiệp
SHA SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY
5830.000.00%0.00Mua1.800K160.787B4.491298.46293.00Thép
SHI SON HA INTERNATIONAL CORPORATION
8310.001.34%110.00Mua640.020K711.513B7.991026.582114.00Thép
SMC SMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
15450.00-0.32%-50.00Bán11.040K852.039B8.721778.16798.00Thép
SVI BIEN HOA PACKAGING COMPANY
50000.000.00%0.00Mua10.200K641.622B11.864215.83777.00Bao bì Giấy
TCD TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
14850.001.02%150.00Mua30561.984B6.672202.84Vật liệu Xây dựng
TDC BINH DUONG TRADE AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
8390.00-0.59%-50.00Bán2.290K844.000B9.01936.98560.00Vật liệu Xây dựng
TEG TECGROUP JOINT STOCK COMPANY
6880.001.47%100.00Sức mua mạnh50222.801B4.001719.5175.00Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
TLD THANG LONG URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
5370.00-0.56%-30.00Bán38.230K101.087B6.74800.77Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
TLH TIEN LEN STEEL CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
4980.00-0.40%-20.00Bán19.320K503.253B31.70157.73136.00Thép
TNI THANH NAM GROUP JOINT STOCK COMPANY
10300.00-0.48%-50.00Bán288.200K543.375B81.09127.63Thép
TNT TAI NGUYEN CORPORATION
2000.00-0.50%-10.00Sức bán mạnh14.820K51.255B-20.5312.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
TPC TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
11800.003.96%450.00Mua30241.403B7.821451.42760.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
TSC TECHNO - AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY
1630.001.88%30.00Sức mua mạnh55.680K236.237B-190.85690.00Hóa chất Nông nghiệp
TTB CTCP TAP DOAN TIEN BO
22300.00-0.45%-100.00Bán226.090K1048.924B38.37583.84Thép
VAF VAN DIEN FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
9800.00-4.39%-450.00Bán10386.070B11.38900.59Hóa chất Nông nghiệp
VFG VIET NAM FUMIGATION JOINT STOCK COMPANY
39000.000.00%0.00Mua11.500K1232.847B11.393425.531279.00Hóa chất Nông nghiệp
VID VIEN DONG INVESTMENT DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
5120.000.00%0.00Bán1.130K143.554B12.23418.81345.00Sản phẩm Giấy
VIS VIET NAM - ITALY STEEL JOINT STOCK COMPANY
25000.00-0.79%-200.00Bán1.600K1845.760B-4899.09811.00Thép
VPG VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
23500.003.07%700.00Sức mua mạnh120.050K603.057B10.792385.37110.00Thép
VPK VEGETABLE OIL PACKING JOINT STOCK COMPANY
3490.000.00%0.00Mua17052.344B-2160.867.00Bao bì Giấy
VPS VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY
10500.001.45%150.00Bán10256.838B10.261022.90Hóa chất Nông nghiệp
YBM CTCP KHOANGSAN CN YEN BAI
10200.00-0.97%-100.00Bán38.110K133.899B6.841506.61225.00Vật liệu Xây dựng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất