Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

20
Cổ phiếu
20415.895B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.038M
Khối lượng
−1.67%
Thay đổi
+37.98%
Hiệu suất Tháng
+332.81%
Hiệu suất Năm
+239.58%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
ADC ART DESIGN AND COM
25000.007.76%1800.00Mua3007500000.0092.288B9.192523.78314.00
ADG CTCP CLEVER GROUP
49200.003.36%1600.00Sức mua mạnh183.400K9023280000.00942.494B
APC AN PHU IRRADIATION JOINT STOCK COMPANY
25250.00-2.32%-600.00Bán64.000K1616000000.00514.545B68.31378.40168.00
API APEC INVESTMENT JS
80000.00-8.15%-7100.00Bán269.527K21562160000.003170.440B35.502453.35
HID HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
11600.00-2.52%-300.00Mua1.061M12304120000.00699.237B90.68
IHK AVIATION PRINTING
47700.00-14.82%-8300.00Mua12.800K610560000.00
INN AGRICULTURE PRINTI
38300.00-1.03%-400.00Bán44.300K1696690000.00694.975B3439.52600.00
ITD INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
20250.00-1.22%-250.00Bán532.200K10777050000.00389.348B1893.17253.00
LCD ERECTION- ELECTROM
20700.009.52%1800.00Mua1002070000.0031.048B7.842409.68170.00
PAN THE PAN GROUP JOINT STOCK COMPANY
40200.00-2.66%-1100.00Mua8.178M328755600000.008627.353B39.371049.129504.00
PID PETROLEUM INTERIOR DECORATION JSC
4000.002.56%100.00Mua6.100K24400000.00
PTD PHUC THINH DESIGN
16900.000.00%0.00Bán1151943500.0054.080B-3338.60104.00
SAP TEXTBOOK PRINTING JSC
8800.003.53%300.00Bán100880000.007.336B43.00
SDA SONG DA SIMCO JSC
75400.008.80%6100.00Mua224.851K16953765400.001816.075B243.37112.00
SDV SONADEZI SERVICES JSC
28500.00-1.04%-300.00Mua1.700K48450000.00
TTT TAY NINH TOURIST T
45000.000.00%0.00Bán1004500000.00205.659B38.131180.29113.00
TV3 POWER ENGIN CONS 3
19400.00-1.52%-300.00Bán52.400K1016560000.00163.039B15.991252.74
TVC TRI VIET ASSET MAN
24700.00-0.40%-100.00Mua3.669M90617062900.002569.545B4.705273.9545.00
VCM VINACONEX TRD & MA
18400.000.00%0.00Mua3.300K60720000.0055.200B2151.1756.00
VNC VINACONTROL GROUP
36500.000.00%0.00Mua60622119000.00383.234B3382.01982.00
Tải thêm