Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

32
Cổ phiếu
12801.914B
Giá trị vốn hóa thị trường
236.340K
Khối lượng
−2.69%
Thay đổi
−0.33%
Hiệu suất Tháng
−0.57%
Hiệu suất Năm
−11.42%
Hiệu suất YTD
           
ADC ART DESIGN AND COM
18100.000.00%0.00Bán Mạnh1001810000.0072.001B6.652723.43354.00
CAB VIETNAM TELEVISION CABLE JSC
16000.0014.29%2000.00Mua1.300K20800000.00
DAD DANANG EDUCATION I
20400.005.70%1100.00Mua1002040000.0083.345B7.162694.6652.00
DAE EDUCATIONAL B IN D
18900.00-4.55%-900.00Bán1001890000.0029.674B7.752387.7120.00
DAH DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY
4520.002.73%120.00Mua279.500K1263340000.00370.480B3.851142.5773.00
DSN DAM SEN WATER PARK CORPORATION
49800.000.40%200.00Mua80039840000.00599.317B6.537600.04156.00
DSP PHU THO TOURIST SERVICE JSC
11000.00-12.70%-1600.00Mua6.000K66000000.001495.420B414.00
DST SAO THANG LONG INV
5300.000.00%0.00Mua177.800K942340000.00170.761B3.031750.946.00
EBS EDUCATIONAL B IN H
9900.005.32%500.00Mua100990000.0093.676B6.561432.6353.00
EID HANOI EDUCATION IN
20000.00-3.85%-800.00Bán2.900K58000000.00312.000B5.184013.96143.00
EPH HANOI EDUCATION PUBLISHING
10000.000.00%0.00Bán1001000000.00
HOT HOI AN TOURIST HOLDING COMPANY
25200.006.78%1600.00Bán1002520000.00201.597B-2290.54
HTP HOA PHAT TEXTBOOK
41100.00-1.91%-800.00Bán Mạnh314.180K12912798000.003846.629B2238.4618.7263.00
KLF CFS INV & IMPORT E
800.0014.29%100.00Bán3.252M2601472800.00132.282B-82.55
KST KASATI JSC
12000.00-4.00%-500.00Bán2002400000.0071.904B6.571903.5593.00
LBE LONG AN SCHOOLBOOK
39900.008.42%3100.00Mua6.000K239400000.0043.726B14.952462.3330.00
OCH ONE CAPITAL HOS
6300.00-8.70%-600.00Bán925.052K5827827600.001260.000B13.63506.24
PDC PHUONG DONG PETROLEUM TOURISM JSC
4700.00-4.08%-200.00Bán5.000K23500000.0076.500B-447.07
PNC PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION
9250.002.66%240.00Mua100925000.0097.666B4.232130.08553.00
RIC ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION
6600.00-5.71%-400.00Bán1.702K11233200.00492.582B-1426.38640.00
SAP TEXTBOOK PRINTING JSC
15200.00-20.00%-3800.00Bán1001520000.0019.562B41.00
SED PHUONG NAM EDUCATI
17500.004.79%800.00Mua5.800K101500000.00154.839B2.875822.40110.00
SGH SAIGON HOTEL CORP
28000.003.70%1000.00Bán39811144000.00346.195B51.03529.15
SMN SOUTH BOOKS & EDUC
13600.000.00%0.00Mua4.700K63920000.0059.364B11.601172.5568.00
SRB SARA GROUP JSC
2300.00-4.17%-100.00Mua27.000K62100000.0020.400B5.00
STT SAIGONTOURIST TRAN
2100.0010.53%200.00Bán9.890K20769000.0016.800B
TCT TAY NINH CABLE CAR TOUR COMPANY
32600.002.52%800.00Mua1.300K42380000.00406.658B14.502193.1232.00
TPH HANOI TEXTBOOKS PR
13000.000.00%0.00Bán3.400K44200000.0027.248B16.49788.5981.00
VEF CENTRAL VIETNAM EXHIBITION FAIR JSC
76500.00-2.67%-2100.00Bán7.265K555772500.00
VNG THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY
8450.00-3.98%-350.00Mua35.100K296595000.00856.034B267.6132.88671.00
VNS VIETNAM SUN CORPORATION
16500.00-0.30%-50.00Mua19.200K316800000.001123.070B28.20586.931877.00
YEG CTCP TAP DOAN YEAH1
11000.006.80%700.00Mua62.500K687500000.00322.184B1.109384.57359.00
Tải thêm