Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

34
Cổ phiếu
12692.668B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.608M
Khối lượng
−0.70%
Thay đổi
+14.47%
Hiệu suất Tháng
+102.73%
Hiệu suất Năm
+89.75%
Hiệu suất YTD
          
ATS ATESCO INDS CATERI
33600.000.00%0.00Mua300117.600B-142.6658.00
BED DANANG BOOK & EDUC
46000.00-8.91%-4500.00Mua700138.000B26.381914.20
BST BINH THUAN BOOK&EQ
15000.002.74%400.00Bán70016.170B7.461956.0838.00
CTC HOANG KIM TAY NGUY
6900.00-6.76%-500.00Mua423.398K116.919B13.60543.93
DAD DANANG EDUCATION I
26300.000.00%0.00Mua12.100K110.983B8.033275.6553.00
DAE EDUCATIONAL B IN D
20500.00-6.82%-1500.00Bán1.000K32.971B7.243040.0224.00
DAH DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY
9820.00-6.92%-730.00Bán3.406M345.420B-696.0731.00
DSN DAM SEN WATER PARK CORPORATION
44950.000.00%0.00Mua9.700K543.131B14.413119.66165.00
DSP PHU THO TOURIST SERVICE JSC
10200.000.00%0.00Bán1.400K
DST SAO THANG LONG INV
5800.00-9.38%-600.00Mua3.824M206.202B32.79195.18
EBS EDUCATIONAL B IN H
9700.000.00%0.00Mua2.108K96.666B10.41931.6553.00
EID HANOI EDUCATION IN
24800.000.00%0.00Mua38.200K372.000B6.633742.64134.00
EPH HANOI EDUCATION PUBLISHING
10200.003.03%300.00Sức mua mạnh11.200K
HEV HIGHER EDUCATIONAL
17500.00-9.33%-1800.00Mua20017.500B7.762486.7926.00
HOT HOI AN TOURIST HOLDING COMPANY
31800.00-6.47%-2200.00Sức bán mạnh1.500K271.996B-3449.39
HTP HOA PHAT TEXTBOOK
28500.001.42%400.00Sức mua mạnh178.800K2579.720B53.43562.12
KLF CFS INV & IMPORT E
4900.00-5.77%-300.00Mua19.719M859.833B1459.733.56
KST KASATI JSC
31000.000.00%0.00Mua10092.876B12.932396.6898.00
LBE LONG AN SCHOOLBOOK
22000.00-7.95%-1900.00Bán14.800K24.110B13.851725.1930.00
OCH OCH HOSPITALITY &
8800.00-4.35%-400.00Mua330.000K1680.000B-25.51
PDC PHUONG DONG PETROL
5500.00-6.78%-400.00Mua9.100K88.500B-21.37
RIC ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION
21000.000.00%0.00Bán28.800K1477.744B-1029.81829.00
SED PHUONG NAM EDUCATI
21500.002.38%500.00Mua158.500K194.708B5.663709.74110.00
SGD EDUCATIONAL B IN C
10900.00-1.80%-200.00Mua10044.877B18.49600.26
SGH SAIGON HOTEL CORP
37600.009.62%3300.00Mua601464.890B163.87209.31
SMN SOUTH BOOKS & EDUC
12000.000.00%0.00Mua60052.380B5.612139.4273.00
SRB SARA GROUP JSC
4000.000.00%0.00Sức mua mạnh310.904K5.00
STC BOOK AND EDUCATION
20600.000.98%200.00Mua2.800K115.577B7.612679.59258.00
STT SAIGONTOURIST TRAN
3500.0012.90%400.00Mua107.200K
SVT SAI GON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
19800.00-2.70%-550.00Mua106.700K235.644B6.453157.229.00
TCT TAY NINH CABLE CAR TOUR COMPANY
30700.000.99%300.00Sức mua mạnh43.900K388.755B62.77484.30
TPH HANOI TEXTBOOKS PR
11200.000.00%0.00Mua10023.475B867.3382.00
VNG THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY
13400.00-0.37%-50.00Mua206.400K1298.643B-357.74887.00
VNS VIETNAM SUN CORPORATION
10800.006.93%700.00Sức mua mạnh31.900K685.378B-3254.794398.00
Tải thêm