Năng lượng Mỏ (Khu vực)

13
Cổ phiếu
86292.225B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.817M
Khối lượng
−2.61%
Thay đổi
+11.06%
Hiệu suất Tháng
−2.54%
Hiệu suất Năm
+52.99%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BSRBINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
21000 VND−1.87%14.066M66.351T VND3.27%Năng lượng Mỏ
Mua
CLMVINACOMIN-COAL IMP
58000 VND−0.34%100640.2B VND4.8312008.46 VND−55.84%5.15%Năng lượng Mỏ
MDCVINACOMIN-MONG DUONG COAL JSC
11400 VND0.00%21.7K244.169B VND1.925923.66 VND275.96%6.14%Năng lượng Mỏ
MVBVINACOMIN - VIET BAC MINING
19300 VND−3.02%6002.09T VND7.722500.04 VND45.52%5.03%Năng lượng Mỏ
NBCVINACOMIN - NUI BEO COAL JSC
12400 VND−1.59%337.932K451.389B VND6.751837.75 VND50.29%2.46%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
OILPETROVIETNAM OIL CORP
10900 VND−3.54%3.261MNăng lượng Mỏ
Mua
PCGPETRO VIETNAM GAS CITY INVES&DEVEL
6400 VND0.00%800122.655B VND29.53216.74 VND0.00%Năng lượng Mỏ
PVDTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
25600 VND−3.40%7.431M14.72T VND57.53444.96 VND80595.77%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
TC6VINACOMIN COC SAU COAL JSC
8000 VND−3.61%296.158K269.718B VND−3.68 VND−109.13%5.42%Năng lượng Mỏ
TDGCÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
4570 VND−2.14%288.8K86.147B VND14.87307.42 VND−78.98%0.00%Năng lượng Mỏ
TDNVINACOMIN DEO NAI COAL JSC
10200 VND−2.86%100.801K309.111B VND4.522258.30 VND119.11%7.62%Năng lượng Mỏ
THTVINACOMIN HA TU COAL JSC
13600 VND−2.86%19.064K339.053B VND3.513874.73 VND142.05%5.07%Năng lượng Mỏ
TVDVINACOMIN VANG DANH COAL JSC
14200 VND−2.07%240.112K660.954B VND2.894908.57 VND101.00%6.12%Năng lượng Mỏ