Năng lượng Mỏ (Khu vực)

16
Cổ phiếu
314113.517B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.298M
Khối lượng
+1.20%
Thay đổi
+16.54%
Hiệu suất Tháng
+24.51%
Hiệu suất Năm
+14.97%
Hiệu suất YTD
           
BSR BINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
25600.001.19%300.00Mua7.014M179557017600.0078442.600B
CDO CONSULTANCY DESIGN & URBAN DEV JSC
3800.00-2.56%-100.00Mua199.900K759620000.00122.869B
CLM VINACOMIN-COAL IMP
76600.000.00%0.00Mua80061280000.00842.600B27195.72158.00
GAS PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION
114400.001.24%1400.00Sức mua mạnh428.800K49054720000.00218955.874B16.776738.162830.00
HLC VINACOMIN HALAM CO
15000.000.67%100.00Mua2.988K44820000.00381.228B2999.453082.00
KHB HOA BINH MINERAL JSC
2300.00-11.54%-300.00Bán979.363K2252534900.0075.596B
MDC VINACOMIN-MONG DUO
10900.000.00%0.00Bán3.400K37060000.00233.460B1575.353319.00
MVB VINACOMIN - VIET B
20000.000.00%0.00Bán2004000000.002100.000B1718.28
NBC VINACOMIN - NUI BE
17100.001.18%200.00Mua242.334K4143911400.00632.685B1222.703020.00
OIL PETROVIETNAM OIL CORP
13600.000.74%100.00Mua1.018M13844392000.00
PVD PETROVIETNAM DRILLING & WELL SERVICE CORPORATION
18900.001.07%200.00Mua7.363M139166370000.0010498.380B145.61128.42429.00
TC6 VINACOMIN COC SAU
10000.000.00%0.00Mua147.430K1474300000.00324.961B248.1040.312219.00
TDG THAIDUONG PETROL JOINT STOCK COMPANY
6300.00-1.41%-90.00Bán236.400K1489320000.00105.651B3.971608.39
TDN VINACOMIN DEO NAI
12300.00-0.81%-100.00Bán Mạnh100.493K1236063900.00362.101B1030.311898.00
THT VINACOMIN HA TU CO
12500.000.81%100.00Mua54.200K677500000.00307.113B1600.361847.00
TVD VINACOMIN VANG DAN
16200.001.25%200.00Mua244.694K3964042800.00728.398B2442.035467.00
Tải thêm