Tài chính (Khu vực)

Cổ phiếu
74
Giá trị vốn hóa thị trường
1621820.200B
Khối lượng
1.718M
Tỷ suất Cổ tức
0.80%
Thay đổi
-0.77%
Hiệu suất Tháng
-2.86%
Hiệu suất Năm
42.79%
Hiệu suất YTD
17.71%
           
AGR AGRIBANK SECURITIES JOINT STOCK CORPORATION
3590.00-1.64%-60.00Bán114.700K770.880B19.31189.06110.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
APG AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
7400.00-6.92%-550.00Mua706.050K107.555B18.07439.9329.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BIC BIDV INSURANCE CORPORATION
25500.00-0.39%-100.00Bán1.030K3002.289B18.111413.65986.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BID JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
34600.000.00%0.00Mua3.353M118287.550B16.972038.4425214.00Ngân hàng
BMI BAOMINH INSURANCE CORPORATION
21700.00-0.69%-150.00Bán104.890K1996.086B12.471751.901722.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BSI BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
12400.00-1.20%-150.00Bán29.780K1350.785B5.652221.40181.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BVH BAO VIET HOLDINGS
92200.003.02%2700.00Mua89.260K62729.335B48.011899.075180.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
CCL CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
3300.00-2.08%-70.00Bán89.110K160.075B8.63457.6884.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY
4250.001.19%50.00Mua2.830K132.468B12.66331.8298.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CLG COTEC INVESTMENT AND LAND-HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
3060.006.99%200.00Mua31.880K60.489B12.60226.95155.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRE CTCP BDS THE KY
43100.000.00%0.00Bán179.440K2155.000B3.1413730.311917.00Dịch vụ Bất động sản
CTG VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
24850.00-1.78%-450.00Bán3.109M94202.140B15.471635.5223564.00Ngân hàng
CTS VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
12450.00-0.40%-50.00Sức mua mạnh68.110K1329.996B12.75980.32150.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
D2D INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2
69000.000.00%0.00Mua6.400K735.194B10.396638.5389.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
16600.00-0.60%-100.00Bán865.300K4216.508B17.20970.73866.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DRH DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
13350.00-2.20%-300.00Bán334.830K805.027B15.54878.5583.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY.
7290.006.58%450.00Bán10102.600B26.30260.1233.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DXG DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY
28400.00-1.73%-500.00Theo dõi1.399M9893.087B10.152847.583166.00Dịch vụ Bất động sản
EIB VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
13900.00-0.71%-100.00Bán37.840K17212.060B13.951003.435956.00Ngân hàng
FDC FOREIGN TRADE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
15200.001.33%200.00Mua20579.450B41.62360.37397.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FLC FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY
5320.00-1.66%-90.00Bán2.953M3841.122B11.25480.89155.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FTS FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
16500.00-2.37%-400.00Mua31.300K1847.399B8.222055.08Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
HAR AN DUONG THAO DIEN REAL ESTATE TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
5550.001.28%70.00Bán1.050M555.399B38.03144.0956.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HCM HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
62000.00-1.43%-900.00Bán79.870K8148.957B10.236147.73715.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
HDB HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
36950.00-0.54%-200.00Bán1.440M36444.140B13.932667.0613617.00Ngân hàng
HDC BA RIA - VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
13900.000.36%50.00Mua10.780K691.870B6.182240.81118.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HDG HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY
37200.00-1.06%-400.00Mua157.220K3466.993B15.122486.541765.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HQC HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE REAL ESTATE CORPORATION
1710.00-1.16%-20.00Bán885.150K824.517B21.3680.98332.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HTT HA TAY TRADING JOINT STOCK COMPANY
2270.00-1.30%-30.00Bán349.040K46.000B-163.67Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IJC BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
8300.00-1.19%-100.00Sức bán mạnh10.010K1151.618B6.181359.53728.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITA TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION
2600.00-0.38%-10.00Bán1.254M2449.019B167.5815.58596.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITC INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
12000.00-1.64%-200.00Sức bán mạnh14.680K837.485B13.07932.95126.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KAC KHANG AN INVESTMENT REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
6840.006.88%440.00Bán200164.160B8.05849.5443.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KBC KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION
12600.00-1.56%-200.00Bán1.469M6012.931B13.66936.99473.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KDH KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
32900.00-0.60%-200.00Bán77.110K13479.093B20.981577.92315.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LCG LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY
9360.00-3.01%-290.00Mua58.450K945.697B9.92972.96409.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
17650.00-1.94%-350.00Mua554.740K3397.490B17.521027.67499.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LEC CENTRAL POWER REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
19000.000.53%100.00Mua250493.290B42.92440.32108.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LHG LONG HAU CORPORATION
22200.00-3.90%-900.00Theo dõi527.900K1155.277B2.778347.61118.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MBB MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
21150.00-2.31%-500.00Bán4.181M46773.770B10.252113.1413738.00Ngân hàng
NBB 577 INVESTMENT CORPORATION
18600.00-1.59%-300.00Sức bán mạnh21.000K1841.468B27.68682.9196.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NLG NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
31000.00-0.64%-200.00Bán272.370K6548.753B14.062450.01475.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NTL TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
9800.000.31%30.00Mua291.860K595.872B6.461511.71157.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NVL NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
72100.00-1.77%-1300.00Mua3.079M66607.267B25.222958.461360.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
OGC OCEAN GROUP JOINT STOCK COMPANY.
2800.00-1.06%-30.00Theo dõi751.830K849.000B-703.701605.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDR PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
26400.00-0.56%-150.00Bán1.990M7072.628B12.722087.44201.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PGI PETROLIMEX INSURANCE CORPORATION
18100.000.00%0.00Mua101605.792B10.321754.031620.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
PPI PACIFIC INFRASTRUCTURE PROJECT DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
1170.00-3.31%-40.00Bán107.200K58.432B-1856.0430.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PTL PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
2870.002.14%60.00Mua600277.811B-349.8253.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
QCG QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
8620.000.23%20.00Bán1.784M2366.111B11.12773.22204.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCR SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
8750.00-1.02%-90.00Bán2.468M2802.568B6.881309.43664.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SGR SAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY
20800.00-0.48%-100.00Bán2.710K951.777B10.322025.72Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SJS SONG DA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
17000.000.00%0.00Bán45.200K1936.257B9.141860.26419.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SSI SAIGON SECURITIES INCORPORATION
30400.00-1.30%-400.00Bán2.044M15374.446B12.892389.71973.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
STB SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
13500.00-0.37%-50.00Mua14.182M24439.505B18.74723.1018512.00Ngân hàng
TCB NH TMCP KY THUONG VN
28900.00-0.69%-200.00Mua1.488M101751.850B9.623589.048765.00Ngân hàng
TCH HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
21850.000.23%50.00Bán562.520K7701.320B20.331072.41Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TDH THU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION
11500.00-2.13%-250.00Bán829.850K959.210B9.071296.15562.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TIP TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
15000.000.67%100.00Mua6.890K390.047B8.121846.69Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TIX TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
38000.000.00%0.00Mua101003.200B21.912049.00142.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TPB TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
24450.00-0.20%-50.00Bán279.180K16312.738B9.842489.324844.00Ngân hàng
TVB CTCP CHUNG KHOAN TRI VIET
28300.00-1.74%-500.00Mua49.350K466.317B28.461012.10Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
TVS THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
13400.00-0.74%-100.00Mua12.910K836.367B6.991931.3367.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VCB JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
58000.00-2.03%-1200.00Bán1.705M212987.900B21.792717.2217012.00Ngân hàng
VCI VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
60600.00-0.98%-600.00Bán80.580K9975.593B10.225989.89Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VDS VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
10150.000.00%0.00Mua71.780K1016.014B8.141247.39150.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VHM VINHOMES JOINT STOCK COMPANY
75600.00-1.05%-800.00Bán146.220K244797.100B49.111555.543745.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VIC VINGROUP JOINT STOCK COMPANY
99100.000.10%100.00Mua1.503M294301.000B77.531276.90399.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VND VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
20150.00-2.42%-500.00Bán665.130K4470.345B10.032058.95830.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
23800.00-0.83%-200.00Bán1.948M58961.960B7.713114.6725235.00Ngân hàng
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
7300.00-1.22%-90.00Bán29.250K568.134B1.563559.9097.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VPI CTCP DT VAN PHU - INVEST
42750.000.47%200.00Mua147.130K6808.000B-12.42Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VRC VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
23000.000.00%0.00Bán681.510K1150.000B7.682996.4836.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VRE VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
37150.00-1.20%-450.00Bán845.260K71480.560B49.82754.77531.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất