Tài chính (Khu vực)

73
Cổ phiếu
1774052.444B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.949M
Khối lượng
+0.85%
Tỷ suất Cổ tức
+0.66%
Thay đổi
+3.66%
Hiệu suất Tháng
+9.89%
Hiệu suất Năm
+21.76%
Hiệu suất YTD
           
AGR AGRIBANK SECURITIES JOINT STOCK CORPORATION
4600.00-1.92%-90.00Bán321.580K990.528B12.48375.82112.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
APG AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
9300.000.00%0.00Sức mua mạnh236.220K316.469B17.96517.7229.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BIC BIDV INSURANCE CORPORATION
24000.000.21%50.00Mua2.920K2808.782B24.29986.081046.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BID JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
41000.002.50%1000.00Sức mua mạnh1.567M136748.613B29.561353.0425240.00Ngân hàng
BMI BAOMINH INSURANCE CORPORATION
25300.000.40%100.00Bán139.610K2302.122B28.53883.231680.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BSI BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
7050.000.00%0.00Bán2.210K860.562B13.15536.24207.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BVH BAO VIET HOLDINGS
73300.00-0.68%-500.00Sức bán mạnh99.630K51725.419B54.761347.795180.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
CCL CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
9800.00-2.49%-250.00Mua202.040K477.374B14.72682.9684.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY
2240.005.16%110.00Bán3.650K67.180B-391.6898.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CLG COTEC INVESTMENT AND LAND-HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
1820.00-0.55%-10.00Sức bán mạnh9038.705B-5086.0641.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRE CTCP BDS THE KY
25000.000.81%200.00Bán337.480K1983.997B5.564459.151917.00Dịch vụ Bất động sản
CTG VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
20750.000.00%0.00Mua1.414M77260.645B14.121469.6623837.00Ngân hàng
CTS VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
8400.00-1.75%-150.00Bán89.670K909.719B6.101401.15163.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
D2D INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2
71500.002.14%1500.00Bán137.810K1491.698B12.965553.5386.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
14400.001.05%150.00Mua830.160K4487.946B14.74966.64867.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DRH DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
7430.001.92%140.00Mua844.480K444.617B6.981044.78112.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY.
5710.00-4.83%-290.00Bán30103.200B19.00315.7933.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EIB VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
16700.00-0.60%-100.00Bán159.060K20654.473B38.69434.186174.00Ngân hàng
FDC FOREIGN TRADE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
13000.00-1.52%-200.00Sức bán mạnh1.100K509.916B18.10729.43397.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FIR CTCP DIA OC FIRST REAL
42550.000.12%50.00Mua38.550K552.500B5.138292.43228.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FLC FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY
3620.00-0.28%-10.00Bán1.618M2577.292B6.98520.39155.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FTS FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
12400.000.40%50.00Bán15.360K1485.008B2.594763.85Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
HAR AN DUONG THAO DIEN REAL ESTATE TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3720.000.81%30.00Mua439.450K373.982B89.1641.3956.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HCM HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
23600.004.19%950.00Mua2.312M6921.606B13.891630.76715.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
HDB HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
26200.00-0.38%-100.00Mua1.772M25800.294B8.802988.6314055.00Ngân hàng
HDC BA RIA - VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
22200.000.23%50.00Mua469.310K1283.008B10.492110.99118.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HDG HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY
34200.00-0.29%-100.00Bán278.230K4069.649B3.888845.501283.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HPX CTCP DAU TU HAI PHAT
26350.000.00%0.00Bán391.840K5269.903B14.271846.68179.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HQC HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE REAL ESTATE CORPORATION
1240.000.00%0.00Bán3.968M590.983B13.6590.84183.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HTT HA TAY TRADING JOINT STOCK COMPANY
1530.000.00%0.00Bán43.170K30.600B-1711.36Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IJC BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
14750.00-4.53%-700.00Bán2.194M2118.154B8.011929.66805.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITA TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION
3200.00-0.31%-10.00Bán2.308M3012.012B18.18176.61618.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITC INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
17500.001.74%300.00Mua55.200K1180.717B16.991012.46155.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KBC KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION
15600.00-0.64%-100.00Mua1.686M7375.235B8.501846.56500.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KDH KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
25700.000.78%200.00Mua808.240K13882.942B17.821430.99309.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LCG LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY
9390.001.51%140.00Bán624.520K906.497B4.831914.63399.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
10500.001.94%200.00Mua2.400M2473.544B3.153270.39271.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LEC CENTRAL POWER REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
16850.000.00%0.00Sức bán mạnh50439.785B155356.800.11111.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LHG LONG HAU CORPORATION
17300.001.47%250.00Sức bán mạnh72.880K852.705B5.812936.28128.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MBB MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
23300.00-0.43%-100.00Mua5.270M49453.523B7.073308.0315813.00Ngân hàng
NBB 577 INVESTMENT CORPORATION
19000.00-1.30%-250.00Sức bán mạnh81.700K1796.434B5.653499.12115.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NLG NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
28650.00-0.52%-150.00Mua516.060K7142.187B8.933398.90550.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NTL TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
22650.00-0.66%-150.00Bán156.620K1390.571B7.553019.4596.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NVL NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
64000.003.56%2200.00Sức mua mạnh1.341M57501.604B19.743516.191855.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
OGC OCEAN GROUP JOINT STOCK COMPANY.
3840.000.26%10.00Bán1.285M1149.000B57.3266.821605.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDR PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
26500.00-0.38%-100.00Mua1.012M8715.702B14.581823.99180.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PGI PETROLIMEX INSURANCE CORPORATION
17900.003.17%550.00Sức mua mạnh101588.048B10.651680.191573.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
PTL PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3680.00-6.84%-270.00Bán15.250K390.517B-155.0332.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
QCG QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
4600.000.00%0.00Bán110.390K1265.594B13.37344.12166.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCR SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
6550.001.08%70.00Bán3.909M2198.155B12.96499.95811.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SGR SAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY
18800.00-4.08%-800.00Mua1.070K892.582B5.993272.46Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SJS SONG DA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
16900.000.00%0.00Bán311.770K1924.867B27.11623.36419.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SSI SAIGON SECURITIES INCORPORATION
21650.000.93%200.00Bán1.591M10897.774B11.481868.37970.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
STB SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
10200.00-1.45%-150.00Bán3.518M18667.813B10.43992.5219023.00Ngân hàng
TCB NH TMCP KY THUONG VN
22600.000.00%0.00Mua8.723M79022.983B7.862876.2510307.00Ngân hàng
TCH HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
24100.002.12%500.00Sức mua mạnh2.224M8337.209B31.36752.55Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TDH THU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION
10900.005.83%600.00Sức mua mạnh1.742M966.957B10.211009.29592.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TIP TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
28000.001.82%500.00Bán68.600K715.086B6.184446.34Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TIX TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
30750.001.65%500.00Sức mua mạnh37.000K922.500B9.223336.77118.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TN1 CTCP TMDV TNS HOLDINGS
59100.00-1.50%-900.00Mua2.580K798.000B8.976692.68Dịch vụ Bất động sản
TPB TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
22500.000.00%0.00Bán142.480K18597.896B5.923803.525508.00Ngân hàng
TVB CTCP CHUNG KHOAN TRI VIET
16500.00-2.37%-400.00Theo dõi65.120K820.912B21.24795.58Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
TVS THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
11500.000.88%100.00Bán10894.042B6.261820.8061.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VCB JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
81100.000.12%100.00Mua896.290K300419.073B19.044253.1818366.00Ngân hàng
VCI VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
33450.000.45%150.00Mua25.030K5426.231B8.533903.95Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VDS VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
7980.00-0.25%-20.00Mua19.810K800.799B20.23395.42150.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VHM VINHOMES JOINT STOCK COMPANY
90300.002.03%1800.00Sức mua mạnh1.162M296431.982B18.134881.526353.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VIC VINGROUP JOINT STOCK COMPANY
122800.000.00%0.00Mua416.830K375368.321B73.171706.79466.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VND VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
13900.00-1.42%-200.00Bán297.940K2940.772B10.861297.98900.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
20600.00-0.48%-100.00Mua7.345M50854.691B6.853023.9927037.00Ngân hàng
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
4200.00-0.47%-20.00Bán18.510K402.413B2.971427.9697.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VRC VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
16000.000.00%0.00Mua311.980K800.000B3.524488.1432.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VRE VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
34200.000.59%200.00Bán8.901M79179.826B25.761320.04904.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất