Tài chính (Khu vực)

Cổ phiếu
75
Giá trị vốn hóa thị trường
1644296.300B
Khối lượng
4.847M
Tỷ suất Cổ tức
0.78%
Thay đổi
-0.99%
Hiệu suất Tháng
7.42%
Hiệu suất Năm
26.52%
Hiệu suất YTD
17.78%
           
AGR AGRIBANK SECURITIES JOINT STOCK CORPORATION
3350.00-1.18%-40.00Bán36.780K707.520B17.72189.06110.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
APG AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
8650.00-6.99%-650.00Sức mua mạnh252.910K117.025B11.95723.8429.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BIC BIDV INSURANCE CORPORATION
26000.000.97%250.00Mua4.700K3049.199B17.271505.29986.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BID JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
33900.00-1.17%-400.00Mua1.215M115894.450B16.812016.8625066.00Ngân hàng
BMI BAOMINH INSURANCE CORPORATION
22800.00-0.44%-100.00Mua74.460K2082.872B13.461693.771722.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BSI BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
10850.00-0.46%-50.00Bán17.070K1204.008B4.972185.17181.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BVH BAO VIET HOLDINGS
99400.00-1.58%-1600.00Mua87.660K69668.110B57.591757.825180.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
CCL CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
3170.000.32%10.00Sức bán mạnh56.260K150.575B5.72621.3584.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY
3840.002.67%100.00Mua9.520K121.113B13.24289.9398.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CLG COTEC INVESTMENT AND LAND-HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
2600.00-1.89%-50.00Bán3.650K54.990B15.36169.27155.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRE CTCP BDS THE KY
43750.00-0.46%-200.00Mua154.300K2187.500B3.8011515.071917.00Dịch vụ Bất động sản
CTG VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
22350.00-3.46%-800.00Bán11.320M83218.095B13.841614.3523836.00Ngân hàng
CTS VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
10550.000.00%0.00Bán64.830K1122.517B6.111728.04165.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
D2D INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2
68600.001.18%800.00Bán10730.932B10.336638.5389.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
15900.00-2.45%-400.00Mua1.317M4014.508B15.011059.60866.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DRH DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
11850.00-2.07%-250.00Sức bán mạnh289.390K722.849B17.60673.2683.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY.
7260.00-0.27%-20.00Mua1.050K124.872B48.24150.5033.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DXG DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY
25500.00-1.35%-350.00Bán1.239M8729.194B8.453019.443187.00Dịch vụ Bất động sản
EIB VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
14250.004.40%600.00Mua8.631M17519.419B13.411062.406047.00Ngân hàng
FDC FOREIGN TRADE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
16350.00-0.30%-50.00Mua20631.600B109.19149.75469.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FIR CTCP DIA OC FIRST REAL
36550.00-0.41%-150.00Bán81.190K475.150B6.066029.86Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FLC FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY
5370.00-0.56%-30.00Mua3.563M3812.688B11.34473.49155.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FTS FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
17400.000.58%100.00Bán12.470K1902.055B8.172128.98Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
HAR AN DUONG THAO DIEN REAL ESTATE TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
5140.00-3.02%-160.00Bán687.850K520.939B19.14268.5056.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HCM HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
55400.00-1.25%-700.00Bán88.620K7177.301B9.066111.69715.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
HDB HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
30200.00-1.31%-400.00Bán1.580M29626.194B12.142487.9413888.00Ngân hàng
HDC BA RIA - VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
14150.00-1.05%-150.00Mua78.600K706.856B8.631639.21118.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HDG HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY
38000.000.00%0.00Mua227.210K3606.938B10.623576.511765.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HPX CTCP DAU TU HAI PHAT
26450.00-0.19%-50.00Bán494.420K4562.600B175.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HQC HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE REAL ESTATE CORPORATION
1570.00-2.48%-40.00Bán1.805M748.261B19.3781.07280.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HTT HA TAY TRADING JOINT STOCK COMPANY
2140.00-4.89%-110.00Mua352.300K42.800B-330.43Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IJC BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
7970.00-0.99%-80.00Bán59.530K1092.666B4.921621.18805.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITA TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION
3100.00-3.12%-100.00Mua5.357M2908.797B30.22102.57596.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITC INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
12400.005.98%700.00Mua110851.214B10.471183.66126.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KAC KHANG AN INVESTMENT REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
15000.005.63%800.00Mua10360.000B24.05623.7943.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KBC KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION
14400.00-0.69%-100.00Mua3.130M6764.547B12.741130.64473.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KDH KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
30900.000.49%150.00Mua556.410K12583.201B20.371517.22315.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LCG LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY
8550.00-0.47%-40.00Bán73.880K837.897B6.931233.54409.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
16150.00-1.22%-200.00Bán845.120K3078.423B8.491902.28499.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LEC CENTRAL POWER REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
19000.000.00%0.00Sức mua mạnh100495.900B104.19182.36108.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LHG LONG HAU CORPORATION
20800.00-0.48%-100.00Mua200.910K1040.250B2.707693.59122.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MBB MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
21800.00-1.80%-400.00Bán8.541M47097.840B9.582276.2714551.00Ngân hàng
NBB 577 INVESTMENT CORPORATION
20000.003.63%700.00Sức mua mạnh794.500K1948.643B22.64883.3596.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NLG NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
28450.00-0.87%-250.00Bán222.070K6803.446B7.814261.26555.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NTL TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
16400.001.86%300.00Mua322.030K1000.235B17.00964.68156.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NVL NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
67000.00-0.59%-400.00Bán1.955M60799.550B21.963069.381293.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
OGC OCEAN GROUP JOINT STOCK COMPANY.
3520.000.28%10.00Mua3.741M1056.000B-640.421605.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDR PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
27500.00-0.36%-100.00Mua534.950K7325.697B13.851985.45192.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PGI PETROLIMEX INSURANCE CORPORATION
17950.005.59%950.00Mua201592.484B9.461898.141620.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
PPI PACIFIC INFRASTRUCTURE PROJECT DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
1030.00-0.96%-10.00Bán39.340K49.739B-1849.6730.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PTL PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
2850.000.35%10.00Mua20281.765B-316.9553.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
QCG QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
5400.00-5.76%-330.00Bán754.630K1485.697B30.63176.28204.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCR SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
8080.00-1.94%-160.00Mua3.919M2740.936B6.251292.74664.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SGR SAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY
21000.000.00%0.00Mua7.700K956.338B18.971107.15Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SJS SONG DA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
15400.001.32%200.00Mua103.030K1754.021B8.771755.56419.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SSI SAIGON SECURITIES INCORPORATION
29300.00-1.35%-400.00Mua1.195M14625.690B10.832705.021009.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
STB SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
12800.00-0.78%-100.00Sức mua mạnh3.741M23086.764B19.90643.2118596.00Ngân hàng
TCB NH TMCP KY THUONG VN
28650.00-0.17%-50.00Mua52.664M100177.370B11.542483.728957.00Ngân hàng
TCH HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
20300.001.50%300.00Sức bán mạnh1.591M7171.413B21.48945.22Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TDH THU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION
10850.00-0.46%-50.00Mua263.380K885.739B12.24886.68562.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TIP TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
15000.001.35%200.00Mua10390.047B7.721941.85Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TIX TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
27000.000.00%0.00Bán3.470K712.800B9.652799.31119.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TPB TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
21150.00-0.47%-100.00Mua324.020K18041.440B8.452501.704721.00Ngân hàng
TVB CTCP CHUNG KHOAN TRI VIET
29700.00-0.17%-50.00Theo dõi252.650K480.889B27.161093.36Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
TVS THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
13900.001.46%200.00Sức mua mạnh1.860K861.138B5.412665.0870.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VCB JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
56500.00-1.91%-1100.00Bán940.580K203273.920B19.242936.9516785.00Ngân hàng
VCI VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
48050.00-1.23%-600.00Bán173.030K7832.145B8.375739.46Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VDS VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
8700.00-1.14%-100.00Bán89.340K870.869B7.521157.19150.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VHM VINHOMES JOINT STOCK COMPANY
79800.00-0.62%-500.00Mua180.700K267291.220B31.492533.974346.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VIC VINGROUP JOINT STOCK COMPANY
102700.00-0.10%-100.00Mua234.660K317829.000B76.481342.88399.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VND VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
19250.00-2.28%-450.00Bán2.822M4167.271B9.452038.00888.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
21800.00-2.90%-650.00Bán3.630M53557.114B7.402945.8726065.00Ngân hàng
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
6100.00-4.84%-310.00Bán74.890K468.960B3.291061.8897.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VRC VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
20800.00-1.42%-300.00Bán324.050K1040.000B6.942996.4836.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VRE VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
32200.00-1.53%-500.00Mua1.015M74987.440B49.30653.11531.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất