Tài chính (Khu vực)

74
Cổ phiếu
1729555.316B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.853M
Khối lượng
+0.67%
Tỷ suất Cổ tức
+0.84%
Thay đổi
+4.65%
Hiệu suất Tháng
+11.06%
Hiệu suất Năm
+18.25%
Hiệu suất YTD
           
AGR AGRIBANK SECURITIES JOINT STOCK CORPORATION
4270.002.64%110.00Mua407.740K878.592B11.10374.83113.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
APG AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
9300.00-1.59%-150.00Mua201.840K321.573B13.47701.3929.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BIC BIDV INSURANCE CORPORATION
23000.000.00%0.00Mua2.310K2697.369B22.361028.421046.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BID JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
35250.00-1.40%-500.00Mua2.133M122219.073B21.921631.1125296.00Ngân hàng
BMI BAOMINH INSURANCE CORPORATION
26800.00-0.74%-200.00Sức mua mạnh417.900K2466.559B20.911291.481680.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BSI BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
7950.000.00%0.00Bán110970.416B5.551433.61207.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BVH BAO VIET HOLDINGS
84200.00-1.86%-1600.00Mua157.410K60136.056B55.391528.335180.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
CCL CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
6540.00-0.91%-60.00Mua300.800K313.499B9.61686.6784.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY
2400.00-6.61%-170.00Bán6.000K81.058B56.0945.8298.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CLG COTEC INVESTMENT AND LAND-HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
2040.000.00%0.00Bán1.630K43.146B7.10287.27111.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRE CTCP BDS THE KY
25200.000.60%150.00Mua272.870K2004.000B6.234020.511917.00Dịch vụ Bất động sản
CTG VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
21650.000.23%50.00Mua2.923M80425.538B14.591480.7923992.00Ngân hàng
CTS VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
9200.00-0.43%-40.00Bán17.510K983.133B6.621396.55164.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
D2D INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2
81700.000.99%800.00Mua146.660K1723.976B13.915967.3489.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
13800.000.00%0.00Mua502.070K3605.321B11.821167.31866.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DRH DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
6750.000.75%50.00Bán618.600K408.700B7.09944.67121.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY.
6050.000.83%50.00Mua19.470K103.200B24.75242.4533.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DXG DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY
18950.000.26%50.00Mua471.490K6611.624B5.613370.683367.00Dịch vụ Bất động sản
EIB VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
18000.000.00%0.00Bán3.501M22129.792B44.56403.966082.00Ngân hàng
FDC FOREIGN TRADE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
13600.00-2.51%-350.00Bán110538.888B-1072.05317.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FIR CTCP DIA OC FIRST REAL
40500.000.50%200.00Mua53.260K523.900B4.868292.43228.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FLC FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY
4170.00-0.71%-30.00Sức bán mạnh3.133M2981.991B8.07520.39155.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FTS FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
13600.00-1.09%-150.00Mua55.300K1653.351B2.894763.85Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
HAR AN DUONG THAO DIEN REAL ESTATE TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3700.00-3.90%-150.00Sức bán mạnh66.510K390.198B36.28106.1356.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HCM HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
23000.000.66%150.00Sức bán mạnh614.710K6907.396B13.461697.84715.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
HDB HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
26150.000.19%50.00Bán892.560K25604.094B8.882939.5013781.00Ngân hàng
HDC BA RIA - VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
15700.004.67%700.00Mua757.520K861.702B8.021869.19118.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HDG HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY
36300.004.91%1700.00Mua1.355M4105.264B4.607522.031583.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HPX CTCP DAU TU HAI PHAT
26750.000.00%0.00Mua292.450K5349.901B16.721599.93181.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HQC HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE REAL ESTATE CORPORATION
1390.00-0.71%-10.00Bán1.930M667.239B15.6189.68220.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HTT HA TAY TRADING JOINT STOCK COMPANY
1550.00-1.27%-20.00Bán3.520K31.400B-1360.06Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IJC BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
10700.000.94%100.00Theo dõi472.240K1453.232B6.451643.27803.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITA TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION
3060.00-1.61%-50.00Bán3.265M2918.180B31.5998.44593.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITC INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
13550.00-3.21%-450.00Mua21.930K961.049B13.111068.24172.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KBC KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION
15350.00-1.60%-250.00Sức mua mạnh1.909M7328.259B11.701333.38473.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KDH KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
22100.00-0.90%-200.00Bán548.510K12140.769B15.381450.36292.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LCG LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY
10450.000.48%50.00Mua547.190K1019.196B5.591860.43443.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
8030.000.38%30.00Bán1.494M1905.519B2.762895.82365.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LEC CENTRAL POWER REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
18000.00-0.55%-100.00Bán220472.410B-62.02111.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LHG LONG HAU CORPORATION
18200.00-3.19%-600.00Bán694.060K940.226B6.093086.42124.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MBB MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
22700.002.25%500.00Mua7.265M46917.445B7.233070.9215157.00Ngân hàng
NBB 577 INVESTMENT CORPORATION
21900.000.00%0.00Sức mua mạnh12.430K2043.736B17.801321.95107.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NLG NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
29400.000.17%50.00Mua269.230K6725.169B7.684209.22545.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NTL TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
25500.000.79%200.00Mua259.460K1543.046B13.391889.07104.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NVL NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
58300.001.22%700.00Bán606.050K53593.728B18.483519.841502.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
OGC OCEAN GROUP JOINT STOCK COMPANY.
4020.000.00%0.00Bán1.289M1206.000B60.1666.821605.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDR PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
26300.001.15%300.00Mua937.040K8519.107B14.711767.53184.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PGI PETROLIMEX INSURANCE CORPORATION
16350.000.93%150.00Bán301437.228B10.151596.791590.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
PTL PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3730.00-0.27%-10.00Sức mua mạnh1.020K369.755B-523.2137.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
QCG QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
4570.000.22%10.00Bán186.190K1254.589B17.53260.10211.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCR SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
7090.00-0.14%-10.00Sức bán mạnh2.214M2408.473B7.18988.45811.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SGR SAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY
17800.005.33%900.00Bán570810.610B5.982975.80Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SJS SONG DA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
17250.00-1.99%-350.00Bán211.940K2004.596B30.01586.48419.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SSI SAIGON SECURITIES INCORPORATION
25100.000.20%50.00Bán813.110K12754.715B12.611985.78995.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
STB SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
11500.000.00%0.00Bán1.905M20742.014B23.48489.7018793.00Ngân hàng
TCB NH TMCP KY THUONG VN
21050.000.00%0.00Bán1.566M73603.265B7.632760.5810059.00Ngân hàng
TCH HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
21000.00-1.18%-250.00Bán382.550K7507.021B26.59799.05Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TDH THU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION
9400.00-0.21%-20.00Sức bán mạnh366.370K884.343B9.331009.29592.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TIP TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
34700.000.14%50.00Mua236.870K901.009B9.233755.79Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TIX TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
29850.006.99%1950.00Mua130837.000B8.053466.39118.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TN1 CTCP TMDV TNS HOLDINGS
56500.000.00%0.00Mua1.500K751.450B5.3410574.84Dịch vụ Bất động sản
TPB TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
23100.000.43%100.00Mua216.670K19011.182B5.843937.664998.00Ngân hàng
TVB CTCP CHUNG KHOAN TRI VIET
19300.002.66%500.00Mua114.200K456.602B16.601132.31Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
TVS THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
12150.000.41%50.00Mua3.000K948.939B8.081497.5253.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VCB JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
78900.00-0.13%-100.00Mua659.640K293001.318B20.303890.9217303.00Ngân hàng
VCI VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
33900.000.30%100.00Mua143.910K5507.706B7.914271.63Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VDS VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
7600.001.33%100.00Mua15.640K750.749B18.65402.15150.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VHM VINHOMES JOINT STOCK COMPANY
85800.001.42%1200.00Mua1.163M283368.877B19.314382.016129.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VIC VINGROUP JOINT STOCK COMPANY
119800.002.83%3300.00Sức mua mạnh1.652M356110.826B91.391303.32466.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VND VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
15000.000.00%0.00Bán404.800K3128.481B9.711544.53929.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
19100.000.00%0.00Bán1.271M46923.894B6.902768.2927490.00Ngân hàng
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
5250.001.94%100.00Sức bán mạnh4.390K435.518B3.321551.9897.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VRC VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
15100.000.33%50.00Bán286.860K752.500B2.895142.0130.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VRE VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
37300.001.63%600.00Sức mua mạnh9.323M85467.636B27.981311.73904.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất