Tài chính (Khu vực)

Cổ phiếu
73
Giá trị vốn hóa thị trường
1698013.300B
Khối lượng
1.654M
Tỷ suất Cổ tức
0.80%
Thay đổi
-0.72%
Hiệu suất Tháng
0.68%
Hiệu suất Năm
52.24%
Hiệu suất YTD
16.63%
           
AGR AGRIBANK SECURITIES JOINT STOCK CORPORATION 3780.00-0.26%-10.00Bán15.030K839.869B31.59119.99120.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
APG AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY 4690.00-4.09%-200.00Bán178.150K67.216B7.78628.1529.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BIC BIDV INSURANCE CORPORATION 29000.00-4.61%-1400.00Bán6103500.708B21.501413.65986.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BID JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM 28850.00-1.54%-450.00Mua3.248M104445.500B14.372038.4425214.00Ngân hàng
BMI BAOMINH INSURANCE CORPORATION 19350.00-0.77%-150.00Bán10.250K1724.909B10.761811.841688.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BSI BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY 11900.000.00%0.00Bán32.270K1356.084B5.132319.23181.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BVH BAO VIET HOLDINGS 81400.000.99%800.00Mua78.790K58271.050B43.551885.005180.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
CCL CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION 3380.00-0.59%-20.00Sức bán mạnh53.710K159.391B7.74506.1484.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY 4330.006.91%280.00Mua209.790K125.108B7.77521.3998.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CLG COTEC INVESTMENT AND LAND-HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 3100.001.64%50.00Bán5065.675B19.02160.34185.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CTG VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE 25050.00-0.60%-150.00Mua6.702M96038.320B15.411635.5223784.00Ngân hàng
CTS VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY 11100.00-2.63%-300.00Bán43.150K1109.800B10.671068.55159.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
D2D INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2 67800.000.00%0.00Mua2.810K719.349B9.786930.9887.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION 15250.00-0.97%-150.00Bán413.410K3936.800B14.781041.74218.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DRH DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION 13650.00-1.09%-150.00Sức bán mạnh112.220K833.413B12.711086.1978.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY. 6990.000.87%60.00Mua630104.274B27.34255.6633.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DXG DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY 26750.00-1.29%-350.00Mua1.897M9738.217B9.522847.573860.00Dịch vụ Bất động sản
EIB VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 14000.000.36%50.00Bán1.862M17117.750B15.17919.836076.00Ngân hàng
FDC FOREIGN TRADE DEVELOPMENT AND INVESTMENT 16050.00-0.31%-50.00Bán3.010K636.528B46.74344.46390.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FLC FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY 6160.000.82%50.00Mua6.742M4226.139B11.46533.06155.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FTS FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY 13050.00-1.14%-150.00Bán1001434.409B6.422055.08Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
HAR AN DUONG THAO DIEN REAL ESTATE TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 5220.00-2.25%-120.00Bán76.870K549.223B34.73153.7456.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HCM HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION 55300.00-2.81%-1600.00Bán326.470K7851.161B9.396060.98715.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
HDB HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 35950.00-1.51%-550.00Bán705.470K36750.870B13.692667.0613673.00Ngân hàng
HDC BA RIA - VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 12700.00-2.31%-300.00Sức bán mạnh152.750K650.496B5.922197.24118.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HDG HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY 28100.001.08%300.00Sức bán mạnh54.400K2677.200B13.112120.871907.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HQC HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE REAL ESTATE CORPORATION 1930.00-1.03%-20.00Bán781.720K926.152B20.8393.62332.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HTT HA TAY TRADING JOINT STOCK COMPANY 2890.006.64%180.00Mua995.760K53.089B-177.78Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IJC BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 8150.00-0.49%-40.00Bán153.910K1137.068B6.111339.42779.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITA TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION 2640.00-2.94%-80.00Theo dõi3.013M2565.910B-22.52450.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITC INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY 12900.00-2.64%-350.00Bán6.080K913.153B14.20933.59154.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KAC KHANG AN INVESTMENT REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY 17350.00-6.97%-1300.00Bán1.930K448.350B18.42941.8243.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KBC KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION 12000.00-1.64%-200.00Mua990.980K5646.568B13.02936.70473.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KDH KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 29300.00-0.34%-100.00Bán83.890K11481.810B17.501679.85340.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LCG LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY 9640.00-0.21%-20.00Mua3.960K956.597B9.84981.27337.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 13300.000.00%0.00Bán297.860K2642.946B12.941027.67499.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LEC CENTRAL POWER REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY 18600.00-2.11%-400.00Bán70486.273B37.11512.03108.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LHG LONG HAU CORPORATION 18550.00-0.27%-50.00Bán70.780K936.792B2.238347.61122.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MBB MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 22950.00-1.50%-350.00Bán4.637M52695.140B11.032113.1413738.00Ngân hàng
NBB 577 INVESTMENT CORPORATION 19000.000.00%0.00Sức bán mạnh101883.592B28.08676.7396.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NLG NAM LONG INVESTMENT CORPORATION 28650.00-1.88%-550.00Bán54.060K6107.695B13.162450.01475.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NTL TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 9540.00-1.65%-160.00Sức bán mạnh10.400K597.194B6.451503.63141.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NVL NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION 64700.00-0.77%-500.00Mua914.550K58628.980B21.453069.531472.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
OGC OCEAN GROUP JOINT STOCK COMPANY. 2200.004.27%90.00Mua1.015M643.076B-700.151605.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDR PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP 25300.00-1.94%-500.00Bán1.070M6670.885B12.082135.62173.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PGI PETROLIMEX INSURANCE CORPORATION 18500.005.71%1000.00Mua8.200K1595.152B10.241805.771624.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
PPI PACIFIC INFRASTRUCTURE PROJECT DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION 1080.000.00%0.00Bán73.450K51.758B-1856.0454.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PTL PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 2880.000.00%0.00Bán183.420K277.286B-354.0953.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
QCG QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY 8550.00-1.16%-100.00Bán451.040K2477.556B11.37760.60211.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCR SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY 8800.00-1.46%-130.00Bán1.437M2893.007B7.361236.81550.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SGR SAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY 21000.00-0.24%-50.00Sức bán mạnh1.200K1021.803B7.752715.50Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SJS SONG DA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 20200.00-0.49%-100.00Mua5.210K2338.811B10.891863.84514.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SSI SAIGON SECURITIES INCORPORATION 29300.00-2.33%-700.00Bán2.322M15771.590B11.992501.89927.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
STB SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 11200.00-1.75%-200.00Bán4.240M21318.770B12.55908.3818431.00Ngân hàng
TCB NH TMCP KY THUONG VN 26200.00-1.13%-300.00Bán1.616M96142.280B7.573502.508544.00Ngân hàng
TCH HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY 26900.00-4.61%-1300.00Mua1.870M10226.660B26.301072.41Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TDH THU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION 11100.00-1.77%-200.00Bán206.550K944.463B8.741292.84768.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TIP TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 14550.000.00%0.00Mua10377.677B6.472249.21Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TIX TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION 35200.006.99%2300.00Bán10870.015B20.292049.00142.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TPB TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 25900.000.58%150.00Bán170.590K17314.450B4826.00Ngân hàng
TVB CTCP CHUNG KHOAN TRI VIET 26300.00-0.57%-150.00Mua32.110K441.148B33.80782.58Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
TVS THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY 13500.000.00%0.00Mua21.550K831.563B5.042678.0167.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VCB JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM 59500.00-1.82%-1100.00Mua2.229M229922.300B22.302717.2217012.00Ngân hàng
VCI VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY 58800.00-0.34%-200.00Mua178.820K9574.008B9.855989.82Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VDS VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION 8000.00-0.99%-80.00Bán1.366M811.165B6.451251.91150.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VHM VINHOMES JOINT STOCK COMPANY 107700.00-0.09%-100.00Bán456.240K288540.900BPhát triển và Hoạt động Bất động sản
VIC VINGROUP JOINT STOCK COMPANY 101800.00-0.10%-100.00Bán567.840K328648.400B81.671247.68347.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VND VNDIRECT SECURITIES CORPORATION 19850.00-0.75%-150.00Mua735.960K4575.418B9.632077.28792.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 26150.00-1.32%-350.00Bán3.031M65896.130B8.513114.6725235.00Ngân hàng
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION 7470.00-1.58%-120.00Bán10.590K575.970B2.233507.5197.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VPI CTCP DT VAN PHU - INVEST 41300.000.00%0.00Bán147.100K6570.992B8.714741.28Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VRC VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 21800.00-0.46%-100.00Mua174.580K1101.843B6.393427.7133.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VRE VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY 39800.000.00%0.00Bán542.750K76551.420B52.73754.771435.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất