Tài chính (Khu vực)

74
Cổ phiếu
1669111.328B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.719M
Khối lượng
+0.82%
Tỷ suất Cổ tức
−1.58%
Thay đổi
−1.28%
Hiệu suất Tháng
+6.94%
Hiệu suất Năm
+11.32%
Hiệu suất YTD
           
AGR AGRIBANK SECURITIES JOINT STOCK CORPORATION
3680.00-1.34%-50.00Bán105.770K777.216B10.49350.75113.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
APG AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
8000.00-0.87%-70.00Mua616.620K272.231B11.41701.3929.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BIC BIDV INSURANCE CORPORATION
22250.000.00%0.00Bán1.000K2609.411B21.641028.421046.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BID JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
32500.00-2.69%-900.00Bán1.511M111108.248B19.931631.1125296.00Ngân hàng
BMI BAOMINH INSURANCE CORPORATION
28000.00-1.58%-450.00Mua58.170K2557.913B21.681291.481680.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BSI BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
9780.00-0.20%-20.00Mua20.330K1085.272B6.201576.97207.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BVH BAO VIET HOLDINGS
77200.00-1.78%-1400.00Bán452.390K54108.433B49.841528.335180.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
CCL CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
4130.001.98%80.00Mua114.580K196.175B6.01686.6784.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY
3690.002.79%100.00Sức bán mạnh1.100K116.382B11.62317.6798.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CLG COTEC INVESTMENT AND LAND-HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
2130.00-6.99%-160.00Sức bán mạnh25045.050B6.90308.91125.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRE CTCP BDS THE KY
25600.000.39%100.00Bán200.200K2048.000B6.374020.511917.00Dịch vụ Bất động sản
CTG VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
21200.00-1.40%-300.00Mua2.200M78936.177B14.321480.7923992.00Ngân hàng
CTS VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
9500.00-0.52%-50.00Bán34.900K1010.796B6.801396.55164.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
D2D INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2
136500.00-0.73%-1000.00Mua52.180K1454.405B15.359201.5789.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
14050.00-0.35%-50.00Sức bán mạnh668.090K3670.634B12.041167.31866.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DRH DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
6950.000.00%0.00Bán85.120K423.950B7.36944.67121.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY.
5890.006.13%340.00Mua1.680K101.308B24.29242.4533.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DXG DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY
19250.00-1.28%-250.00Bán1.858M6734.061B5.713370.683367.00Dịch vụ Bất động sản
EIB VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
17800.00-2.73%-500.00Mua16.491M21883.906B44.06403.966082.00Ngân hàng
FDC FOREIGN TRADE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
13800.00-1.08%-150.00Bán2.600K533.094B-1072.05317.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FIR CTCP DIA OC FIRST REAL
42200.000.00%0.00Bán23.080K548.600B5.098292.43228.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FLC FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY
4550.00-0.66%-30.00Bán3.139M3230.490B10.29441.97155.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FTS FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
14350.00-1.71%-250.00Sức bán mạnh27.210K1725.497B3.264407.84Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
HAR AN DUONG THAO DIEN REAL ESTATE TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3710.006.92%240.00Mua2.722M376.009B34.96106.1356.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HCM HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
25000.00-1.77%-450.00Bán484.260K7557.326B14.721697.84715.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
HDB HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
26500.000.00%0.00Bán883.450K25996.494B9.022939.5013781.00Ngân hàng
HDC BA RIA - VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
16500.00-1.79%-300.00Mua269.540K824.249B7.902089.45118.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HDG HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY
39650.002.99%1150.00Mua837.290K3763.555B4.229402.541583.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HPX CTCP DAU TU HAI PHAT
26300.000.00%0.00Mua307.300K5259.903B16.441599.93181.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HQC HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE REAL ESTATE CORPORATION
1390.00-0.71%-10.00Sức bán mạnh1.768M662.473B15.5089.68220.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HTT HA TAY TRADING JOINT STOCK COMPANY
1550.00-1.27%-20.00Bán29.750K31.000B-1360.06Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IJC BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
10350.00-0.48%-50.00Mua51.850K1418.957B6.301643.27803.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITA TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION
3130.00-0.63%-20.00Sức mua mạnh2.669M2936.947B31.8098.44593.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITC INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
12600.000.00%0.00Mua500864.944B11.801068.24172.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KBC KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION
14100.000.36%50.00Bán1.442M6623.619B10.571333.38473.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KDH KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
30950.000.16%50.00Mua255.830K12814.023B16.421885.46292.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LCG LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY
10100.00-0.98%-100.00Bán1.064M989.797B5.431860.43443.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
9260.00-0.86%-80.00Bán730.250K2205.638B3.202895.82365.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LEC CENTRAL POWER REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
18800.000.53%100.00Sức mua mạnh80490.680B-62.02111.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LHG LONG HAU CORPORATION
19300.00-7.21%-1500.00Bán445.180K965.232B6.253086.42124.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MBB MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
21350.00-1.39%-300.00Bán2.668M45121.056B6.953070.9215157.00Ngân hàng
NBB 577 INVESTMENT CORPORATION
21500.00-0.23%-50.00Mua76.750K2006.407B17.481321.95107.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NLG NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
30850.00-1.12%-350.00Mua834.120K7082.912B8.074209.22545.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NTL TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
24900.001.22%300.00Mua634.050K1518.650B13.181889.07104.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NVL NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
58200.000.00%0.00Bán904.410K54151.996B18.673519.841502.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
OGC OCEAN GROUP JOINT STOCK COMPANY.
4550.005.81%250.00Mua524.510K1365.000B68.0966.821605.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDR PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
24700.00-0.60%-150.00Sức mua mạnh831.420K8093.152B13.971767.52184.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PGI PETROLIMEX INSURANCE CORPORATION
17200.000.00%0.00Mua501.920K1525.946B10.771596.791590.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
PTL PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3000.000.00%0.00Mua60.000K296.595B-523.2137.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
QCG QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
5150.001.18%60.00Bán659.330K1416.915B19.80260.10211.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCR SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
7120.00-0.14%-10.00Bán2.325M2415.257B7.20988.45811.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SGR SAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY
18000.005.26%900.00Mua1.750K819.718B6.052975.80Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SJS SONG DA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
17700.00-0.56%-100.00Bán100.730K2015.985B30.18586.48419.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SSI SAIGON SECURITIES INCORPORATION
25550.00-1.92%-500.00Bán2.370M13009.301B12.871985.78995.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
STB SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
11800.00-1.67%-200.00Bán6.041M21283.110B24.10489.7018793.00Ngân hàng
TCB NH TMCP KY THUONG VN
23200.00-1.90%-450.00Bán6.047M81120.938B8.402760.5810059.00Ngân hàng
TCH HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
21200.00-0.47%-100.00Bán497.070K7489.357B26.52799.37Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TDH THU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION
11700.00-0.43%-50.00Mua216.360K955.129B10.081160.68592.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TIP TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
19000.00-1.30%-250.00Bán25.090K494.060B5.063755.79Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TIX TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
31500.001.61%500.00Sức mua mạnh100945.000B9.093466.39118.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TPB TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
23600.000.00%0.00Mua1.106M20073.526B6.903418.864985.00Ngân hàng
TVB CTCP CHUNG KHOAN TRI VIET
18200.00-2.15%-400.00Bán96.820K442.030B16.071132.31Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
TVS THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
14500.00-0.68%-100.00Mua3.540K920.784B7.841849.4553.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VCB JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
66500.00-1.63%-1100.00Mua1.500M246640.350B17.093890.9217303.00Ngân hàng
VCI VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
31100.00-1.58%-500.00Bán734.930K5067.741B7.284271.63Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VDS VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
7600.00-1.43%-110.00Bán47.950K760.759B18.90402.15150.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VHM VINHOMES JOINT STOCK COMPANY
84500.00-2.31%-2000.00Bán854.870K283033.926B19.284382.016129.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VIC VINGROUP JOINT STOCK COMPANY
115000.00-1.71%-2000.00Mua728.560K351525.708B90.211303.32466.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VND VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
16350.00-1.21%-200.00Bán493.090K3410.045B10.591544.53929.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
18650.00-0.53%-100.00Bán1.398M45818.357B6.742768.2927490.00Ngân hàng
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
6190.000.00%0.00Mua259.180K475.879B3.631707.1897.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VPI CTCP DT VAN PHU - INVEST
40650.00-1.81%-750.00Sức bán mạnh24.632K6504.000B15.572611.45Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VRC VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
16900.000.00%0.00Bán111.290K845.000B3.255142.0130.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VRE VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
35000.00-0.71%-250.00Bán3.099M81508.644B26.681311.73904.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất