Tài chính (Khu vực)

74
Cổ phiếu
1888574.335B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.374M
Khối lượng
+0.95%
Tỷ suất Cổ tức
−0.12%
Thay đổi
+3.81%
Hiệu suất Tháng
+24.47%
Hiệu suất Năm
+27.51%
Hiệu suất YTD
           
AGR AGRIBANK SECURITIES JOINT STOCK CORPORATION
4130.000.49%20.00Bán29.250K868.032B11.91344.96112.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
APG AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
9680.00-1.63%-160.00Sức mua mạnh587.030K334.844B32.57302.1029.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BIC BIDV INSURANCE CORPORATION
26000.000.00%0.00Sức mua mạnh2003049.199B22.821139.551046.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BID JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
42500.00-0.93%-400.00Sức mua mạnh811.080K146662.888B31.291370.8425745.00Ngân hàng
BMI BAOMINH INSURANCE CORPORATION
25900.00-1.89%-500.00Bán113.300K2411.747B21.531226.061680.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BSI BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
7090.002.01%140.00Mua23.540K848.351B10.30675.03207.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BVH BAO VIET HOLDINGS
73500.000.68%500.00Mua105.870K51164.710B41.841744.915180.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
CCL CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
6350.00-2.61%-170.00Bán120.570K309.699B9.55682.9684.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY
2040.006.81%130.00Mua6.220K60.241B-329.0598.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CLG COTEC INVESTMENT AND LAND-HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
5140.006.86%330.00Mua7.190K101.731B-5389.6133.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRE CTCP BDS THE KY
24550.000.00%0.00Sức bán mạnh248.160K1963.997B5.134781.691917.00Dịch vụ Bất động sản
CTG VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
21600.00-1.14%-250.00Bán2.282M81356.390B13.311641.4524072.00Ngân hàng
CTS VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
7820.000.00%0.00Bán27.450K832.047B11.93655.35153.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
D2D INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2
85000.000.35%300.00Mua92.090K1808.767B6.6312923.3786.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
13500.00-0.74%-100.00Sức bán mạnh289.200K4283.233B13.95974.94867.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DRH DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
4540.002.95%130.00Bán527.740K266.474B4.331018.04112.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY.
5900.000.00%0.00Mua1.340K101.480B12.57469.2533.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EIB VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
18750.000.81%150.00Mua566.960K22867.452B35.97517.106245.00Ngân hàng
FDC FOREIGN TRADE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
13500.00-6.90%-1000.00Bán3.760K521.505B13.89972.22304.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FIR CTCP DIA OC FIRST REAL
43000.000.94%400.00Sức mua mạnh59.970K553.800B6.047048.7979.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FLC FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY
4470.00-0.22%-10.00Mua6.524M3180.790B9.18488.05155.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FTS FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
11300.00-0.88%-100.00Bán46.680K1370.776B2.514536.54Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
HAR AN DUONG THAO DIEN REAL ESTATE TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
4040.006.32%240.00Mua1.037M385.130B-130.1756.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HCM HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
25350.00-1.74%-450.00Mua907.940K7882.317B17.391483.60715.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
HDB HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
29000.00-1.69%-500.00Mua1.801M28939.493B8.873326.6014231.00Ngân hàng
HDC BA RIA - VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
23400.000.65%150.00Mua336.450K1346.724B9.462458.51118.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HDG HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY
34850.000.14%50.00Bán201.400K4128.973B3.4310149.811283.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HPX CTCP DAU TU HAI PHAT
27500.005.77%1500.00Sức mua mạnh176.050K5199.904B13.311952.93171.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HQC HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE REAL ESTATE CORPORATION
1070.00-0.93%-10.00Bán2.994M514.727B12.0589.59155.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HTT HA TAY TRADING JOINT STOCK COMPANY
1290.00-0.77%-10.00Bán101.700K26.000B-1829.62Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IJC BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
15600.000.65%100.00Sức mua mạnh253.370K2125.009B8.201891.19790.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITA TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION
3140.000.00%0.00Bán1.879M2946.330B19.73159.12618.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITC INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
16200.00-1.52%-250.00Mua5.390K1129.232B40.29408.27155.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KBC KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION
14900.001.02%150.00Bán1.526M6928.963B9.151611.55473.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KDH KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
26200.00-0.19%-50.00Mua168.810K14291.264B15.971643.21329.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LCG LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY
8500.00-0.93%-80.00Bán670.430K840.837B3.852231.54399.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
10050.000.50%50.00Bán2.947M2401.499B3.063270.39271.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LEC CENTRAL POWER REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
16200.003.18%500.00Sức bán mạnh400409.770B-49.66111.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LHG LONG HAU CORPORATION
16250.00-1.52%-250.00Mua108.760K825.198B5.542977.19128.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MBB MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
22950.00-1.29%-300.00Bán7.625M54072.044B7.113270.9515932.00Ngân hàng
NBB 577 INVESTMENT CORPORATION
21400.001.42%300.00Mua13.810K1969.079B4.844454.06115.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NLG NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
28150.00-0.53%-150.00Bán1.073M6796.461B13.142154.40565.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NTL TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
22700.00-0.44%-100.00Mua75.750K1390.571B7.223156.7196.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NVL NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
58500.002.27%1300.00Bán1.090M53221.550B20.883124.512018.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
OGC OCEAN GROUP JOINT STOCK COMPANY.
3860.00-0.52%-20.00Sức bán mạnh720.230K1164.000B56.8468.261605.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDR PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
26200.000.00%0.00Mua451.450K8584.639B12.902030.85183.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PGI PETROLIMEX INSURANCE CORPORATION
17200.002.38%400.00Mua301525.946B10.051710.871573.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
PTL PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
4630.00-3.74%-180.00Mua30.830K475.541B-136.2432.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
QCG QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
4480.00-1.10%-50.00Sức bán mạnh47.240K1246.335B9.53475.34166.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCR SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
5900.00-1.83%-110.00Bán3.831M2038.728B6.93867.87811.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SGR SAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY
17000.000.59%100.00Bán10.560K774.178B5.463115.49Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SJS SONG DA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
15900.00-0.62%-100.00Mua92.740K1822.360B27.62579.38419.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SSI SAIGON SECURITIES INCORPORATION
21450.00-0.92%-200.00Bán1.586M10999.384B13.201640.31946.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
STB SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
10700.00-0.93%-100.00Bán2.064M19479.457B8.121330.0019173.00Ngân hàng
TCB NH TMCP KY THUONG VN
24700.00-0.20%-50.00Mua1.890M86540.656B8.213015.6410729.00Ngân hàng
TCH HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
25600.002.40%600.00Mua1.209M8831.789B33.22752.55Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TDH THU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION
9830.00-1.11%-110.00Sức bán mạnh730.970K933.151B10.74925.19633.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TIP TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
22850.000.66%150.00Sức bán mạnh12.710K590.271B5.004538.26Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TIX TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
32800.006.67%2050.00Sức mua mạnh20984.000B9.833336.77118.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TN1 CTCP TMDV TNS HOLDINGS
63000.00-1.56%-1000.00Bán1.500K837.900B9.416692.68Dịch vụ Bất động sản
TPB TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
22450.00-0.44%-100.00Bán344.300K18639.225B5.713951.826187.00Ngân hàng
TVB CTCP CHUNG KHOAN TRI VIET
13700.000.74%100.00Bán113.410K584.464B20.04678.52Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
TVS THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
12400.000.00%0.00Mua13.100K993.546B9.551298.7259.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VCB JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
90900.000.44%400.00Mua420.320K335653.409B18.844802.7018838.00Ngân hàng
VCI VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
34000.000.15%50.00Bán130.030K5579.682B8.863833.55Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VDS VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
6720.00-2.61%-180.00Bán20690.689B25.50270.56150.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VHM VINHOMES JOINT STOCK COMPANY
96400.00-0.72%-700.00Mua1.481M325237.801B18.485254.206508.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VIC VINGROUP JOINT STOCK COMPANY
119300.000.25%300.00Bán250.100K388237.202B74.851642.4665300.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VND VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
14100.000.00%0.00Mua326.970K2940.772B11.061275.37875.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
21000.00-2.33%-500.00Bán3.015M51745.090B6.363382.8426733.00Ngân hàng
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
4430.00-0.23%-10.00Mua81.160K423.392B3.131427.9697.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VPI CTCP DT VAN PHU - INVEST
41350.00-0.12%-50.00Bán591.340K6624.000B19.492124.36456.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VRC VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
17800.00-0.84%-150.00Mua717.470K897.500B7.932202.9029.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VRE VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
35000.000.86%300.00Mua6.753M80809.999B24.971389.64904.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất