Vận chuyển (Khu vực)

80
Cổ phiếu
372951.545B
Giá trị vốn hóa thị trường
468.205K
Khối lượng
−0.01%
Thay đổi
−7.44%
Hiệu suất Tháng
+6.99%
Hiệu suất Năm
−4.70%
Hiệu suất YTD
           
ACV AIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM
79000.000.00%0.00Bán21.010K1659790000.00171979.000B
ASG CTCP TAP DOAN ASG
28900.004.33%1200.00Bán4.400K127160000.002186.397B34.46803.87
AST TASECO AIR SERVICES JOINT STOCK COMPANY
57900.000.00%0.00Mua9.800K567420000.002605.500B-2401.37
ATA NTACO CO
2300.00-14.81%-400.00Bán14.300K32890000.007.800B
BSG SAIGON PASSENGER TRANSPORT J
12000.000.00%0.00Mua1.200K14400000.00
CAG AN GIANG PORT JSC
10700.00-3.60%-400.00Bán12.900K138030000.00147.660B378.35
CCR CAM RANH PORT JSC
18500.006.32%1100.00Bán4007400000.00
CDN DANANG PORT JSC
27100.00-6.55%-1900.00Bán Mạnh2005420000.002682.900B12.062404.73728.00
CIA CAM RANH INTL AIRP
11800.00-3.28%-400.00Bán5.701K67271800.00220.203B-2124.03
CLL CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
28450.00-0.70%-200.00Bán4.500K128025000.00967.300B11.472498.6595.00
DDM DONG DO MARINE JOINT STOCK COMPANY
3400.00-19.05%-800.00Bán12.000K40800000.0041.631B
DL1 ALPHA SEVEN GROUP
4900.00-2.00%-100.00Bán414.982K2033411800.00520.557B13.47371.09
DS3 INLAND WATERWAY MA
5200.001.96%100.00Bán45.500K236600000.0055.483B796.30
DVP DINH VU PORT INVESTMENT & DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
51200.00-1.35%-700.00Bán4.400K225280000.002048.000B7.426995.59431.00
DXP DOAN XA PORT
13100.000.77%100.00Bán109.600K1435760000.00357.395B6.242084.73202.00
EMS VN POST EXPRESS JSC
36000.00-2.70%-1000.00Bán Mạnh30010800000.00
GIC GREEN DEV & INVEST
15900.00-0.62%-100.00Bán2.500K39750000.00192.708B2019.36
GMD GEMADEPT CORPORATION
51400.00-1.15%-600.00Bán1.650M84810000000.0015490.827B23.312230.571535.00
GSP INTERNATIONAL GAS PRODUCT SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
10600.000.47%50.00Bán69.000K731400000.00591.474B7.131480.55212.00
GTT THUAN THAO CORPORATION
700.000.00%0.00Bán880.600K616420000.0034.802B
HAH HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
71300.00-1.66%-1200.00Bán984.200K70173460000.004869.492B9.038027.74407.00
HHG HOANG HA JSC
2700.00-3.57%-100.00Bán268.685K725449500.0094.220B-1967.15
HMH HAI MINH CORP
17400.002.35%400.00Bán5.100K88740000.00223.549B14.161200.48134.00
HNB HANOI TRANSPORT STATION JSC
15700.0014.60%2000.00Mua1001570000.00
HTI IDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
17400.00-1.69%-300.00Bán14.700K255780000.00434.116B1450.38
HTV HA TIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
12200.000.00%0.00Bán1.400K17080000.00159.869B9.411295.85235.00
HVN TCT HANG KHONG VIET NAM
15600.000.65%100.00Bán2.050M31978440000.0034544.551B
ILB CTCP ICD TAN CANG - LB
35000.00-1.96%-700.00Bán1.700K59500000.00857.579B14.552454.24326.00
ILC INTERNATIONAL LABOUR & SERVICES
8100.0014.08%1000.00Bán6004860000.00
ITD INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
11300.00-2.16%-250.00Bán Mạnh61.600K696080000.00240.368B717.95253.00
MAC MARINE SUPPLY & EN
9700.003.19%300.00Mua47.666K462360200.00146.856B-646.92
MAS DANANG AIRPORT SER
43900.000.00%0.00Mua2008780000.00187.351B-3215.41
MHC MHC JOINT STOCK COMPANY
5900.00-0.51%-30.00Bán32.300K190570000.00244.300B5.081167.6735.00
MVN VIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES
26000.00-1.52%-400.00Bán3158190000.0093.782B
NAS NOI BAI AIRPORT SERVICES JSC
29000.00-2.03%-600.00Bán1002900000.00
NCT NOIBAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
96100.00-1.33%-1300.00Mua11.200K1076320000.002514.411B10.279479.40734.00
PCT VIET NAM GAS&CHEMI
5700.00-1.72%-100.00Bán Mạnh9.400K53580000.00131.100B10.03578.18
PDN DONG NAI PORT JOINT - STOCK COMPANY
101600.00-6.96%-7600.00Bán10010160000.001881.830B13.328198.48271.00
PHP PORT OF HAI PHONG
17800.000.00%0.00Bán25.523K454309400.005819.888B10.771652.38
PJT PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY
10650.00-2.74%-300.00Bán Mạnh9.000K95850000.00245.384B9.391166.38352.00
PVT PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION
20500.001.49%300.00Bán3.081M63162550000.006634.851B9.962029.10908.00
SAS SOUTHERN AIRPORTS SERVICES JSC
25600.00-2.29%-600.00Bán1.400K35840000.00
SCS CTCP DV HANG HOA SAI GON
156000.00-1.70%-2700.00Bán15.500K2418000000.007916.329B13.0312179.21528.00
SFI SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL
58600.00-6.24%-3900.00Bán2.100K123060000.00821.751B5.1012248.27387.00
SGN CTCP PV MAT DAT SAI GON
67500.00-0.74%-500.00Bán4.900K330750000.002263.517B77.56876.791822.00
SGP SAI GON PORT JSC
20200.001.00%200.00Bán119.000K2403800000.00
SGS SAIGON SHIPPING JSC
16500.003.12%500.00Bán1.500K24750000.00
SHC SAIGON MARITIME JOINT STOCK COMPANY
9100.00-1.09%-100.00Bán1.500K13650000.00
SKG SUPERDONG FAST FERRY KIEN GIANG JOINT STOCK COMPANY
14950.00-0.33%-50.00Theo dõi439.500K6570525000.00946.809B-557.64346.00
SSG SEAGULL SHIPPING COMPANY
5400.00-10.00%-600.00Bán Mạnh2001080000.0026.898B
STG SOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
31950.005.27%1600.00Sức mua mạnh14.900K476055000.003139.195B12.912351.331178.00
TCL TAN CANG LOGISTICS AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
35000.00-1.27%-450.00Bán Mạnh60.600K2121000000.001055.545B11.003223.91400.00
TCO DUYEN HAI MULTI MODAL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
9800.00-2.97%-300.00Bán29.700K291060000.00183.368B3.612798.97
TJC TRADE & TRANS SERV
14700.00-9.82%-1600.00Bán Mạnh1.600K23520000.00126.420B1977.70
TMS TRANSIMEX CORPORATION
82000.001.49%1200.00Bán6.000K492000000.008680.514B10.297848.582038.00
TOT TRANSIMEX LOGISTIC
12200.00-9.63%-1300.00Bán2002440000.00
TRS TRACIMEXO-SUPPLY CHIANS & AG
33000.00-5.71%-2000.00Bán1113663000.00
TSG SAI GON RAILWAY OF TELECOMMU
14200.00-14.46%-2400.00Bán5007100000.00
VFC VINAFCO JSC
32100.00-2.13%-700.00Bán1.200K38520000.001085.010B
VFR TRANSPORT AND CHARTERING CORP
6700.003.08%200.00Bán2.700K18090000.00148.500B
VGP VEGETEXCO PORT JSC
27500.0010.00%2500.00Mua1002750000.00215.213B11.532167.38
VGR VIP GREENPORT JSC
40000.006.10%2300.00Sức mua mạnh40016000000.00
VIN VINATRANS
29500.005.73%1600.00Bán1002950000.00
VIP VIET NAM PETROLEUM TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
6350.00-0.94%-60.00Bán124.400K789940000.00434.790B161.25
VJC VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY
130100.000.08%100.00Mua517.700K67352770000.0070463.634B317.76409.11
VMG VUNG TAU PETROLEUM TRADING AND SERV
4300.00-10.42%-500.00Bán Mạnh6.800K29240000.00
VMS VIETNAM MARITIME D
11400.00-4.20%-500.00Bán Mạnh7007980000.00102.600B1140.15
VNA VINASHIP JOINT STOCK COMPANY
35000.002.04%700.00Bán37.500K1312500000.0019.200B
VNF VINAFREIGHT JSC
18000.00-2.70%-500.00Bán7.800K140400000.00474.682B6.832707.83
VNL VINALINK INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS
19000.00-2.06%-400.00Bán1.800K34200000.00179.113B
VOS VIET NAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
18150.004.91%850.00Mua3.276M59461215000.002541.000B4.953496.78933.00
VSA VIETNAM OCEAN SHIP
29800.007.97%2200.00Mua1775274600.00420.075B2633.63
VSC VIETNAM CONTAINER SHIPPING JOINT STOCK CORPORATION
41500.00-0.36%-150.00Bán397.800K16508700000.005032.712B10.204082.22
VSE VIETNAM EXPRESSWAY SERVICES JSC
8500.000.00%0.00Bán7.500K63750000.00
VSG SOUTHERN VIETNAM CONTAINER SHIPPING
2900.000.00%0.00Bán2.000K5800000.0032.028B
VSM CENTRAL CONTAINER
25000.00-3.47%-900.00Bán1.000K25000000.0076.250B
VST VIETNAM SEA TRANSPORT & CHARTERING
4700.0011.90%500.00Mua157.562K740541400.00296.097B
VTO VIET NAM TANKER JOINT STOCK COMPANY
7710.00-2.28%-180.00Bán219.700K1693887000.00615.772B1639.35554.00
VTP VIETTEL POST JVC
55900.000.00%0.00Bán172.910K9665669000.005788.890B
WCS WEST COACH STATION
165000.00-4.62%-8000.00Bán Mạnh30049500000.00412.500B49.603488.22164.00
Tải thêm