Vận chuyển (Khu vực)

85
Cổ phiếu
202722.867B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.698M
Khối lượng
−1.57%
Thay đổi
+5.82%
Hiệu suất Tháng
+4.27%
Hiệu suất Năm
+13.12%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACVAIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM
77000 VND−1.16%110.581KVận chuyển
Sức mua mạnh
ASGCTCP TAP DOAN ASG
23150 VND−1.91%2.8K1.751T VND−161.76 VND−108.93%0.00%Vận chuyển
ASTCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
57800 VND0.52%9.9K2.601T VND29.801939.89 VND0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ATANTACO CO
1500 VND0.00%59.534K18B VND0.00%Vận chuyển
BSGSAIGON PASSENGER TRANSPORT J
13200 VND−5.71%9.6K792B VND0.00%Vận chuyển
CAGAN GIANG PORT JSC
8200 VND−1.20%6.305K113.16B VND29.68276.30 VND−62.95%4.16%Vận chuyển
CCRCAM RANH PORT JSC
11800 VND1.72%5.039KVận chuyển
CDNDANANG PORT JOINT STOCK COMPANY
26100 VND−1.14%1.5K2.584T VND9.302805.93 VND12.53%5.75%Vận chuyển
CIACAM RANH INTL AIRPORT SERVICES JSC
10500 VND0.00%26.761K195.943B VND2.384418.07 VND0.00%Vận chuyển
CLLCÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
41200 VND−1.20%27.6K1.401T VND14.622818.96 VND12.82%5.83%Vận chuyển
CTICÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO
15850 VND−4.23%824.9K868.58B VND11.771346.12 VND1918.41%0.00%Vận chuyển
DDMDONG DO MARINE JOINT STOCK COMPANY
1500 VND−6.25%15.155K18.367B VND0.00%Vận chuyển
DS3INLAND WATERWAY MANAGEMENT JSC NO 3
5400 VND0.00%2.6K57.617B VND−653.28 VND−376.90%0.00%Vận chuyển
DVPCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
63100 VND−1.25%12.2K2.524T VND6.829250.29 VND32.02%9.51%Vận chuyển
DXPDOAN XA PORT
12800 VND−3.03%115.444K697.144B VND10.381233.62 VND−37.64%0.00%Vận chuyển
EMSVN POST EXPRESS JSC
19400 VND−11.82%300Vận chuyển
GICGREEN DEV & INVESTMENT SERVICE JSC
15400 VND1.99%63.2K186.648B VND10.401480.27 VND32.84%6.49%Vận chuyển
GMDCÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
64000 VND−1.54%2.136M19.578T VND8.727341.73 VND174.22%1.88%Vận chuyển
Mua
GSPCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
11800 VND−3.67%458.1K658.433B VND8.111454.27 VND−1.78%8.47%Vận chuyển
GTTTHUAN THAO CORPORATION
500 VND0.00%145.527KVận chuyển
HAHCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
38200 VND−3.66%5.545M4.031T VND7.085399.22 VND−21.12%1.25%Vận chuyển
Mua
HCTHAI PHONG CEMENT TRANSPORT
11300 VND0.00%20222.785B VND49.17229.82 VND−42.79%1.33%Vận chuyển
HHGHOANG HA JSC
2500 VND−3.85%1.047M41.876B VND−1518.47 VND26.33%0.00%Vận chuyển
HHVCTCP DAU TU HA TANG GIAO
16650 VND−5.67%16.749M5.484T VND25.08663.77 VND−0.04%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
HMHHAI MINH CORPORATION
10800 VND−6.09%18.315K138.755B VND31.20346.10 VND−56.06%27.78%Vận chuyển
HNBHANOI TRANSPORT STATION JSC
12500 VND−1.57%800Vận chuyển
HTICÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO
16900 VND0.00%4K421.641B VND7.482258.80 VND62.18%10.65%Vận chuyển
HTVCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN
9600 VND−2.44%1K125.798B VND11.46837.64 VND−33.43%8.33%Vận chuyển
HVNTCT HANG KHONG VN-CTCP
12400 VND−1.59%1.609M27.458T VND−3048.47 VND30.41%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
ILBCTCP ICD TAN CANG - LB
30700 VND−0.65%4.7K752.219B VND8.633555.84 VND7.26%4.89%Vận chuyển
ILCINTERNATIONAL LABOUR & SERVICES
8100 VND0.00%6.6KVận chuyển
ITDCÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
11000 VND−0.90%95.8K257.385B VND121.0990.85 VND−89.40%0.00%Vận chuyển
LGCCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
52900 VND0.76%30010.202T VND42.431246.85 VND12.13%2.27%Vận chuyển
MACMARINE SUPPLY & ENG SERVICE JSC
10000 VND0.00%1.8K151.397B VND4.812078.98 VND0.00%Vận chuyển
MASDANANG AIRPORT SERVICE JSC
31800 VND7.80%117135.712B VND31.751001.72 VND0.00%Vận chuyển
MHCCÔNG TY CỔ PHẦN MHC
10200 VND−6.85%1.48M422.35B VND8.611184.01 VND4.90%Vận chuyển
MVNVIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES
19000 VND−7.32%913102.997B VND0.00%Vận chuyển
NASNOI BAI AIRPORT SERVICES JSC
21600 VND−25.00%100179.614B VND0.00%Vận chuyển
NCTCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI
87600 VND−0.90%2.9K2.292T VND10.448391.27 VND−10.93%9.70%Vận chuyển
PCTVIET NAM GAS&CHEMICALS TRANSPORT CO
7200 VND−2.70%10.8K198.719B VND9.95723.70 VND101.04%0.00%Vận chuyển
PDNCÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
114900 VND−0.09%3004.256T VND14.497928.88 VND72.09%2.18%Vận chuyển
PHPPORT OF HAI PHONG JSC
23700 VND−2.47%18.7K7.749T VND1.69%Vận chuyển
PJTCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
10250 VND−0.49%3.6K236.167B VND6.611550.90 VND218.17%7.80%Vận chuyển
PRCPORT SERCO JSC
17400 VND−3.33%3.107K20.88B VND0.4142761.70 VND8716.26%201.15%Vận chuyển
PVTTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
28300 VND0.71%7.352M9.159T VND10.662653.55 VND34.06%0.00%Vận chuyển
Mua
SASSOUTHERN AIRPORTS SERVICES JSC
24600 VND0.41%1.301KVận chuyển
SCSCTCP DV HANG HOA SAI GON
68300 VND−0.44%72.15K6.446T VND11.735823.43 VND−11.90%8.78%Vận chuyển
Mua
SFICÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
33100 VND0.30%44.4K731.048B VND4.167961.40 VND−21.49%24.17%Vận chuyển
SGNCTCP PV MAT DAT SAI GON
70000 VND−2.23%12.7K2.347T VND12.385653.53 VND145.02%3.57%Vận chuyển
SGPSAI GON PORT JSC
19500 VND−3.94%166.2KVận chuyển
SGSSAIGON SHIPPING JSC
18000 VND0.56%100Vận chuyển
SHCSAIGON MARITIME JOINT STOCK COMPANY
8000 VND−6.98%801Vận chuyển
SKGCÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG
16700 VND−2.62%691.3K1.058T VND13.721216.82 VND2.99%Vận chuyển
SSGSEAGULL SHIPPING COMPANY
7800 VND−4.88%50038.853B VND47.44%Vận chuyển
STGCÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
47500 VND1.06%1K4.667T VND20.282341.76 VND−0.46%0.00%Vận chuyển
TCLCÔNG TY CỔ PHẦN ĐAI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG
38300 VND−0.52%52.4K1.155T VND10.223745.83 VND6.70%5.83%Vận chuyển
TCOCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
13050 VND−6.79%603.6K244.179B VND6.382044.52 VND−26.94%7.66%Vận chuyển
TJCTRADE & TRANSPORT SERVICE JS
10900 VND−5.22%1.3K93.74B VND2.903757.83 VND27.55%11.01%Vận chuyển
TMSCÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
55400 VND−3.32%201.6K6.744T VND18.772951.51 VND−58.83%0.00%Vận chuyển
TOTTRANSIMEX LOGISTICS JSC
15600 VND−1.27%200Vận chuyển
TRSTRACIMEXO-SUPPLY CHIANS & AG
32000 VND0.00%2KVận chuyển
TSGSAI GON RAILWAY OF TELECOMMU
13500 VND8.00%100Vận chuyển
VFCVINAFCO JSC
75800 VND12.30%4.4KVận chuyển
VFRTRANSPORT AND CHARTERING CORP
10700 VND5.94%100160.5B VND0.00%Vận chuyển
VGPVEGETEXCO PORT JOINT STOCK COMP
33200 VND0.00%1K259.821B VND12.692616.41 VND39.56%2.11%Vận chuyển
VGRVIP GREENPORT JSC
37500 VND−1.57%5002.372T VND13.33%Vận chuyển
VINVINATRANS
20400 VND8.51%800Vận chuyển
VIPCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
11700 VND−3.31%570.2K801.11B VND2.315062.17 VND10.26%Vận chuyển
VJCCÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
97600 VND−1.71%854.1K52.861T VND−3563.91 VND−587.47%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
VMGVUNG TAU PETROLEUM TRADING AND SERV
3500 VND2.94%500Vận chuyển
VMSVIETNAM MARITIME DEVELOPMENT JSC
30700 VND−5.25%21.4K276.3B VND24.011278.63 VND2.39%2.61%Vận chuyển
VNAVINASHIP JOINT STOCK COMPANY
23000 VND−0.43%3.4KVận chuyển
VNFVINAFREIGHT JOINT STOCK COMPANY
9300 VND0.00%5.271K294.669B VND−131.73 VND−105.30%7.53%Vận chuyển
VNLCÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK
14850 VND−1.66%24.7K209.986B VND5.912513.59 VND−32.15%6.73%Vận chuyển
VNTVAN CARGOES & FOREIGN TRADE LO JSC
52200 VND−9.84%300865.93B VND−1302.80 VND−167.07%1.92%Vận chuyển
VOSCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
13450 VND−2.89%4.217M1.883T VND7.641760.16 VND−57.74%0.00%Vận chuyển
VSAVIETNAM OCEAN SHIPPING AGENCY CORP
21000 VND1.94%2.602K296.026B VND8.662425.10 VND−27.20%11.90%Vận chuyển
VSCCÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
29950 VND−4.01%1.893M3.995T VND21.861370.06 VND−55.30%3.82%Vận chuyển
Theo dõi
VSEVIETNAM EXPRESSWAY SERVICES JSC
6800 VND−2.86%35KVận chuyển
VSGSOUTHERN VIETNAM CONTAINER SHIPPING
2600 VND−3.70%11.7K28.714B VND0.00%Vận chuyển
VSMCENTRAL CONTAINER JSC
16000 VND−0.62%30053.68B VND3.964043.66 VND7.50%Vận chuyển
VSTVIETNAM SEA TRANSPORT & CHARTERING
3400 VND6.25%45.534K214.198B VND0.00%Vận chuyển
VTOCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
9700 VND−1.42%842.3K774.707B VND8.421151.37 VND−1.77%8.25%Vận chuyển
VTPVIETTEL POST JVC
49500 VND−0.60%1.805M5.516T VND2.16%Vận chuyển
Theo dõi
WCSWEST COACH STATION JSC
180000 VND3.75%2.4K450B VND7.8422947.17 VND2621.66%1.11%Vận chuyển