Vận chuyển (Khu vực)

74
Cổ phiếu
214840.372B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.565M
Khối lượng
−1.11%
Thay đổi
+12.29%
Hiệu suất Tháng
+73.26%
Hiệu suất Năm
+39.43%
Hiệu suất YTD
          
ACV AIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM
81400.00-1.21%-1000.00Mua94.913K142.90576.649774.00
ASG ASG CORPORATION
29000.00-1.69%-500.00Mua50.030K2231.790B36.67834.161120.00
AST TASECO AIR SERVICES JOINT STOCK COMPANY
53700.00-1.10%-600.00Mua37.600K2443.500B-2462.10646.00
BSG SAIGON PASSENGER TRANSPORT J
9700.00-7.62%-800.00Mua2.100K
CDN DANANG PORT JSC
30300.00-0.98%-300.00Bán72.410K3029.400B13.832212.28702.00
CIA CAM RANH INTL AIRP
13900.00-0.71%-100.00Mua62.400K257.350B-2210.19507.00
CLL CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
38350.00-0.26%-100.00Mua95.400K1307.300B17.682174.8389.00
DDM DONG DO MARINE JOINT STOCK COMPANY
3200.0014.29%400.00Mua20.900K
DL1 ALPHA SEVEN GROUP
11200.009.80%1000.00Mua6.895M1032.009B51.47198.1970.00
DS3 INLAND WATERWAY MA
7400.008.82%600.00Sức mua mạnh821.637K72.554B9.87688.97
DVP DINH VU PORT INVESTMENT & DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
56000.001.27%700.00Theo dõi129.300K2212.000B9.575780.56434.00
DXP DOAN XA PORT
19900.00-1.00%-200.00Bán622.942K522.339B9.182189.75200.00
EMS VN POST EXPRESS JSC
42000.00-1.18%-500.00Mua602
GIC GREEN DEV & INVEST
22300.000.45%100.00Mua58.400K269.064B7.193087.46
GMD GEMADEPT CORPORATION
49800.00-2.16%-1100.00Bán5.013M15340.138B38.081336.671501.00
GTT THUAN THAO CORPORATION
700.0016.67%100.00Mua3.616M
HAH HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
68500.002.70%1800.00Mua2.257M3161.099B15.094419.09407.00
HCT HAI PHONG CEMENT T
14500.009.85%1300.00Sức mua mạnh3.400K29.238B113.60116.20
HHG HOANG HA JSC
4300.00-2.27%-100.00Mua1.387M153.544B-1896.10436.00
HMH HAI MINH CORP
16000.000.00%0.00Mua3.000K205.562B10.071588.48
HNB HANOI TRANSPORT STATION JSC
17000.000.00%0.00Mua600
HTV HA TIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
15500.00-1.90%-300.00Bán31.400K207.043B9.631641.43241.00
HVN TCT HANG KHONG VIET NAM
25400.00-2.87%-750.00Mua2.045M58008.304B-7316.3219690.00
ILB CTCP ICD TAN CANG - LB
32500.00-1.96%-650.00Theo dõi182.500K812.249B13.762410.00336.00
ILC INTERNATIONAL LABOUR & SERVICES
7000.0016.67%1000.00Mua540
MAC MARINE SUPPLY & EN
7300.00-6.41%-500.00Mua229.960K118.090B-153.90
MAS DANANG AIRPORT SER
46500.000.00%0.00Mua101198.447B-3005.28418.00
MHC MHC JOINT STOCK COMPANY
11750.00-2.49%-300.00Bán2.438M498.952B2.484852.9836.00
MVN VIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES
40700.00-0.73%-300.00Bán6.100K93.782B
NAP NGHE TINH PORT JSC
11500.003.60%400.00Bán1.600K247.448B16.22684.42445.00
NCT NOIBAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
82800.000.36%300.00Sức mua mạnh72.700K2158.573B10.108171.81786.00
PCT VIET NAM GAS&CHEMI
8800.0010.00%800.00Sức mua mạnh81.010K184.000B13.95573.5359.00
PDN DONG NAI PORT JOINT - STOCK COMPANY
96500.006.98%6300.00Sức mua mạnh12.500K1670.680B9.749265.16268.00
PHP PORT OF HAI PHONG
29600.00-2.95%-900.00Bán311.377K9972.280B18.951609.40
PJT PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY
11950.000.00%0.00Mua34.200K275.337B7.341628.33355.00
PRC PORT SERCO JSC
21600.009.09%1800.00Sức mua mạnh10025.920B20.07986.4854.00
PVT PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION
24350.001.04%250.00Mua6.923M7799.995B10.832225.81900.00
SAS SOUTHERN AIRPORTS SERVICES JSC
28200.000.71%200.00Sức mua mạnh9.447K
SCS CTCP DV HANG HOA SAI GON
137800.000.07%100.00Bán45.900K6987.683B13.1610461.64470.00
SFI SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL
51600.000.00%0.00Mua36.800K723.590B6.717694.16
SGN CTCP PV MAT DAT SAI GON
69100.000.00%0.00Mua154.700K2317.171B42.091641.911980.00
SGS SAIGON SHIPPING JSC
18800.00-0.53%-100.00Mua2.400K
SHC SAIGON MARITIME JOINT STOCK COMPANY
14700.00-0.68%-100.00Mua100
SKG SUPERDONG FAST FERRY KIEN GIANG JOINT STOCK COMPANY
15000.00-2.28%-350.00Mua1.527M972.142B53.09289.15392.00
SSG SEAGULL SHIPPING COMPANY
15700.00-13.26%-2400.00Mua22.627K24.00
STG SOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
26100.00-1.51%-400.00Bán22.700K2603.714B10.822448.66
TCL TAN CANG LOGISTICS AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
38600.00-1.53%-600.00Bán309.100K1182.211B11.713348.65400.00
TCO DUYEN HAI MULTI MODAL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
31600.001.12%350.00Mua410.900K584.719B7.334264.3711.00
TJC TRADE & TRANS SERV
14600.00-1.35%-200.00Mua3.100K127.280B18.62795.01
TMS TRANSIMEX CORPORATION
70900.00-0.14%-100.00Mua164.300K5781.623B14.504897.191099.00
TSG SAI GON RAILWAY OF TELECOMMU
13100.0024.76%2600.00Sức mua mạnh400
VFC VINAFCO JSC
14500.00-6.45%-1000.00Bán200
VFR TRANSPORT AND CHARTERING CORP
15600.0014.71%2000.00Sức mua mạnh34.700K148.500B-1536.17
VGP VEGETEXCO PORT JSC
26000.000.00%0.00Bán400203.474B8.103208.76
VGR VIP GREENPORT JSC
39700.000.51%200.00Mua200
VIN VINATRANS
18600.00-2.11%-400.00Mua7.400K
VIP VIET NAM PETROLEUM TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
12800.006.67%800.00Sức mua mạnh3.310M785.651B73.75162.72515.00
VJC VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY
123500.00-0.56%-700.00Mua631.600K67268.127B422.72293.815504.00
VMG VUNG TAU PETROLEUM TRADING AND SERV
9300.00-1.06%-100.00Mua800
VMS VIETNAM MARITIME D
12600.009.57%1100.00Mua800103.500B13.54849.46
VNA VINASHIP JOINT STOCK COMPANY
42800.00-0.47%-200.00Mua482.834K620.0769.35
VNF VINAFREIGHT JSC
19900.00-3.86%-800.00Mua89.700K519.875B17.581177.25254.00
VNL VINALINK INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS
30200.00-0.66%-200.00Mua230.600K273.600B8.313657.72339.00
VNT VAN CARGOES & FORE
69000.009.52%6000.00Sức mua mạnh200745.807B-2073.97392.00
VOS VIET NAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
23600.00-1.67%-400.00Mua3.626M3360.000B21.921094.88707.00
VSA VIETNAM OCEAN SHIP
25800.000.00%0.00Mua800363.689B9.062847.58
VSC VIETNAM CONTAINER SHIPPING JOINT STOCK CORPORATION
65500.00-2.24%-1500.00Bán634.300K3693.228B13.315035.65
VSE VIETNAM EXPRESSWAY SERVICES JSC
9700.00-3.00%-300.00Mua69.500K
VSG SOUTHERN VIETNAM CONTAINER SHIPPING
2900.000.00%0.00Mua92.412K112.00
VSM CENTRAL CONTAINER
24900.00-0.40%-100.00Mua5.300K76.250B6.134080.34
VST VIETNAM SEA TRANSPORT & CHARTERING
3100.0014.81%400.00Sức mua mạnh96.443K-4942.29
VTO VIET NAM TANKER JOINT STOCK COMPANY
13500.005.88%750.00Sức mua mạnh2.746M1005.550B10.951163.97
VTP VIETTEL POST JVC
81300.00-0.97%-800.00Sức bán mạnh138.513K21.533813.14
WCS WEST COACH STATION
192000.001.05%2000.00Mua900475.000B9.2720487.31166.00
Tải thêm