Lotte Chemical operates ABS plants at full rates

Lotte Chemical is presently running its Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) plant at optimum capacity levels.A Polymerupdate source in South Korea informed a team member,

Tiếp tục đọc
Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản TradingView miễn phí và tận hưởng quyền truy cập vào tin tức tài chính toàn cầu theo thời gian thực.