Mitsubishi Chemical halts BPA production

Mitsubishi Chemical has taken offstream its Bisphenol A (BPA) unit in Kashima.A Polymerupdate source in Japan informed a team member,

Tiếp tục đọc
Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản TradingView miễn phí và tận hưởng quyền truy cập vào tin tức tài chính toàn cầu theo thời gian thực.