ReutersReuters

Petronas Chemicals runs aromatics plant at lower rates

Petronas Chemicals Aromatics is presently running its aromatics plant at curtailed capacity levels.A Polymerupdate source in Malaysia informed a team member,

Tiếp tục đọc
Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản TradingView miễn phí và tận hưởng quyền truy cập vào tin tức tài chính toàn cầu theo thời gian thực.