ReutersReuters

Russia's Gazprom says shipping 41.6 mcm of gas to Europe on Saturday

Russia's Gazprom (OGZD/N) said it is shipping 41.6 million cubic metres (mcm) of gas to Europe via Ukraine on Saturday versus 41.9 mcm on Friday.

Tiếp tục đọc
Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản TradingView miễn phí và tận hưởng quyền truy cập vào tin tức tài chính toàn cầu theo thời gian thực.