Vodafone says it looks forward to long-term relationship with UAE telecoms group e&

Vodafone (VOD) said on Saturday that it looked forward to building a long-term relationship with Emirates Telecommunications Group Company PJSC (ETISALAT.AD), now known as e&, after it announced it had acquired a 9.8% stake in the mobile operator.

"Vodafone Group Plc has been informed by Emirates Telecommunications Group Company ('Etisalat') of its shareholding in Vodafone and notes the announcement from Etisalat," Vodafone said in a statement.

"We look forward to building a long-term relationship with Etisalat."

Tiếp tục đọc
Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản TradingView miễn phí và tận hưởng quyền truy cập vào tin tức tài chính toàn cầu theo thời gian thực.