VietstockVietstock

Đầu năm học mới, doanh nghiệp sách đầu tiên ước vượt kế hoạch lợi nhuận năm

HĐQT CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng DAE vừa thông qua ước kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý 4/2023. Đồng thời, Công ty cũng công bố thay đổi nhân sự cấp cao.

Cụ thể, HĐQT DAE thông qua ước kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 với doanh thu thuần 52 tỷ đồng và lãi trước thuế 4.1 tỷ đồng, cùng giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Công ty lên kế hoạch doanh thu 60 tỷ đồng và lãi trước thuế 4 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện năm 2022. Với ước kết quả 9 tháng nêu trên, DAE đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm.

Đối với kế hoạch kinh doanh quý 4/2023, DAE đặt mục tiêu doanh thu thuần 7 tỷ đồng, tăng gần 95% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế kỳ vọng 400 triệu đồng, cải thiện mạnh từ mức lỗ hơn 1.1 tỷ đồng của quý 4/2022.

Nếu hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, ước cả năm 2023, DAE sẽ đạt doanh thu thuần 59 tỷ đồng và lãi trước thuế 4.5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế những năm trước của DAE

Vào đầu tháng 9/2023, HĐQT DAE cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ từ gần 15 tỷ đồng lên trên 19 tỷ đồng, sau khi phát hành thành công gần 427 ngàn cp, tổng tỷ lệ 28.5%. Trong đó, DAE đã phát hành gần 180 ngàn cp trả cổ tức 2022 (tỷ lệ 12%) và thưởng hơn 247 ngàn cp (tỷ lệ 16.5%).

Kết phiên 25/09, giá cổ phiếu DAE dừng ở mức 15,300 đồng/cp, giảm 76% sau 2 tháng, khối lượng khớp lệnh “khiêm tốn” 1,570 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu DAE từ đầu năm 2023 đến nay

Thay “ghế” Chủ tịch HĐQT

Ngày 22/09, HĐQT DAE đã thông qua nguyện vọng cá nhân của ông Tô Thanh Bình về việc xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 30/09/2023. Dù vậy, ông Bình vẫn là Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Tô Thanh Bình (sinh năm 1962, nguyên quán Hà Nội) có trình độ Cử nhân Kinh tế. Ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT DAE kiêm Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành từ ngày 20/04/2019. Như vậy, sau hơn 4 năm 5 tháng ngồi “ghế nóng”, ông Bình đã xin từ nhiệm. Tính tới ngày 30/06/2023, ông Bình không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DAE nào.

Sau khi miễn nhiệm ông Tô Thanh Bình, HĐQT DAE thống nhất bầu ông Ông Thừa Phú - Thành viên HĐQT - giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 01/10/2023.

Vietstock

Trước đó, ông Ông Thừa Phú (sinh năm 1971, nguyên quán Đà Nẵng) là Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục TP Đà Nẵng. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của DAE diễn ra ngày 28/04, ông Phú được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, theo đề cử của cổ đông lớn là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tính tới ngày 30/06/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang là cổ đông lớn nhất của DAE với tỷ lệ sở hữu 29.41% (hơn 4.4 triệu cp). Trong khi đó, ông Thừa Phú nắm giữ 0.17% (2,500 cp).

Thế Mạnh

FILI