VietstockVietstock

HBC thay đổi phương án phát hành 274 triệu cp trước thềm ĐHĐCĐ bất thường 2023 lần 2

Trong thông báo về ĐHĐCĐ bất thường 2023 lần 2, bên cạnh thông tin về thời gian tổ chức, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình HBC còn thay đổi phương án phát hành 274 triệu cp riêng lẻ so với tài liệu lần 1.

So với tài liệu công bố trước ĐHĐCĐ bất thường lần 1, HBC vẫn giữ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 274 triệu cp và giá phát hành từ 12,000 đồng/cp trở lên, nhưng phân bổ lại tỷ lệ cổ phiếu phát hành theo từng phương án.

Cụ thể, đối với phương án phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ, HBC điều chỉnh giảm số cổ phiếu dự kiến phát hành từ 107 triệu cp xuống còn 54 triệu cp. Ngược lại, số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng từ 167 triệu cp lên 220 triệu cp. Không chỉ tăng số cổ phiếu chào bán, HBC sẽ chỉ thực hiện chào bán riêng lẻ trong 1 đợt thay vì chia làm 2 đợt như tài liệu lần 1.

Phương án phát hành tối đa 274 triệu cp của HBC trước thềm ĐHĐCĐ bất thường 2023 lần 2Nguồn: HBC

Đối tượng chính cho đợt phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ vẫn là các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của Công ty. Với tỷ lệ hoán đổi nợ 1.2:1, nghĩa là 12,000 đồng nợ hoán đổi được 1 cp phát hành thêm.

Trong khi đó, đợt chào bán 220 triệu cp riêng lẻ dành cho đối tượng là nhà đầu tư chiến lược hoặc/và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhằm huy động tối thiểu 2,640 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và thanh toán các khoản nợ khác của Công ty. Cổ phiếu từ đợt chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm với nhà đầu tư chiến lược, 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Thời gian thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu trên đều dự kiến trong năm 2023-2024. Nếu phát hành thành công toàn bộ, vốn điều lệ HBC sẽ tăng từ hơn 2,741 tỷ đồng lên hơn 5,481 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI