VietstockVietstock

Thị trường trái phiếu riêng lẻ 9 tháng đầu năm 2023 có những thay đổi lớn nào?

Giá trị trái phiếu mua lại trước hạn tăng gần 40% so với những gì diễn ra trong cùng kỳ 2022, bên cạnh đó là sự dịch chuyển thị phần cùng tỷ lệ trái phiếu có tài sản bảo đảm và lãi suất tăng so với năm ngoái.

Theo báo cáo tổng quan về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ do HNX công bố, tính đến ngày 08/09/2023, có hơn 122 ngàn tỷ đồng TPDN được phát hành riêng lẻ. Nhiều nhất diễn ra vào tháng 8, với gần 53.2 ngàn tỷ đồng.

Trong đó, các trái phiếu của các doanh nghiệp đại chúng được phát hành nhiều nhất, với hơn 55 ngàn tỷ đồng. Giá trị trái phiếu của doanh nghiệp chưa đại chúng đạt gần 25.5 ngàn tỷ đồng, trong khi các công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là gần 42 ngàn tỷ đồng.

Vietstock
Nguồn: HNX

Vietstock
Nguồn: HNX

Tuy nhiên, giá trị TPDN phát hành trong năm 2023 giảm sâu 60% với cùng kỳ. Giá trị phát hành của nhóm doanh nghiệp đại chúng và chưa đại chúng đồng loạt giảm mạnh. Chỉ nhóm công ty TNHH là tăng mạnh tới 70%.

Cũng giống như năm 2022, trong 9 tháng đầu năm 2023, nhóm các tổ chức tín dụng và bất động sản chiếm phần lớn giá trị huy động từ trái phiếu, đạt lần lượt 48.7 ngàn tỷ đồng và 57 ngàn tỷ đồng, tương ứng giảm 62% và 37%.

Vietstock
Nguồn: HNX

Về tài sản đảm bảo, tỷ lệ TPDN có bảo đảm trên tổng giá trị phát hành chiếm gần 54% tính đến thời điểm ngày 08/09/2023. Cùng kỳ, tỷ lệ này chỉ đạt gần 46.7%. Lãi suất bình quân của các đợt phát hành năm nay cũng tăng thêm, đạt 8.17%/năm (cùng kỳ là 7.83%/năm). Kỳ hạn bình quân có sự thay đổi nhẹ từ 3.67 năm lên 3.76 năm.

Ngân hàng vẫn là đối tượng nhà đầu tư mua TPDN lớn nhất trên thị trường sơ cấp. Tuy nhiên trong kỳ năm nay, tỷ lệ của ngân hàng lên tới 61% (cùng kỳ chỉ 48%). Nhóm công ty chứng khoán sụt giảm từ 23% còn 12%.

Vietstock
Nguồn: HNX

Vietstock
Nguồn: HNX

Đáng chú ý, giá trị TPDN mua lại trước hạn năm nay tăng khá mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, các CTCP đại chúng mua lại 99 ngàn tỷ đồng, tăng gần 61% so với cùng kỳ. Nhóm doanh nghiệp chưa đại chúng mua lại hơn 54 ngàn tỷ đồng, tăng 16%. Nhóm công ty TNHH mua 12.3 ngàn tỷ đồng, tăng 13%.

Vietstock
Nguồn: HNX

Sự sụt giảm nêu trên ứng với những biến động trên thị trường trái phiếu trong 2 năm vừa qua. Trên thực tế, sau giai đoạn tăng trưởng nóng từ 2018, đến năm 2022 thị trường đã bộc lộ nhiều khó khăn, thậm chi đã đóng băng trong nửa cuối năm 2022. Tình hình năm 2023 cho thấy nhà đầu tư dường như vẫn chưa sẵn sàng quay lại thị trường.

Châu An

FILI