VietstockVietstock

Nhà Khang Điền sắp trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu, phát hành gần 11 triệu cp ESOP

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền KDH thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền 03/10/2023.

Nghị quyết HĐQT ngày 22/09 đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 10 cp mới. Với 716.8 triệu cp đang lưu hành, ước tính Nhà Khang Điền sẽ phát hành hơn 71.68 triệu cp cho đợt trả cổ tức này.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2022. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp kể từ năm 2020 doanh nghiệp thực hiện chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Thực hiện chi trả cổ tức của Nhà Khang Điền từ 2010 đến nay

Vietstock
Nguồn: VietstockFinance

Ở diễn biến khác, Nhà Khang Điền có phương án dự kiến phát hành 10.8 triệu cp (tỷ lệ 1.5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Giá phát hành cổ phiếu cho người lao động là 12,500 đồng/cp. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 03-10/10/2023.

Kết phiên 22/09, giá cổ phiếu KDH đạt 33,000 đồng/cp, tăng 25% so với đầu năm 2023, thanh khoản trung bình 1.8 triệu cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu KDH từ đầu năm 2023

Thanh Tú

FILI