VietstockVietstock

Đức Long Gia Lai nói gì về ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC soát xét bán niên 2023?

Dù có lãi trở lại trong 6 tháng đầu năm 2023, BCTC của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai DLG vẫn chưa thể làm cổ đông hài lòng khi ghi nhận ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

Cụ thể, đơn vị kiểm toán thông tin tại thời điểm 30/06/2023, khoản lỗ thuần lũy kế của DLG hơn 2,042 tỷ đồng, đồng thời các khoản nợ ngắn hạn vượt quá tổng tài sản ngắn hạn gần 1,224 tỷ đồng. Về vấn đề này, DLG cho biết Công ty đã có kế hoạch thanh lý, nhượng bán tài sản đảm bảo, tài sản được bảo lãnh để có dòng tiền trả nợ ngân hàng trong giai đoạn 2023-2025.

Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán chưa đủ bằng chứng để xác định giá trị của các tài sản trên, dẫn đến không thể xác định các tài sản này có phù hợp với kế hoạch trả nợ của DLG hay không. Do đó, đơn vị kiểm toán cho rằng việc nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của DLG.

Phản hồi về ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán, DLG cho biết những vấn đề ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty đã tồn tại liên tục từ năm 2022 đến nay, Công ty đang từng bước khắc phục, cụ thể nhất là khoản lãi sau thuế hơn 34 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023.

Mặt khác, ngày 17/07/2023, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thẩm định giá tài sản độc lập để định giá lại toàn bộ tài sản đảm bảo của Công ty và bên thứ ba để xác định giá trị tài sản đảm bảo dư nợ vay ngân hàng. Trong năm 2023, sau khi có kết quả thẩm định giá tài sản, DLG sẽ cung cấp bằng chứng cho đơn vị kiểm toán để khẳng định Công ty có khả năng trả nợ và hoạt động liên tục.

Liên quan đến các khoản nợ, ngày 29/07/2023, DLG nhận được thông báo từ Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc CTCP Lilama 45.3 (HNX: L43) có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DLG với lý do DLG mất khả năng thanh toán các khoản nợ, trong đó có khoản nợ của L43.

DLG sau đó cho biết “Công ty không bị mất khả năng thanh toán và có tổng tài sản gần 6,000 tỷ đồng; nguồn tài chính đủ khả năng trả nợ cho các đối tác, khách hàng, ngân hàng từ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công nợ phải thu từ các đối tác”. Về phía L43, DLG đã làm việc, đưa ra lộ trình trả nợ và sẵn sàng trả nợ cho L43 sau khi hai bên thống thất lộ trình thanh toán, nhưng phía L43 chưa đồng ý.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của DLG sau soát xét

Vietstock
Nguồn: VietstockFinance

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2023, kết quả kinh doanh của DLG thật sự đã khởi sắc khi lãi ròng gần 28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng gần 371 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI