VietstockVietstock

CNG ước doanh thu 9 tháng giảm 27%

CTCP CNG Việt Nam CNG, công ty con của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas, HOSE: GAS), đã hé lộ một số chỉ tiêu kinh doanh 9 tháng năm 2023 trong buổi gặp mặt và làm việc cùng ông Phạm Văn Phong - Tổng Giám đốc GAS.

Vietstock
Ông Phạm Văn Phong - Tổng Giám đốc PV GAS tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, CNG thông báo doanh thu 9 tháng năm 2023 ước đạt 2.37 ngàn tỷ đồng, tương ứng 93% kế hoạch 9 tháng, thấp hơn cùng kỳ 27%. Sản lượng tiêu thụ CNG (khí thiên nhiên nén) ước gần 186 triệu Sm3, đạt 87% kế hoạch. Doanh nghiệp cũng đã đưa thêm 7 nhà máy, khách hàng vào nhận khí; ký thêm hợp đồng cung cấp khí với 5 khách hàng mới; làm tốt trong việc chuẩn bị kinh doanh khí LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng), đặc biệt là thị trường miền Bắc; đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tính đến tháng 9/2023, CNG Việt Nam có 278 cán bộ chính thức với độ tuổi trung bình 40.5; trình độ Đại học trở lên chiếm tỷ lệ 53%, đáp ứng tốt các yêu cầu về chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm để thực hiện công việc được giao từ PV GAS và Công ty.

Vietstock
Ban lãnh đạo CNG

Bên cạnh đó, CNG cũng chia sẻ về các khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và nguồn cung khí suy giảm, đồng thời đề xuất một số kiến nghị với lãnh đạo PV GAS để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Phạm Văn Phong yêu cầu CNG đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch 2023. Bên cạnh đó, CNG cần xem xét mô hình kinh doanh, chính sách bán hàng để phù hợp tình hình mới, đảm bảo sự phát triển ổn định, lâu dài.

Châu An

FILI