VietstockVietstock

TOT phát hành hơn 2 triệu cp để hoán đổi nợ cho Công ty mẹ

HĐQT CTCP Transimex Logistics TOT vừa thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi nợ cho Công ty mẹ - CTCP Transimex TMS.

Theo đó, TOT dự kiến phát hành hơn 2.3 triệu cp với tỷ lệ hoán đổi 13,000:1 (13,000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cp TOT mới) cho chủ nợ. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023, sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

TOT cho biết mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho chủ nợ là CTCP Transimex, việc này nhằm góp phần giúp TOT cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty thông qua việc giảm chi phí và tăng vốn điều lệ.

CTCP Transimex là Công ty mẹ của TOT, hiện đang sở hữu 75.48% vốn điều lệ TOT, tương đương 4.56 triệu cp.

Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, tỷ lệ sở hữu của Transimex tại TOT sẽ tăng lên mức 82.29%. Qua đó, vốn điều lệ của TOT cũng tăng từ hơn 60 tỷ đồng lên gần 84 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2023, số dư nợ gốc của TOT tại Công ty mẹ hơn 37 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khoản nợ TOT phải trả cho Công ty mẹ thông qua phát hành 2.3 triệu cp để hoán đổi nợ hơn 30 tỷ đồng.

TOT cho biết đây là khoản nợ do nhận chuyển nhượng tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics từ Công ty mẹ (giá trị nhận chuyển nhượng hơn 30 tỷ đồng). Mục đích TOT nhận chuyển nhượng tài sản là để mở rộng và phát triển quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty, hoàn thiện chuỗi dịch vụ cung ứng cho khách hàng.

Lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm 2023 của TOT

Về hoạt động kinh doanh, sau nửa đầu năm 2023, TOT ghi nhận kết quả tích cực khi thoát lỗ so với cùng kỳ năm trước, thu về lãi ròng gần 12 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ ròng gần 118 triệu đồng).

TOT cho biết có được kết quả trên nhờ Công ty hoàn thành kế hoạch nhận chuyển nhượng phòng logistics của Công ty mẹ, qua đó giúp Công ty mở rộng quy mô kinh doanh và tăng doanh thu so với cùng kỳ.

Khang Di

FILI