VietstockVietstock

Đồng Tâm của bầu Thắng thu về hơn 470 tỷ đồng từ phát hành cp cho cổ đông hiện hữu

Trong bối cảnh hoạt động huy động vốn từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của các doanh nghiệp đại chúng gần đây vắng bóng thì doanh nghiệp của bầu Thắng, CTCP Đồng Tâm mới đây công bố kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thành công gần 93%. Hồi đầu năm nay, Đồng Tâm đã hủy tư cách doanh nghiệp đại chúng do có 7 cổ đông nắm tổng cộng hơn 90% vốn điều lệ.

HĐQT CTCP Đồng Tâm (Dongtam Group), doanh nghiệp do ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) làm Chủ tịch, báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thành công gần 93%.

Theo kế hoạch, Đồng Tâm chào bán hơn 34 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (50%) với giá chào bán là 15,000 đồng/cp. Toàn bộ số tiền huy động được hơn 510.5 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn lưu động.

Số cổ phần này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 31/07 - 25/08/2023.

Sau khi hết thời gian đăng ký, số lượng cổ phần được cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua đạt gần 31.5 triệu cp, tương ứng chiếm hơn 92.5% tổng số phát hành. Qua đó, Đồng Tâm thu về hơn 472 tỷ đồng.

Hơn 2.55 triệu cổ phiếu không chào bán hết, chiếm 7.5% tổng lượng phát hành, HĐQT Đồng Tâm quyết định hủy toàn bộ để kết thúc đợt phát hành. Vốn điều lệ Công ty tăng lên hơn 995.5 tỷ đồng, tương ứng hơn 99.5 triệu cổ phần.

Ngoài phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Đồng Tâm còn nhất trí phương án bán toàn bộ 142,800 cp quỹ dưới hình thức chào bán riêng lẻ với giá 22,500 đồng/cp, xấp xỉ so với giá trị sổ sách tại ngày 31/03/2023 (22,404 đồng/cp). Toàn bộ số tiền thu được hơn 3.2 tỷ đồng cũng được dùng bổ sung vốn cho các hoạt động của Công ty.

Về kết quả kinh doanh, hàng năm Đồng Tâm thu về trên trăm tỷ đồng tiền lãi sau thuế, đỉnh điểm vào năm 2016 lãi 279 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, lợi nhuận của Công ty giảm dần đều và lần đầu ghi nhận lãi dưới trăm tỷ vào năm 2022 (90 tỷ đồng) và chỉ thực hiện 40% kế hoạch năm 2022.

Sang năm 2023, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 2,050 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế dự kiến 105 tỷ đồng, cao hơn 17%. Mức chia cổ tức dự kiến 10%.

Vietstock

Thế Mạnh

FILI