VietstockVietstock

PRT bị cưỡng chế thuế hơn 144 tỷ đồng

Cục thuế tỉnh Bình Dương ngày 20/09 ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (Protrade, UPCoM: PRT) mở tại ngân hàng.

Theo đó, PRT bị cưỡng chế hơn 144.1 tỷ đồng do nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.

Kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2023 của PRT

Về kết quả kinh doanh, khép lại nửa đầu năm 2023, PRT lỗ ròng gần 51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước có lãi ròng hơn 223 tỷ đồng.

Giải trình nguyên nhân lỗ, PRT cho biết do doanh thu kinh doanh giảm hơn 458 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 52% trong khi giá vốn giảm 214 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 37% vì tình hình hoạt động kinh doanh khu công nghiệp và sản xuất, thương mại tại các đơn vị thành viên gặp nhiều khó khăn.

Mặt khác, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 26 tỷ đồng, tương ứng tăng 43% so với cùng kỳ năm trước do ghi nhận chi phí dự phòng khoản phải thu liên quan đến tạm nộp các nghĩa vụ bổ sung trong giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước.

Khang Di

FILI