Công cụ Xuất bản & Công cụ xã hội. Tham gia vào mạng xã hội của các nhà giao dịch trên trang web của bạn chỉ với vài cú nhấp chuột!

Hãy lấy các công cụ xuất bản và xã hội hàng đầu của TradingView cho trang web của bạn. Việc tích hợp rất trôi chảy đến mức khách truy cập của bạn sẽ không biết đó là những widgets, và không phải chức năng ban đầu của trang web của bạn. Họ sẽ có được biểu đồ nổi tiếng của chúng tôi với nút XUẤT BẢN Ý TƯỞNG.

Trong luồng ý tưởng, bạn chỉ có thể hiển thị những ý tưởng được xuất bản trên trang web của bạn hoặc những ý tưởng từ TradingView. Thậm chí bạn có thể nhúng vào phần trò chuyện tuyệt vời của chúng tôi!

Các ví dụ tích hợp

Dưới đây là các tiện ích và các ví dụ triển khai khác nhau. Cuộn xuống để tìm
các tùy chọn cho tiện ích và mã nhúng.

Cần trợ giúp?

Bạn có thể sử dụng Công cụ xuất bản & Xã hội của chúng tôi để đạt được các mục tiêu khác nhau & mdash; từ việc thêm luồng ý tưởng theo thời gian thực đến xây dựng toàn bộ mạng xã hội giống như TradingView. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách tích hợp các tiện ích con, hãy liên hệ với chúng tôi.

Dòng Ý tưởng

Bạn có thể chọn ý tưởng để phát trực tuyến: cho một mã cụ thể, ý tưởng của người dùng cụ thể, hoặc ý tưởng được đề xuất cho tất cả các thị trường từ tất cả người dùng. Bạn cũng có thể chỉ hiển thị ý tưởng được tạo trên trang web của mình!

Cài đặt

Cài đặt lại Áp dụng

Mã nhúng của bạn

Xem trước Ý tưởng

Khách truy cập Website không cần rời khỏi trang web của bạn để kiểm tra ý tưởng hoặc để lại nhận xét.

Mã nhúng của bạn

Tiện ích Trò chuyện

Bản thân các cuộc trò chuyện phổ biến tự nói lên tất cả.

Cài đặt

  ×  
Cài đặt lại Áp dụng

Mã nhúng của bạn

Nguồn cấp RSS Ý tưởng được xuất bản của TradingView

Các nguồn cấp dữ liệu RSS cho phép bạn có được thông tin trực tuyến về các ý tưởng xuất bản trên TradingView ở định dạng HTML. Các ý tưởng này ở dạng văn bản với phần < nội dung: được mã hóa > tag, và nằm ở https://vn.tradingview.com/feed/. Theo mặc định (không có bất kỳ thông số nào được chỉ định), nguồn cấp dữ liệu cung cấp ý tưởng Đề xuất (do các biên tập viên của chúng tôi lựa chọn). Sử dụng các tính năng phân loại nguồn cấp dữ liệu để nhận dữ liệu cụ thể khác với nguồn cấp dữ liệu mặc định. Bất kỳ tổ hợp các thông số nào dưới đây làm ví dụ đều phù hợp.

Lấy ý tưởng cho một mã cụ thể, ví dụ, AAPL
https://vn.tradingview.com/feed/?symbol=aapl

Tên đăng nhập

Lấy ý tưởng được xuất bản bởi một người dùng cụ thể, ví dụ: Tim West
https://vn.tradingview.com/feed/?username=timwest

Dòng

Nhận toàn bộ luồng ý tưởng cho một thị trường cụ thể: stocks|indices|commodities|currencies|bitcoin
Chỉ cổ phiếu - https://vn.tradingview.com/feed/?stream=stocks
Cổ phiếu và Hàng hóa - https://vn.tradingview.com/feed/?stream=stocks&stream=commodities

Sắp xếp & thời gian

trending|recent
recent hiển thị tất cả các ý tưởng. trending chỉ hiển thị các ý tưởng Thịnh hành.
https://vn.tradingview.com/feed/?symbol=aapl&sort=recent