trananhkr

illumination Indicator

112 lượt xem
6
Produced by illumination members
Phát hành các Ghi chú: Produced by illumination members
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ trananhkr để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Bình luận

hi can i have the accesses on trial basis
Phản hồi
trananhkr ashishpurohit
@ashishpurohit, ok, You can try it in 3 days ok?
Phản hồi
Produced by illumination members
Phản hồi
AhmedHashem trananhkr
@trananhkr, can I get an access to this indicator
Phản hồi
trananhkr AhmedHashem
@AhmedHashem, You can try it in 3 days, ok?
Phản hồi