vdubus

VDUB_REJECTION_SPIKE_V2

4113 lượt xem
612
4113 8
VDUB_REJECTION_SPIKE_V2
Works on all time frames, Tested on 1min, I can't make it any faster
Hull MA
channel
channel 2
Pivot Channel
{RS} spike hunter
Modified Fractals V2
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study("VDUB_REJECTION_SPIKE_V2", overlay=true, shorttitle="VDUB_REJECTION_SPIKE_V2")
//=============Hull MA-----------------------------
show_hma = input(true, title="Display Centre Band")
hma_src = input(close, title="Centre Band Source:")
hma_base_length = input(1, minval=1, title="Centre Band Base Length:")
hma_length_scalar = input(6, minval=0, title="Centre Band length Scalar:")
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6), color=black, linewidth=4, title="Centre Band")
//====================channel 1==========================
len = input(34, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = ema(src, len)
plot(out, title="EMA", color=blue, style=circles, linewidth=1)
last8h = highest(close, 13)
lastl8 = lowest(close, 13)

plot(last8h, color=red, linewidth=2, title="Upper channel 1")
plot(lastl8, color=green, linewidth=2, title="Lower channel 1")

bearish = cross(close,out) == 1 and close[1] > close 
bullish = cross(close,out) == 1 and close[1] < close 
//======================channel 2==================================
len2 = input(34, minval=1, title="Length2")
src2 = input(close, title="Source2")
out2 = ema(src, len)
plot(out2, title="EMA", color=maroon,style=circles, linewidth=1)
last8h2 = highest(close,34)
lastl82 = lowest(close, 34)

plot(last8h2, color=black,style=line, linewidth=1, title="Upper channel 2")
plot(lastl82, color=black,style=line, linewidth=1, title="Lower channel 2")

bearish2 = cross(close,out) == 1 and close[1] > close 
bullish2 = cross(close,out) == 1 and close[1] < close 
//======================Pivot Channel==================================
length1 = input(13, minval=1, title="Pivot Channel upper")
length2 = input(13, minval=1, title="Pivot Channel lower")

upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)

basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, style=circles, linewidth=2, color=green, title="Pivott Channel lower")
u = plot(upper, style=circles, linewidth=2, color=red, title="Pivott Channel upper")

fill(u, l, color=black, transp=100, title="Fill Channel")
//========={RS} spike hunter================================================================================//
_atr = cum(tr)/(n+1)
top = (high - max(close, open)) > tr*0.5 and tr > _atr
bot = (min(close, open)-low) > tr*0.5 and tr > _atr

plotchar(top,color=blue, text="")
plotchar(bot,location=location.belowbar, color=blue, text="")

//------Moddified [RS]Fractals V2
length = 34
filterFractals = input(true, title=" Signal filter")
ftop = high[2] > high[3] and high[2] > high[4] and high[2] > high[1] and high[2] > high[0]
fbot = low[2] < low[3] and low[2] < low[4] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0]

topf = ftop ? high[2] >= highest(high, length) ? true : false : false
botf = fbot ? low[2] <= lowest(low, length) ? true : false : false

filteredtopf = filterFractals ? topf : ftop
filteredbotf = filterFractals ? botf : fbot

plotshape(filteredtopf, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, text="************************", offset=-2)
plotshape(filteredbotf, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green,text="************************", offset=-2)
//----------------------------------------------------------------------------////


and what those blue stars are mean?
Phản hồi
Those trade signals (little trianles) Are they appear when the candle is closed or much later?
Phản hồi
Hi Vdubus, can you tell me what is the purpose of the blue stars please? Thanks
+3 Phản hồi
Hi Vdubus.. try save this indicator but not work on MT4 save as to .mq4
Phản hồi
pine script indicators can only be used on Tradingview charts
Phản hồi
ubay vdubus
OK, Thanks mate.. try test with this indicator.. more lovely if you trow this to MT4.

Thanks again.
Phản hồi
Nice work for scalpers mate lol
Phản hồi
vdubus Andyle
Thanks buddy, it took a long time putting this one together.
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất