rumpypumpydumpy

Speedometer Toolbox

13628 lượt xem
1734
Functions for drawing custom metric speedometers. See code for notes.
Phát hành các Ghi chú: Fixes to allow use on non 24/7 charts
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

500 xu
Phản hồi
hi all,
if any one can tell me how to set this, coz I can't see any indication
+21 Phản hồi
kumarbalusamy89 antonydavid
how can use this indicator?can you help me
Phản hồi
This publication is now featured in our Editors' Picks. In the name of all TradingView traders, thank you for your valuable contribution to the TradingView community, and congrats!
+8 Phản hồi
SwastikPrakash PineCoders
@PineCoders, You are great. GOD bless you.... Love from INDIA..
Phản hồi
kumarbalusamy89 SwastikPrakash
@SwastikPrakash, can you help me..how can use this indicator?
Phản hồi
Is there a way to run alerts off of this? I can see that being real useful. Great work!
+3 Phản hồi
Wow, really great work, thank you for sharing that
+3 Phản hồi
love it, is it possible to draw a clock bdw ?
+2 Phản hồi
rumpypumpydumpy zzzcrypto123
@zzzcrypto123, Yeah, not with this script specifically, but you could modify it to do so
Phản hồi