ChrisMoody

CM_Enhanced CCI V2

4472 lượt xem
779
4472 3
Added 0 Line, + - 200 lines

Added a line that hi-lights the outside of the CCI

Updated 8/12/2014 by request for christian.david.75457

Added Ability To Plot 2nd CCI - !!!

Added ability to turn On/Off the +-200 lines.

Added Ability to Turn On/Off Show Area of CCI

Added Ability To Turn On/Off Show The Outer CCI Line
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//created by user ChrisMoody 2-2-2014
//Added 0 Line, +-200 lines, a line that hilights the outside of the CCI
//Updated 8/12/2014 by request for christian.david.75457
//Added Ability To Plot 2nd CCI
//Added ability to turn On/Off the +-200 lines.
//Added Ability to Turn On/Off Show Area of CCI and ability To Turn On/Off Show The Outer CCI Line
study(title="CM_Enhanced CCI V2", shorttitle="CM_Enhanced CCI V2", precision=0)
source = close
length = input(30, minval=1, title="Main CCI Length")
sol = input(true, title="Show Outer CCI Line")
shCCI2 = input(true, title="Show 2nd CCI?")
shHist = input(true, title="Show CCI Histogram?")
length2 = input(14, minval=1, title="2nd CCI Length")
sh200 = input(true, title="Show +200 and -200 Lines?")
//CCI 1
ma = sma(source, length)
cci = (source - ma) / (0.015 * dev(source, length))
maCCI1 = sma(cci, 1)
//CCI 2
ma2 = sma(source, length2)
cci2 = shCCI2 and (source - ma2) / (0.015 * dev(source, length2)) ? (source - ma2) / (0.015 * dev(source, length2)) : na
maCCI2 = shCCI2 and sma(cci2, 1) ? sma(cci2, 1) : na

plot(shHist and cci ? cci : na, title='CCI', color=green, style=areabr, linewidth=3, transp=20)
plot(sol and maCCI1 ? maCCI1 : na, title='OuterCCI Highlight', color=lime, style=line, linewidth=4)

plot(shHist and cci2 ? cci2 : na, title='CCI 2nd Line', color=red, style=columns, transp=60)
plot(sol and maCCI2 ? maCCI2 : na, title='OuterCCI Highlight 2nd Line', color=red, style=line, linewidth=3)

band1 = hline(100, title='100 Line',color=white, linestyle=dashed, linewidth=3)
band0 = hline(-100, title='-100 Line', color=white, linestyle=dashed, linewidth=3)
fill(band1, band0, color=white, transp=70)

plot(sh200 and 200 ? 200 : na, title="200 Line",color=red, style=line, linewidth=3)
plot(sh200 and -200 ? -200 : na, title='-200 Line', color=lime, style=line, linewidth=3)
hline(0, title='0 Line', color=white, linestyle=solid, linewidth=2)
Chris Thanks so much for giving us the 2 CCI Lines Plots.
Phản hồi
nicker nicker
@nicker, Chris is there some reason why you are using price close for CCI rather than typical price (HLC/3) that Lambert used when he developed CCI?
Phản hồi
Thank you for a great work as usual, Chris!!!

I'd like to ask for a small improvement: the ability to change the color of the main CCI line when it is trending up or down.

If you don't have the time, maybe I would be able to do it myself with your guidance :)

Thanks in advance!!!!!
+1 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất