LunaOwl

[LunaOwl] RSI 美國線 (RSI Bar, RSIB)

Last year, I saw someone using the candle innovation called "RSI Candle" or "RSIC". so let me have the idea of making RSIB. the Candlestick was Steve Nison in the 1990s. He introduced the concept from Japan to America and published it in the book "Candlestick Course". Welles Wilder is the creator of the relative strength index . after several years of commodity trading, Wilder focused on technical analysis . In 1978 he published "New Concepts in the Technology Trading System". RSI is the new momentum oscillator mentioned in the book. then, if you use Bars to display RSI , it might be an artistic idea. everyone is familiar with the method of use.

以前看過人家使用 " RSI 蠟燭線 "(RSIC)的版本,於是就想做一下美國線的版本。1990年代史蒂夫.尼森將蠟燭線的概念從日本引進華爾街,並在《陰線陽線》詳細介紹;威爾德是 RSI 的作者,做商品交易的他專注於研究技術分析,1978年他出版《技術交易系統新概念》提到了這個。如果用美國線表示 RSI 會是另一個模樣。至於它的用法大家都很熟悉了。

The purpose of publishing Chinese Scripts is to make Pine close to more Chinese user.
發布中文腳本的目的,是希望可以讓 Pine 親近更多中文圈的使用者。
Oct 22
Phát hành các Ghi chú: 更新。內帶寬度 minval = 10.0 修改 => maxval = 4.0
Inner width code: minval = 10.0 change to maxval = 4.0
Oct 22
Phát hành các Ghi chú: 剛才更新完代碼的時候發現背離線不見了,我又加了回來。
update for trade line. just updated the code, but mistakenly deleted the trade line, causing divergence line to disappear.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
没有自动显示出背离线出来
Phản hồi
LunaOwl felix138
午安,它不會自動顯示,背離(divergence)的判斷仍是主觀的。
Phản hồi
Focus on one thing.
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất