DonovanWall

LRS Cloud

Modified framework of my ULRS oscillator.
-New Cloud Visualization
-New Algorithm

PM me for access.
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ DonovanWall để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

For my full list of premium tools, check the blog:
https://wallanalytics.com/

Reach out on Telegram:
https://t.me/DonovanWall

Bình luận

Good work bro...
Cn I get the access for the script?
Phản hồi
pls grant access
Phản hồi
Hi! Can i have acces please?
Phản hồi
could i plz have permission to use this thanks
Phản hồi
This looks amazing, Ive absolutely know idea how to use it for trading, but Id love to experiment with it to see what kind of graphics it can produce.
Phản hồi