mshpun

Trailing Stops Loss

7458 lượt xem
886
7458 4
Simple indicator to track trailing stops for long positions in intraday trading.
When applied initially shows trailing stop based on previous day close.
When going long go to "Format" and enter
- Buy Price (default - current bar close)
- Stop Range (default - $0.2)
- Time of trade.

Graph will change to reflect stop loss by Stop Range below Buy Price.
Going forward Stop Loss line will rise with price going up or stay at highest achieved level when price goes down.
Sell when price is close to current level of Stop Loss.

In chart above trade was made at 11:05 AM at $43.70
Initial Stop Loss set 43.70 - 0.2 = 43.50
Since bar close was 43.75 stop loss moved to 43.75

Works on different intraday intervals.
Does not work on first bar of the day
Starts on second bar of the day.
Previous days lines should be ignored.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
////////////////////////////////////////////////////////////
// Intraday Trailing Stop Loss
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Trailing Stops Loss", overlay = true)
StopLossRange = input(0.2)

highTimeFrame = "1"
sessSpec = input("0931-1600", type=session)
BuyPrice = input (close, type = float)

is_newbar(res, sess) =>
  t = time(res, sess)
  change(t) > 0 ? 1 : 0


TrailingStop = (BuyPrice >= close)? BuyPrice - StopLossRange : close >= open[1]? close - StopLossRange: TrailingStop[1]

new_TrailingStop = if is_newbar(highTimeFrame, sessSpec)
  if TrailingStop < new_TrailingStop[1]
    new_TrailingStop[1]
  else
    TrailingStop
else
  TrailingStop 
  
plot_color = is_newbar(highTimeFrame, sessSpec)? color(red, 0): color(blue, 100) 
plot(new_TrailingStop, linewidth=2, color = plot_color )
//plot(TrailingStop, color=blue)

not working on my charts :((
Phản hồi
Can this be changed for a short. Tks
+2 Phản hồi
Just what I need. How can I convert it to work on a weekly chart?
+7 Phản hồi
Nice! can you make it worth with percentages?
+7 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất