kamCHAN

Money Tab BT01 正量指標與移動平均線 的策略

5175 lượt xem
350
Money Tab
詳情請觀看我們YOUTUBE的街頭智慧:
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

多謝🙏🏻 施傅,money tab團隊
+2 Phản hồi
Like thx
Phản hồi
謝Kam 入門教學,現家會用數據觀察👍🏻
Phản hồi
thank u
Phản hồi
thank you greg
Phản hồi
Thanks Greg sir
Phản hồi