tux

TUX Candles

This indicator has a lot of information. This is the first version so stay tuned for updates, and please let me know of any bugs.

Candlestick Indicators:
Doji
Shooting Star
Evening Star
Hammer
Hanging Man

Candlestick Formations
Tri-star
Bearish Harami
Bullish Harami
Bearish Harami Cross
Bullish Harami Cross
Bullish Engulfing
Bearish Engulfing
Rising Three
Falling Three
Bearish Abandoned Baby
Bullish Abandoned Baby
Three Black Crows
Three White Soldiers

Technical Indicators:
(You can set you MA periods)
Moving Average Cross
Move Average Crossover
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study(title="TUX Candles", shorttitle="TUX Candles", overlay=true)

//simple moving average high
len = input(200, minval=1, title="Simple Moving Average")
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)
plot(out,color=blue,linewidth=2)

//simple moving average low
len1 = input(50, minval=1, title="Simple Moving Average")
src1 = input(close, title="Source")
out1 = sma(src1, len1)
plot(out1,color=olive,linewidth=2)

mabuy = cross(close,out) and close[1] < out
plotshape(mabuy, color=green, style=shape.flag, text="MA Cross ^", location=location.belowbar)
masell = cross(close,out) and close[1] > out
plotshape(masell, color=red, style=shape.flag, text="MA Cross -", location=location.abovebar)

macrossbuy = cross(out1,out) and out1[1] < out1
plotshape(macrossbuy, color=green, style=shape.flag, text="MA Crossover ^", location=location.belowbar)
macrosssell = cross(out1,out) and out1[1] > out1
plotshape(macrosssell, color=red, style=shape.flag, text="MA Crossover -", location=location.abovebar)


// Candlesticks
dojicandle = open == close
plotshape(dojicandle, color=blue, style=shape.diamond, text="Doji", location=location.belowbar)
dojibearish = open[1] == close[1] and close < close[1] 
plotshape(dojibearish, color=red, style=shape.arrowdown, text="Evening Star", location=location.abovebar)


shootingstar = out < close and open < high and open > close and close > low and close > close[1]
plotshape(shootingstar, color=red, style=shape.diamond, text="Shooting Star", location=location.abovebar)

thehammer =  close > hl2 and close < close[len1] and open > close
plotshape(thehammer, color=green, style=shape.arrowup, text="Hammer", location=location.belowbar)


hangman =  close > hl2 and close > close[len1] and open > close
plotshape(hangman, color=red, style=shape.arrowdown, text="Hangman", location=location.abovebar)


// Candlestick formations
tristar = open == close and open[1] == close[1] 
plotshape(tristar, color=blue, style=shape.diamond, text="Tristar", location=location.abovebar)

bearishharami = high[1] > high and low[1] < low and close < close[1] and open > open[1] and close > close[len1]
plotshape(bearishharami, color=red, style=shape.arrowdown, text="Bear Harami", location=location.abovebar)

bullishharami = high[1] < high and low[1] > low and close > close[1] and open < open[1] and close < close[len1]
plotshape(bullishharami, color=green, style=shape.arrowup, text="Bull Harami", location=location.belowbar)

bullharmcross = close[1] < close[2] and close == open and close < close[len1]
plotshape(bullharmcross, color=green, style=shape.arrowup, text="Bull Har Cross", location=location.belowbar)

bearharmcross = close[1] > close[2] and close == open and close > close[len1]
plotshape(bearharmcross, color=red, style=shape.arrowdown, text="Bear Har Cross", location=location.abovebar)


bullengulfing = close > open and close > close[1] and close > open[1] and open < open[1] and open < close[1] and open < low[1] and close > high[1]
plotshape(bullengulfing, color=green, style=shape.arrowup, text="Bull Engulfing", location=location.belowbar)


bearengulfing = close < open and close < close[1] and close < open[1] and open > open[1] and open > close[1] and open > low[1] and close < high[1]
plotshape(bearengulfing, color=red, style=shape.arrowdown, text="Bear Engulfing", location=location.abovebar)

risingthree = close[1] < close[2] and close[2] < close[3] and close[3] < close[4] and low[1] > low[5] and high[4] < high[5]
plotshape(risingthree, color=green, style=shape.arrowup, text="Rising 3", location=location.belowbar)

fallingthree = close[1] > close[2] and close[2] > close[3] and close[3] > close[4] and low[1] < low[5] and high[4] > high[5]
plotshape(fallingthree, color=red, style=shape.arrowdown, text="Falling 3", location=location.abovebar)

bearabandbaby = close[1] > close[2] and close[2] > close[3] and close[3] > close[4] and close == open
plotshape(bearabandbaby, color=red, style=shape.arrowdown, text="Bear Abd Baby", location=location.abovebar)

bullabandbaby = close[1] < close[2] and close[2] < close[3] and close[3] < close[4] and close == open
plotshape(bullabandbaby, color=green, style=shape.arrowup, text="Bull Abd Baby", location=location.belowbar)

threeblackcrows = close[1] < close[2] and close[2] < close[3] and close[3] < close[4] and high > low[1] and high[1] > low[2] and high[2] > low[3] and close[2] > out1 and close < out1
plotshape(threeblackcrows, color=red, style=shape.arrowdown, text="3 Black Crows", location=location.abovebar)

threewhitesoliders = close[1] > close[2] and close[2] > close[3] and close[3] > close[4] and low[1] < high[2] and low[2] < high[3] and low[3] < high[4] and close[2] < out1 and close > out1
plotshape(threewhitesoliders, color=green, style=shape.arrowup, text="3 W Soliders", location=location.belowbar)// channel lines
//plot(high[len1],color=green)
//plot(low[len1],color=red)

crosschannelup = cross(high[len],close) and close > high[len] and close > close[1]
plotshape(crosschannelup, color=green, style=shape.arrowup, text="X Channel Bull", location=location.belowbar)

crosschanneldown = cross(low[len],close) and close < low[len] and close < close[1]
plotshape(crosschanneldown, color=red, style=shape.arrowdown, text="X Channel Bear", location=location.abovebar)

Bình luận

this is great! any new updates?
+2 Phản hồi
This is exceptional ! Great job
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất