933 lượt xem
28
Volume Sato's Bar / Satos Bar / Raio X Preditivo
This is an experimental code based on Satos Bar by Raio X Preditivo
It's a way to check expressive volume in one bar, and it's can give you an idea of a important Zones to make decisions.
Example:
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
Rafael Fernandes

Bình luận