gamazama

9 x TimeFrames: MACD + Histogram, Logarithmic

***Up to 9 MACD's with fixed timeframes***
-Simply enter your MACD settings, and which timeframes you would like to see.
-Settings stick regardless of viewing resolution (within reason)
-Enter 0 to disable if you want less than 9 MACD's

***Logarithmic option for consistency over long timeframes***
***Layered histogram, can be disabled, adjusted vertically***


Phát hành các Ghi chú: -added ability to interpolate between 2 timescales, instead of picking each one individually
-added ability to chose different types of moving averages, instead of the default EMA
-an average of the 9 bands is now drawn as well

-let me know if you find it useful!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?