Hashtag_binary

Sexy AF Trading System by Hashtag_Binary

- This indicator is used for binary options. It contains a series of alerts that consist of indicating a possible entry point. This alert appears when the confirmations of the strategy that consists of a mix between oscillators and volatility indicators are met.

- Usually this strategy is used in a 5-minute period, but the term of the operation is variable, it can be from 2 to 5 minutes.

- This is a fairly simple and profitable technique.
Phát hành các Ghi chú: VERSION (2.0): Candlestick pattern´s
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ Hashtag_binary để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Bình luận

Can I have access to this indicator please
Phản hồi
can i have access to this script as a trial? thank you
Phản hồi