mrtuanvn

FractalsML

1414 lượt xem
125
Combine 2 Fractals into one indicator with default left and right bars are 6 and 24 respectively.
It's for Forex Traders Vietnam group.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Dear Bro,
Could you please advise me that in case i want to get the highest value on the 20 consecutive bars in the range from the 4th to the 23rd index inclusive on the current chart, how must i do?

Thank you in advance.
Phản hồi
@mrtuanvn, Thank you so much for your great support.
Phản hồi
How to use it sir. Plz guide sir
Phản hồi
CODE NÀY Ý NGHĨA HOẠT ĐỘNG LÀ GÌ VẬY ANH TUẤN ƠI
Phản hồi
mrtuanvn ungduc
@ungduc, là 2 cái fractals chung vào một thôi, level là 6 và 24 mặc định.
Phản hồi