SeaSide420

4MA Strategy

Uses 4 Ma cross...
Double Hull Moving Averages
Volume Weighted Moving Average
Weighted Moving Average

<<<<< by SeaSide420 >>>>>>
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2
//                          DoubleHullMA & VWMA & WMA combination <<<<< by SeaSide420 >>>>>>
strategy("Multi-MA Strategy", overlay=true)
keh=input(title="Double HullMA",type=integer,defval=3, minval=1)
teh=input(title="Volume-Weighted MA",type=integer,defval=3, minval=1)
yeh=input(title="Base Weighted MA",type=integer,defval=75, minval=1)
rvwma=vwma(close,round(teh)),yma=wma(close,round(yeh)),n2ma=2*wma(close,round(keh/2)),nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh)),n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2)),nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh)),n1=wma(diff,sqn),n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red,c=n1>n2?green:red,d=n1>rvwma?green:red,e=rvwma>yma?green:red
a1=plot(n1,color=c),a2=plot(n2,color=c),a3=plot(yma,color=e),vwma=plot(rvwma,color=d, linewidth = 2)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = cross, color=b, linewidth = 3)
closelong = n1<n2 and n1>yma and n1<rvwma
if (closelong)
  strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n1<yma and n1>rvwma
if (closeshort)
  strategy.close("Short") 
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<1 and n1<yma and n1>rvwma
if (longCondition)
  strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<1 and n1>yma and n1<rvwma
if (shortCondition)
  strategy.entry("Short",strategy.short)

Bình luận

Interesting! seems its doing great so far
Phản hồi
Screenshot of one set of settings (all MA's set to low number) https://gyazo.com/97be4fda7de4616049b70fc0d867484b
Phản hồi
Any timeframe ?
Phản hồi
I made it on 4H (NZDUSD), unknown results of other pairs/timeframes, try it, just play with the settings.
New strategy on its way, same as this, but with Stoch,MacD & Ichimoku added to its open/close conditions.
Phản hồi
SeaSide420 SeaSide420
seems better once the strategy setting "recalculate after order filled" is ticked
Order size set to "% of equity"
Pyramiding will not work with this strategy because of the script line "strategy.opentrades<1" (only opens a new position if opentrades is less than 1 (zero/none)
Phản hồi
zevgma SeaSide420
seems the other name for "recalculate after order filled" is "i know the future for one candle ahead of time" - almost all of my strategies look fantasticly profitable when the setting is ticked. so sad i don't know the future...
+5 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter