CRISIS

(CRISIS) aggregateBTCvol v0.2.4

416 lượt xem
37
416 0
Aggregate multiple exchange volumes into single indicator

This update adds:
*Moving Average
*Add/change/disable to up 6 securities without touching code.
*Monochrome mode for dark themes.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//study("aggregateBTCvol 0.2.3", precision=0, overlay=true)
study("aggregateBTCvol 0.2.4", precision=0)

//Input
mono    = input(false, title="Monochromatic volume?")
per = input (20, title="Moving average")

Vol1Input = input(defval="BTCE:BTCUSD", title="Security 1", type=symbol, confirm=true)
Vol1 = security(Vol1Input, period, volume)

Vol2Input = input(defval="BITSTAMP:BTCUSD", title="Security 2", type=symbol, confirm=true)
Vol2Value = security(Vol2Input, period, volume)
UseVol2 = input(true, title="Use Security 2?")
Vol2 = UseVol2 ?  Vol2Value : 0

Vol3Input = input(defval="BITFINEX:BTCUSD", title="Security 3", type=symbol, confirm=true)
Vol3Value = security(Vol3Input, period, volume)
UseVol3 = input(true, title="Use Security 3?")
Vol3 = UseVol3 ?  Vol3Value : 0

Vol4Input = input(defval="OKCOIN:BTCCNY", title="Security 4", type=symbol, confirm=true)
Vol4Value = security(Vol4Input, period, volume)
UseVol4 = input(true, title="Use Security 4?")
Vol4 = UseVol4 ?  Vol4Value : 0

Vol5Input = input(defval="OKCOIN:BTCUSD", title="Security 5", type=symbol, confirm=true)
Vol5Value = security(Vol5Input, period, volume)
UseVol5 = input(true, title="Use Security 5?")
Vol5 = UseVol5 ?  Vol5Value : 0

Vol6Input = input(defval="HUOBI:BTCCNY", title="Security 6", type=symbol, confirm=true)
Vol6Value = security(Vol6Input, period, volume)
UseVol6 = input(true, title="Use Security 6?")
Vol6 = UseVol6 ?  Vol6Value : 0


//IndMyVol = IndVol1+IndVol2+IndVol3


//Logic
src = Vol1+Vol2+Vol3+Vol4+Vol5+Vol6
ma = sma(src,per)
col = rising(ma,1)?aqua:falling(ma,1)?fuchsia:silver
cwheel  = close>=open?green:red

//Output

plot(src, color = mono?#CED8F6:cwheel, style=columns, title="Volume", transp=60, linewidth=3)

plot(ma, color=mono?silver:col, style=line, title="MA",transp=0,linewidth=2)
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất