Quangusa

QD Strategy_12H Long Short 100% WIN

The default 12H trade on the 30m frames, use Candles or Bars for the win 100%.
The Heikin Ashi will be not effect.
Can set the Timeframes are 1D frame trade 1H (24x is bester, every feature).
Close the candle for authentic sign.

Free trial 7 days.
Fee: 0,1 ETH / month or 1 ETH/ year

My ETH wallet: 0xA54d518aB1A928e9c0Ae8d4737cf26C8e595e5fA
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ Quangusa để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Ý tưởng liên quan

Bình luận

hi! could i try 7 day free trial, thanks!
500 xu
Phản hồi
Hello, can you give me a free trial? Thank you
+2 Phản hồi
Anh mở khóa cho em dùng thử 7 ngày được không ạ.
+1 Phản hồi
Can I have access to this script? Thank you!
+1 Phản hồi
is trial still available?
Phản hồi
I want to use. can you help me please
Phản hồi
Hi a, could I try the free trial?

Thanks
Phản hồi
Hi, I've tried your free indicator and I love it.
Would it be possible to get the 7 day free trail for this one?
Phản hồi
Grant me access
Phản hồi
Hello, can you give me a free trial? Thank you
Phản hồi