Si.Yang

Sy_Sniper

331 lượt xem
15
Sy_Sniper
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author SiYang
// List of all my indicators: https://www.168520.com/
//
study("Sy_Sniper", overlay=true, shorttitle="Sy_Sniper")
//
//====================channel======================
len = input(8, minval=1)
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)
last8h = highest(close, 13)
lastl8 = lowest(close, 13)
bearish = cross(close,out) == 1 and close[1] > close
bullish = cross(close,out) == 1 and close[1] < close
channel2=input(false, title="Bar Channel On/Off")
ul2=plot(channel2?last8h:last8h==nz(last8h[1])?last8h:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level top", offset=0)
ll2=plot(channel2?lastl8:lastl8==nz(lastl8[1])?lastl8:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level bottom", offset=0)
//
//--------------------Trend colour ema------------------------------------------------//  ema trend direction trigger For Singals 1 & 2
src0 = close, len0 = input(13, minval=1, title="Trend Change EMA")
ema0 = ema(src0, len0)
plot_color = ema0 >= ema0[2] ? lime: ema0 < ema0[2] ? red : na
plot(ema0, title="EMA", style=line, linewidth=1, color = plot_color)
//
//--Modified vyacheslav.shindin-------------------------------------------------//      Signal 1
//Configured ema signal output
slow = 8
fast = 5
vh1 = ema(highest(avg(low, close), fast), 5)
vl1 = ema(lowest(avg(high, close), slow), 8)
//
e_ema1 = ema(close, 1)
e_ema2 = ema(e_ema1, 1)
e_ema3 = ema(e_ema2, 1)
tema = 1 * (e_ema1 - e_ema2) + e_ema3
//
e_e1 = ema(close, 8)
e_e2 = ema(e_e1, 5)
dema = 2 * e_e1 - e_e2
signal = tema > dema ? max(vh1, vl1) : min(vh1, vl1)
is_call = tema > dema and signal > low and (signal-signal[1] > signal[1]-signal[2])
is_put = tema < dema and signal < high and (signal[1]-signal > signal[2]-signal[1])
 
plotshape(is_call ? 1 : na, title="BUY ARROW", color=green, text="Buy", style=shape.arrowup, location=location.belowbar)
plotshape(is_put ? -1 : na, title="SELL ARROW", color=red, text="Sell", style=shape.arrowdown)
//
//Modified - Rajandran R Supertrend----------------------------------------------------- //    Signal 2
Factor=input(1, minval=1,maxval = 000, title="Trend Transition Signal")
Pd=input(1, minval=1,maxval = 100)
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],0)
 
plotarrow(Trend == 1 and Trend[1] == -1 ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=10, minheight=50, transp=85)
plotarrow(Trend == -1 and Trend[1] == 1 ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=10, minheight=50, transp=85)
// Moddified [RS]Support and Resistance V0
RST = input(title='Support / Resistance length:', type=integer, defval=21)
RSTT = valuewhen(high >= highest(high, RST), high, 0)
RSTB = valuewhen(low <= lowest(low, RST), low, 0)
RT2 = plot(RSTT, color=RSTT != RSTT[1] ? na : red, linewidth=1, offset=0)
RB2 = plot(RSTB, color=RSTB != RSTB[1] ? na : green, linewidth=1, offset=0)
//
//===============================Directional Projection=======================================//
tf2 = input('1', title="Trend Projection TF / Mins/D/W")
M2 = input('ATR')
P2 = input(13.00, type=float)
W2 = input(1)
pf2 = pointfigure(tickerid, 'close', M2, P2, W2)
spfc2 = security(pf2, tf2, close)
channel3=input(false, title="Connect Projection High/Low")
p22=plot(channel3?spfc2:spfc2==nz(spfc2[1])?spfc2:na, color=blue, linewidth=2, style=linebr, title="Directional Projection", offset=0)
//----------------------------------------------------------------------//

Bình luận

Good effort but You could at least try and modify my indicator & make it your own instead of simply ripping it & republishing it as your own as well as everybody elses ?
+4 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất