RicardoSantos

[RS]VDUB-TRENDMASTER IV V0.01

5291 lượt xem
808
Concept by vdubus.
Fixed a missing option on the macd inputs, added option to toggle visual style(toggle box)
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study(title="[RS]VDUB-TRENDMASTER IV V0.01", overlay=false)
// ||-->  Concept vdubus, Code RicardoSantos. <-------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||-->  Input: <-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
_Type = input(defval=0, minval=0, maxval=2, title='0: Crossover, 1: MACD, 2: STOCH')
_NOTE0 = input(false, title='0: SMA, 1: WMA, 2: EMA, 3: Kijun-Sen(Base), 4: Tenkan-Sen(Conversion), 5: Senkou Span A(Leading A), 6: Senkou Span B(Leading B).')
_A = input(defval=0, minval=0, maxval=6, title='Input A for Crossover:')
_B = input(defval=0, minval=0, maxval=6, title='Input B for Crossover:')
_SRC_A = input(close, type=source, title='Source For Series A:')
_SRC_B = input(close, type=source, title='Source For Series B:')
// ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||-->  SMA, EMA, WMA Inputs: <--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
_MA_A_Length = input(12, title='Moving Average A Length:')
_MA_B_Length = input(24, title='Moving Average B Length:')
// ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||-->  Ichimoku cloud <---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
IC_A_conversionPeriods = input(34, title='Ichimoku Cloud A - Conversion Period:')
IC_A_basePeriods = input(26, title='Ichimoku Cloud A - Base Period:')
IC_A_laggingSpan2Periods = input(52, title='Ichimoku Cloud A - Lagging Span:')
IC_A_displacement = input(26, title='Ichimoku Cloud A - Displacement:')
IC_B_conversionPeriods = input(34, title='Ichimoku Cloud B - Conversion Period:')
IC_B_basePeriods = input(26, title='Ichimoku Cloud B - Base Period:')
IC_B_laggingSpan2Periods = input(52, title='Ichimoku Cloud B - Lagging Span:')
IC_B_displacement = input(26, title='Ichimoku Cloud B - Displacement:')
// ||-->  Functions: <-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
leadLine1(_conversionPeriods, _basePeriods)=>
  _conversionLine = donchian(_conversionPeriods)
  _baseLine = donchian(_basePeriods)
  avg(_conversionLine, _baseLine)
// ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||-->  MACD <-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
_MACD_K = input(21)
_MACD_D = input(34)
_MACD_I = input(2)
// ||-->  Functions: <-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
_MACD_FAST()=>
  [_fast, _, _] = macd(_SRC_A, _MACD_K, _MACD_D, _MACD_I)
  _fast
_MACD_SLOW()=>
  [_, _slow, _] = macd(_SRC_B, _MACD_K, _MACD_D, _MACD_I)
  _slow
// ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||-->  STOCH <------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
_STOCH_Length = input(14)
_STOCH_K = input(2)
_STOCH_D = input(4)
// ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||-->  Output: <----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
CrossOverA = _Type == 0 and _A == 0 ? sma(_SRC_A, _MA_A_Length) :
    _Type == 0 and _A == 1 ? wma(_SRC_A, _MA_A_Length) :
    _Type == 0 and _A == 2 ? ema(_SRC_A, _MA_A_Length) :
    _Type == 0 and _A == 3 ? donchian(IC_A_basePeriods) :              // Ichimoku Baseline
    _Type == 0 and _A == 4 ? donchian(IC_A_conversionPeriods) :           // Ichimoku Conversion
    _Type == 0 and _A == 5 ? leadLine1(IC_A_conversionPeriods, IC_A_basePeriods) :  // Ichimoku leading A
    _Type == 0 and _A == 6 ? donchian(IC_A_laggingSpan2Periods) :          // Ichimoku leading B
    _Type == 1 ? _MACD_FAST() :
    _Type == 2 ? sma(stoch(_SRC_A, high, low, _STOCH_Length), _STOCH_K) :
    na

CrossOverB = _Type == 0 and _B == 0 ? sma(_SRC_B, _MA_B_Length) :
    _Type == 0 and _B == 1 ? wma(_SRC_B, _MA_B_Length) :
    _Type == 0 and _B == 2 ? ema(_SRC_B, _MA_B_Length) :
    _Type == 0 and _B == 3 ? donchian(IC_B_basePeriods) :              // Ichimoku Baseline
    _Type == 0 and _B == 4 ? donchian(IC_B_conversionPeriods) :           // Ichimoku Conversion
    _Type == 0 and _B == 5 ? leadLine1(IC_B_conversionPeriods, IC_A_basePeriods) :  // Ichimoku leading A
    _Type == 0 and _B == 6 ? donchian(IC_B_laggingSpan2Periods) :          // Ichimoku leading B
    _Type == 1 ? _MACD_SLOW() :
    _Type == 2 ? sma(stoch(_SRC_B, high, low, _STOCH_Length), _STOCH_D) :
    na

OutputSignal = CrossOverA >= CrossOverB ? 1 : 0
plot(_NOTE0 ? 1 : (OutputSignal>0?1:-1), title='Trend Master IV - Signal', style=columns, color=OutputSignal>0?gray:red, transp=25)

Bình luận

Beautiful work!
Phản hồi
+9 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất