stefcom

Jeddingen Divergence Strategy v4

Momentum vs. price divergence. Sell signals on bearish divergence, buy signals on bullish divergence .
Strategy includes an RSI filter, limit the time-range for back-testing and lots of other configuration options.
The below example uses stop-losses.
There is also a matching TradingView study with alert-conditions available!
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ stefcom để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

SUMMER SALE - Use Coupon-Code "10off" to get 10% off of the monthly fee (all products). Valid until August 31st.
GET THE CCIDivergence STUDY FOR FREE: http://bit.ly/CCIDivFree
AUTODIVERGENCE IN ACTION: http://bit.ly/AutoDivVideo
https://tradingclue.com/

Ý tưởng liên quan

Bình luận

Could i get acces to this script, to see if it works for binary?

Thank you
+1 Phản hồi
sir, can I have the access to this indicator, please? thanks already.
Phản hồi
please grant me a permission. Thanks
Phản hồi
May I please get access? thanks
Phản hồi
I think perhaps your take profit, stop loss numbers were incorrect. If you're attempting to make it in pips, the default is in ticks so multiply your number by 10.
Phản hồi