BacktestRookies

ML - Super Divergence

This script has been published for customer acceptance and verification. Sorry this mean access will only be provided to the customer.

For open source scripts, please take a look at the Backtest-Rookies profile. Users who are interested in custom development services can visit the Backtest-Rookies (.com) website.

Super Divergence
A super indicator that looks at 4 different oscillators and highlights price to indicator divergences for each of them. It has the following features:
 • Select which oscillator to plot
 • Detection of divergences on all 4 indicators irrespective of which indicator is plotted.
 • Pivot /Swing Detection
 • Optional Pivot /Swing plotting
 • Options Signal plotting
 • Alerts for each divergence
Phát hành các Ghi chú: Updates

 • Removed Fills from M-Osc
 • Converted signals to circles
 • Combined all signals into one. Only triggers when all indicators are signaling a divergence.
 • Added logic to detect if 2,3 or 4 Osc's are signaling at the same time
 • Only display maker if at least two Osc's are showing a divergence
 • Alert conditions added for 2,3 and 4 Ocs Confluence
Phát hành các Ghi chú: Update:


 • Removed histogram from ML
 • Adjusted signals to offset so it appears on the line
 • Fixed plotting bug
Phát hành các Ghi chú: Fixed offset copy and paste error
Phát hành các Ghi chú: Switched from plotting shapes to plotting chars
Phát hành các Ghi chú: Update

 • Added new method of divergence detection (select-able)
 • Set signal plotting to default - Event signaling is no optional since it is only related to pivot based detection.
Phát hành các Ghi chú: Update

3rd method of divergence detection added.
Phát hành các Ghi chú: Updates

1. Remove the lookback divergence detection
2. Have checkboxes to display PPO and Pivots at the same time
3. Pivots will use green/red markers
4. PPO will use blue/Orange markers
5. PPO and Pivot plot stacking when they appear on the same bar.
6. Add a second set of pivots for longer term pivot detection
Phát hành các Ghi chú: Update

Added Options to use Heikinashi data for all Oscillators and divergence detection.
Phát hành các Ghi chú: Update

1. Huge code refactor - Code base cut in half
2. Plotting merging to save plots
3. Hidden divergences added
Phát hành các Ghi chú: Update

Bug fixes

- Missing Divergences
- Incorrect Coloring

New Feature

- Fixed stacking distance with input.
Phát hành các Ghi chú: Bug Fix

- More plot coloring fixes
Phát hành các Ghi chú: Updates

1. LT divergence updates
2. Revert to plotting bullish and bearish divs separately.
Phát hành các Ghi chú: Update to add new alerts
Phát hành các Ghi chú: New icons and alerts
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ BacktestRookies để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Bình luận

can you share me a recent image of banknifty chart (indian market) with this indicator on whatsaap(7276061271) and how much coins I have to share for get this indicator
+1 Phản hồi
Access please? What do the green/red points mean?
Phản hồi
BacktestRookies UnknownUnicorn3533150
@UnknownUnicorn3533150, Hi There - Sorry - This script was developed as a service for a paying customer. It was published only for customer acceptance and verification. As such, I cannot provide access to this. Apologies!

Please feel free to check out some of the open source scripts on my profile.

FYI - To satisfy your curiosity, those dots indicate how many of the different Oscillators are showing a divergence at the same time. When you zoom in, you see the number inside the dot.
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter