miraalgo

Dollar Cost Averaging (Portfolio)


You can use it in daily, weekly and monthly candles. It can be used on multiple assets(10). All assets must have data and make sure they all use the same currency. See style in settings for plot titles If you are interested in passive investing, I hope it helps.

------------------

Günlük, haftalık, aylık mumlarda kullabilirsiniz. Birden fazla varlıkta kullanılabilir. Çoklu kullanım için hepsinin verisi olmalı ve aynı para birimini kullanmalı. Ayarlardan stilde grafik başlıklarını bulabilirsiniz. Pasif yatırım ile ilgiyseniz umarım yardımcı olur.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?